Ceturtdiena, 01. Oktobris, 2020. Lāsma, Zanda, Zandis

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada administrācija


Cenrādis PDF formātā: ŠEIT 

 

Iestādes „Bauskas novada administrācija”, pagastu pārvalžu, izglītības iestāžu un vispārēja tipa pansionāta „Derpele” maksas pakalpojumu cenrādis

(Grozījumi: 19.12.2013.; 30.01.2014.; 24.04.2014.; 26.02.2015.; 30.04.2015.; 26.06.2015.; 27.08.2015.; 29.10.2015., 26.11.2015.; 28.12.2017.)

 

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Izcenojums (EUR) bez PVN

Bauskas pilsēta

Pagastu teritorija

1.

Telpu noma un citi saistītie pakalpojumi*

1.1

Zāle (sēžu, sporta, tautas nama u.c.), telpa mazāka par 50m2, pirmā stunda

stunda

4,27

2,85

1.2

katra nākamā stunda

stunda

2,85

1,42

1.3

Zāle (sēžu, sporta, tautas nama u.c.), telpa no 50 m2 līdz 150 m2, pirmā stunda

stunda

5,69

4,27

1.4

katra nākamā stunda

stunda

4,27

2,85

1.5

Zāle (sēžu, sporta (līdz 500 m2), tautas nama, u.c.), telpa lielāka par 150 m2, pirmā stunda (Grozīts 26.06.2015.)

stunda

7,11

5,69

1.6

katra nākamā stunda

stunda

5,69

4,27

1.7

Telpa pedagogiem – individuālā darba veicējiem (darbam ar izglītības iestāžu audzēkņiem)

stunda

1,42

1,42

1.8

Pirts, sauna, hidromasāžas vanna, baseins (par katru), pirmā stunda

stunda

 

9,96

1.9

katra nākamā stunda

stunda

 

7,11

1.10

Trenažieru zāle (vienai personai)

stunda

0,71

0,71

1.11

Dušas izmantošana (vienai personai)

reize

0,71

0,71

1.12

Pirts pakalpojums pieaugušajiem (vienai personai)

reize

 

2,85

1.13

Veļas mazgāšana

reize

 

1,42

1.14

Kafijas un citu dzērienu automāta izmantošana

žetons

0,11

0,11

1.15

Maksa par gultasvietas izmantošanu Brunavas sociāli sabiedriskajā centrā „Ērgļi”

diennakts

 

2,50

1.16

Maksa par gultasvietas izmantošanu Brunavas sociāli sabiedriskajā centrā „Ērgļi” vienai personai vienā istabā

mēnesis

 

50,00

1.17.

Maksa par gultasvietas izmantošanu Brunavas sociāli sabiedriskajā centrā „Ērgļi” divām personām vienā istabā

mēnesis

 

70

1.18.

Maksa par gultasvietas izmantošanu Brunavas sociāli sabiedriskajā centrā „Ērgļi” trīs personām vienā istabā

mēnesis

 

90

1.19.

Maksa par gultasvietas izmantošanu Bauskas pilī

diennakts

10,00

 

1.20.

Kafejnīcas telpas Bauskas pilī

stunda

30,00

 

1.21.

Sporta zāle treniņiem (ar dušām un ģērbtuvēm), zāle lielāka par 500 m2 (Papildināts 26.06.2015.)

stunda

14,00

1.22.

Sporta zāle sacensībām (ar dušām, ģērbtuvēm, tablo un apskaņošanu), zāle lielāka par 500 m2 (Papildināts 26.06.2015.)

Stunda

20,00

*Iepriekš saskaņotos apmeklējumu laikos, iestāžu zāles (sēžu, sporta, kultūras centra un citas telpas) bez maksas izmanto:

1. Bauskas novada pašvaldības iestādes;

2. Biedrības un nodibinājumi, kas ieguvuši sabiedriskā labuma organizācijas statusu;

3. Bauskas novada pašvaldības apstiprināto sporta veidu izlašu dalībnieki;

4. Bauskas novada iedzīvotāji izglītības, sporta un kultūras aktivitātēm, ja telpās netiek veikta saimnieciskā darbība.

5. No 1.10.apakšpunktā noteiktās maksas ir atbrīvoti izglītības iestāžu izglītojamie un jaunieši līdz 18 gadu vecumam.

6. 90 % atlaide no 1.1., 1.2., 1.3., 1.4, 1.5. un 1.6. apakšpunktā noteiktās maksas ir Bauskas novada izglītības iestāžu izglītojamiem padziļinātai mācību priekšmetu programmu vai interešu izglītības programmu apguvei.

