Otrdiena, 29. Septembris, 2020. Mihails, Miks, Mikus, Miķelis

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Paziņojumi


Paziņojums par izsoles rezultātiem

Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 61.pantu paziņojam, ka Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas pils muzejs ” rīkotajā Bauskas pils kafejnīcas virtuves telpu grupas - 69.6 m2 un ēdamzāles – 67.9 m2 nomas tiesību mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli tiesības slēgt Nomas līgumu uz laiku no 01.05.2019. līdz 30.04.2022. ieguvusi SIA „Mētra”, reģ. Nr.43603079305. Cena 1,50 EUR/mēn.


Paziņojums

Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešajai daļai paziņojam, ka Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļa 2018.gada 27.septembrī pieņēmusi lēmumu – izpildrīkojumu Nr.7-15/18-376 „Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā” (Jaroslava Koļago administratīvajā lietā).

Ar pieņemto lēmumu – izpildrīkojumu nodokļu maksātājs Jaroslavs Koļago var iepazīties Bauskas novada admistrācijas ēkas 1.stāvā 102.kabinetā pie Ekonomikas un finanšu nodaļas nodokļu inspektora Zinta Konova pirmdienās no plkst 8.00-12.00; 13.00-18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst 8.00-12.00; 13.00-17.00 un piektdienās no plkst 8.00-12.00; 13.00-16.00, adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901.


Paziņojums

Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešajai daļai paziņojam, ka Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļa 2018.gada 29.augustā sagatavojusi brīdinājumu Nr.7-13/18-446 „Par administratīvā akta piespiedu izpildi”. (Jaroslava Koļago administratīvajā lietā)

Ar brīdinājumu ,,Par administratīvā akta piespiedu izpildi” nodokļu maksātājs Jaroslavs Koļago var iepazīties Bauskas novada admistrācijas ēkas 1.stāvā pie ekonomikas un finanšu nodaļas nodokļu inspektora Zinta Konova pirmdienās no plkst 8.00-12.00; 13.00-18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst 8.00-12.00; 13.00-17.00 un piektdienās no plkst 8.00-12.00; 13.00-16.00, adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901.


Paziņojums

Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešajai daļai paziņojam, ka Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļa 2016.gada 26.jūlijā pieņēmusi lēmumu – izpildrīkojumu Nr.7-15/108 „Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā” (Ivo Starodubceva administratīvajā lietā).

Ar pieņemto lēmumu – izpildrīkojumu nodokļa maksātājs Ivo Starodubcevs var iepazīties Bauskas novada admistrācijas ēkas 1.stāvā pie ekonomikas un finanšu nodaļas nodokļu inspektora Zinta Konova pirmdienās no plkst 8.00-12.00; 13.00-18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst 8.00-12.00; 13.00-17.00 un piektdienās no plkst 8.00-12.00; 13.00-16.00, adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901.


Paziņojums

Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešajai daļai paziņojam, ka Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļa 2015.gada 5.novembrī pieņēmusi lēmumu – izpildrīkojumu Nr.7-17/370 „Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā” (Jāņa Guža administratīvajā lietā).

Ar pieņemto lēmumu – izpildrīkojumu nodokļu maksātājs Jānis Gužs var iepazīties Bauskas novada admistrācijas ēkas 1.stāvā pie ekonomikas un finanšu nodaļas nodokļu inspektora Zinta Konova pirmdienās no plkst 8.00-12.00; 13.00-18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst 8.00-12.00; 13.00-17.00 un piektdienās no plkst 8.00-12.00; 13.00-16.00, adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901.


Paziņojums

Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešajai daļai paziņojam, ka Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļa 2015.gada 5.novembrī pieņēmusi lēmumu – izpildrīkojumu Nr.7-17/371 „Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā” (Ivo Starodubceva administratīvajā lietā).

Ar pieņemto lēmumu – izpildrīkojumu nodokļu maksātājs Ivo Starodubcevs var iepazīties Bauskas novada admistrācijas ēkas 1.stāvā pie ekonomikas un finanšu nodaļas nodokļu inspektora Zinta Konova pirmdienās no plkst 8.00-12.00; 13.00-18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst 8.00-12.00; 13.00-17.00 un piektdienās no plkst 8.00-12.00; 13.00-16.00, adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901.


