Svētdiena, 13. Jūnijs, 2021. Ainārs, Uva, Zigfrīds

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Zemes noma


Pieteikšanās kārtība uz Bauskas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma nomu

 

             Pieteikumi par nekustamā īpašuma nomu iesniedzami paziņojumā noteiktajā termiņā Bauskas novada domē Bauskā, Uzvaras ielā 1, VPVKAC vai pagasta pārvaldē, kuras teritorijā atrodas iznomājamais īpašums.

Paziņojuma ievietošanas datums

Iznomājamā 
īpašuma atrašanās vieta

Iznomājamā objekta kadastra apzīmējums 

Iznomājamā objekta platība

Pieteikšanās termiņš

Grafiskais pielikums
04.06.2021. Bauska 4001 003 0147 20m 2 līdz 18.jūnijam pdf
04.06.2021. Bauska 4001 007 0003 20m 2 līdz 18.jūnijam pdf
01.06.2021. Īslīces pagasts 4068 002 0137 1,95 ha līdz 18.jūnijam pdf
01.06.2021. Īslīces pagasts 4068 007 0050 2,30 ha līdz 18.jūnijam pdf
01.06.2021. Īslīces pagasts 4068 010 0068 2,30 ha līdz 15.jūnijam pdf
01.06.2021. Īslīces pagasts 4068 010 0044 2,29 ha līdz 15.jūnijam pdf
30.06.2020. Gailīšu pagasts 4060 007 0223

0,1 ha, 0,1 ha,
0,1 ha, 0,1 ha,
0,2 ha

līdz pirmajam
iesniegumam
pdf
13.03.2020. Mežotnes pagasts 4072 004 0504 0,2 ha līdz pirmajam
iesniegumam
pdf
20.08.2019. Mežotnes pagasts 4072 004 0417 0,09 ha  līdz pirmajam iesniegumam pdf
26.06.2017. Mežotnes pagasts 4072 004 0594 0,271 ha līdz pirmajam iesniegumam pdf
26.06.2017. Mežotnes pagasts 4072 004 0245 0,1 ha līdz pirmajam iesniegumam pdf
26.06.2017. Mežotnes pagasts 4072 004 0238 0,16 ha līdz pirmajam iesniegumam pdf
01.08.2014. Mežotnes pagasts 4072 004 0611 0,2642 ha līdz pirmajam iesniegumam pdf

28.07.2014.

Mežotnes pagasts

4072 004 0599

4072 004 0600

0,26 ha

0,26 ha

līdz pirmajam iesniegumam pdf
25.11.2013. Mežotnes pagasts 4072 002 0262 0,9ha līdz pirmajam iesniegumam

pdf

23.09.2013. Mežotnes pagasts

4072 004 0350

4072 004 0349

0,05 ha

0,06 ha

uz nenoteiktu laiku pdf
06.02.2012. Codes pagasts 4052 004 0440 0,25 ha uz nenoteiktu laiku pdf
06.09.2011. Codes pagasts 4052 004 0647 2,2 ha uz nenoteiktu laiku pdf

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

E-pakalpojums ieviests Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana (Nr. LLIV- 253) ietvaros.