Trešdiena, 30. Septembris, 2020. Elma, Elna, Menarda

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Izsoles


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2020.gada 16.septembrī Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamo   īpašumu – dzīvokļu atklātas,  mutiskas  izsoles ar augšupejošu soli:                                  

1. Rīgas iela 45 - 4, Bauska  43,15 m², sākumcena - EUR 2600, - izsoles laiks plkst. 13.30.
Izsoles noteikumi: ŠEIT. 
2. “Pamati “ - 2,  Codes pag.,  38,3 m², sākumcena - EUR 2900, - izsoles laiks plkst. 13.45.

Izsoles noteikumi: ŠEIT. 
3. “Pamati “ - 5,  Codes pag.,  49,0 m², sākumcena - EUR 3600, - izsoles laiks plkst. 14.00.
Izsoles noteikumi: ŠEIT. 
4. Ceriņu iela 3 - 1, Mežotnes pag.,  49,2 m², sākumcena - EUR 800, - izsoles laiks plkst. 14.15.
Izsoles noteikumi: ŠEIT. 
5. “Lūši” - 2, Mežotnes pag.,  79,6 m², sākumcena - EUR 900, - izsoles laiks plkst. 14.30.
Izsoles noteikumi: ŠEIT. 
6. “Zeltkalni” - 1, Vecsaules pag.,  134,1 m², sākumcena - EUR 1100, -  izsoles laiks plkst. 14.45.
Izsoles noteikumi: ŠEIT. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas Bauskas novada administrācijas, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka, kods  UNLALV2X un  reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro) apmērā Bauskas novada administrācijas, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X.            

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63963977,  29168555.


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2020.gada 16.septembrī plkst 15.00 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Strēlnieku darbnīcas”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 002 0248,  kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,1945ha, kadastra apzīmējums 4072 002 0083 un darbnīcas ēkas, kadastra apzīmējums 4072 002 0083 001, atklātu, mutisku  trešo atkārtoto izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles noteikumi: ŠEIT. 

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena –  EUR 2200, - (divi tūkstoši divi simti euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – Strēlnieku darbnīcas”, Mežotnes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Strēlnieku darbnīcas”, Mežotnes pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.    

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63963977,  29168555