Paziņojums

Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešajai daļai paziņojam, ka Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļa 2015.gada 5.oktobrī sagatavojusi brīdinājumu Nr.7-15/949 „Par administratīvā akta piespiedu izpildi”. (Jāņa Guža administratīvajā lietā)

Ar brīdinājumu ,,Par administratīvā akta piespiedu izpildi” nodokļu maksātājs Jānis Gužs var iepazīties Bauskas novada admistrācijas ēkas 1.stāvā pie ekonomikas un finanšu nodaļas nodokļu inspektora Zinta Konova pirmdienās no plkst 8.00-12.00; 13.00-18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst 8.00-12.00; 13.00-17.00 un piektdienās no plkst 8.00-12.00; 13.00-16.00, adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901.


Paziņojums

Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešajai daļai paziņojam, ka Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļa 2015.gada 9.oktobrī sagatavojusi brīdinājumu Nr.7-15/993 „Par administratīvā akta piespiedu izpildi”. (Ivo Starodubceva administratīvajā lietā)

Ar brīdinājumu ,,Par administratīvā akta piespiedu izpildi” nodokļu maksātājs Ivo Starodubcevs var iepazīties Bauskas novada admistrācijas ēkas 1.stāvā pie ekonomikas un finanšu nodaļas nodokļu inspektora Zinta Konova pirmdienās no plkst 8.00-12.00; 13.00-18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst 8.00-12.00; 13.00-17.00 un piektdienās no plkst 8.00-12.00; 13.00-16.00, adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901.


Paziņojums
Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešajai daļai paziņojam, ka Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļa 2014.gada 5.novembrī pieņēmusi lēmumu – izpildrīkojumu Nr.7-17/305 „Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Jāņa Guža”.
Ar pieņemto lēmumu – izpildrīkojumu nodokļu maksātājs Jānis Gužs var iepazīties Bauskas novada admistrācijas ēkas 1.stāvā pie ekonomikas un finanšu nodaļas nodokļu inspektora Zinta Konova pirmdienās no plkst 8.00-12.00; 13.00-18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst 8.00-12.00; 13.00-17.00 un piektdienās no plkst 8.00-12.00; 13.00-16.00, adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901.


Paziņojums
Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešajai daļai paziņojam, ka Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļa 2014.gada 12.septembrī pieņēmusi lēmumu – izpildrīkojumu Nr.7-17/237 „Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Aijas Kucenas”.
Ar pieņemto lēmumu – izpildrīkojumu nodokļu maksātāja Aija Kucena var iepazīties Bauskas novada admistrācijas ēkas 1.stāvā pie ekonomikas un finanšu nodaļas nodokļu inspektora Zinta Konova pirmdienās no plkst 8.00-12.00; 13.00-18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst 8.00-12.00; 13.00-17.00 un piektdienās no plkst 8.00-12.00; 13.00-16.00, adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901.


Paziņojums
Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešajai daļai paziņojam, ka Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļa 2014.gada 12.septembrī pieņēmusi lēmumu – izpildrīkojumu Nr.7-17/238 „Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Edgara Rušmaņa”.
Ar pieņemto lēmumu – izpildrīkojumu nodokļu maksātājs Edgars Rušmanis var iepazīties Bauskas novada admistrācijas ēkas 1.stāvā pie ekonomikas un finanšu nodaļas nodokļu inspektora Zinta Konova pirmdienās no plkst 8.00-12.00; 13.00-18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst 8.00-12.00; 13.00-17.00 un piektdienās no plkst 8.00-12.00; 13.00-16.00, adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901.


Paziņojums
Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešajai daļai paziņojam, ka Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļa 2014.gada 12.septembrī pieņēmusi lēmumu – izpildrīkojumu Nr.7-17/239 „Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Ivo Starodubceva”.
Ar pieņemto lēmumu – izpildrīkojumu nodokļu maksātājs Ivo Starodubcevs var iepazīties Bauskas novada admistrācijas ēkas 1.stāvā pie ekonomikas un finanšu nodaļas nodokļu inspektora Zinta Konova pirmdienās no plkst 8.00-12.00; 13.00-18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst 8.00-12.00; 13.00-17.00 un piektdienās no plkst 8.00-12.00; 13.00-16.00, adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901.


Pieņemts lēmums-izpildrīkojums

Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešajai daļai paziņojam, ka Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļa 2014.gada 25.augustā pieņēmusi lēmumu – izpildrīkojumu Nr.7-17/173 „Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Guntara Mazā”.
Ar pieņemto lēmumu – izpildrīkojumu nodokļu maksātājs Guntars Mazais var iepazīties Bauskas novada admistrācijas ēkas 1.stāvā pie ekonomikas un finanšu nodaļas nodokļu inspektora Zinta Konova pirmdienās no plkst 8.00-12.00; 13.00-18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst 8.00-12.00; 13.00-17.00 un piektdienās no plkst 8.00-12.00; 13.00-16.00, adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901.