Ceturtdiena, 27. Februāris, 2020. Andra, Līva, Līvija
Sazinies ar mums 63922238

Notiek ielāde ...

Izsoles


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2020.gada 18.martā Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamo   īpašumu – dzīvokļu atklātas,  mutiskas  izsoles ar augšupejošu soli:      

1. Bērzu iela 2 - 17, Mežotnes pag.,  79,9 m², sākumcena - EUR 6000, - izsoles laiks plkst. 13.30.

IZSOLES NOTEIKUMI: ŠEIT

2. „Lauktehnika 17” - 62, Īslīces pag., 37,2  m², sākumcena - EUR 3100, - izsoles laiks plkst. 13.45.

IZSOLES NOTEIKUMI: ŠEIT

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas Bauskas novada administrācijas, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka, kods  UNLALV2X un  reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro) apmērā Bauskas novada administrācijas, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X.            

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2020.gada 18.martā pulksten 14.00 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Rūpniecības zeme”, Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4092 012 0034,  kas sastāv no zemes vienības  ar platību 1,49 ha,  kadastra apzīmējums 4092 012 0034,  atklātu, mutisku,  atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli.

IZSOLES NOTEIKUMI: ŠEIT

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 3600, - (trīs tūkstoši seši simti euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada administrācijas, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Rūpniecības zeme”, Vecsaules pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,00 (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada administrācijas, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Rūpniecības zeme”, Vecsaules pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.             

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,  29168555.


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2020.gada 18.martā pulksten 14.15 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – Īslīces iela 10B, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr. 4001 007 0034,  kas sastāv no zemes vienības  ar platību 1325 m²,  kadastra apzīmējums 4001 007 0158,  atklātu, mutisku,  atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli.

IZSOLES NOTEIKUMI: ŠEIT

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 5600, - (pieci tūkstoši seši simti euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada administrācijas, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – Īslīces iela 10B, Bauska, Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,00 (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada administrācijas, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – Īslīces iela 10B, Bauska, Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.             

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,  29168555.