2.

Inventāra noma

2.1

Galda piederumu noma pasākumam

vienība

0,06

2.2

Multimediju projektors

stunda

5,69

2.3

Interaktīvā tāfele

stunda

2,85

2.4

Kodoskops

stunda

2,85

2.5

Ekrāns

stunda

1,42

2.6

Stacionārais dators

stunda

1,42

2.7

Portatīvais dators

stunda

2,85

2.8

Sintezators un citi mūzikas instrumenti

stunda

5,69

2.9

Apskaņošanas tehnika

stunda

4,27

2.10

Gaismu aparatūra

stunda

4,27

2.11

Mūzikas instrumenta noma audzēknim (grozīts 27.08.2015.)

mēnesī

5,00

2.12

Gultas veļas noma

komplekts

2,00

* 90 % atlaide no inventāra nomas noteiktās maksas ir Bauskas novada izglītības iestāžu izglītojamiem padziļinātai mācību priekšmetu programmu vai interešu izglītības programmu apguvei.

3.

Kopēšanas, drukāšanas un dokumentu apstrādes pakalpojumi

3.1

Kopēšana no iestādes krājuma dokumentiem A4 formāts

lappuse

0,07

3.2

Kopēšana no iestādes krājuma dokumentiem A3 formāts

lappuse

0,14

3.3

Melnbalta izdruka no datora A4 formāts

lappuse

0,07

3.4

Krāsaina izdruka no datora A4 formāts

lappuse

0,43

3.5

Dokumentu skenēšana

lappuse

0,21

3.6

Faksa nosūtīšana

lappuse

0,21

3.7

Plotera izdruka A4 formāts

lappuse

0,18

3.8

Plotera izdruka A3 formāts

lappuse

0,36

3.9

Plotera izdruka A2 formāts

lappuse

0,71

3.10

Plotera izdruka A1 formāts

lappuse

1,42

3.11

Plotera izdruka A0 formāts

lappuse

2,85

 

4.

Svītrots ar 29.10.2015.grozījumiem

5.

Svītrots ar 29.10.2015.grozījumiem

6.

Mežotnes internātvidusskolas uzturēšanās pakalpojumi

 

6.1

Naktsmītne internātā audzēkņiem

mēnesī

35,47

6.2

Uzturēšanās skolā audzēkņiem

mēnesī

60,40

6.3

Naktsmītne internātā pedagogiem (gultasvieta)

mēnesī

6,90

7.

Komunālo saimniecību pakalpojumi

 

7.1

Asenizācijas mucas pakalpojums (izcenojums summējas)

muca

14,23

kilometrs

1,07

stunda

3,56

7.2

Sniega šķūrēšanas pakalpojums (izcenojums summējas)

kilometrs

1,07

stunda

3,56

8.

Kursu organizēšana

8.1.

Valodu kursi (grupā ne mazāk kā 10 dalībnieku)

stunda vai mēnesī

1,85 stundā
vai 14,76 mēnesī

8.2.

Datorzinību kursi, astoņas stundas mēnesī (stundas garums 60 minūtes)

mēnesī

19,99

9.

Bauskas novada Būvvaldes pakalpojumi *

9.1.

Dokumentu sagatavošana pēc pieprasījuma

1 izziņa

28,46

9.2.

Būvju apsekošana

1 apsekojums

28,46

9.3.

Būvju apsekošanas akta sagatavošana pēc pieprasījuma

1 objekts

28,46

9.4.

Izziņas par jaunbūvi (iesākta būvniecība) sagatavošana iesniegšanai Zemesgrāmatā

1 objekts

28,46

9.5.

Būvvaldes arhīva pakalpojumi

1 pasūtījums

14,23

9.6.

Izkopējums no arhīva materiāliem

Viena lapa

1,42

9.7.

Izziņas par arhīvā esošiem materiāliem un to kopijas (līdz 5 lapām)

1 izziņa

14,23

9.8.

Iepazīšanās ar dažādiem dokumentiem, izmantojot būvvaldes arhīva materiālus

1 projekts

14,23

* 1. Visas fiziskās un juridiskās personas, kuras izmanto Būvvaldes pakalpojumus, par tiem maksā noteikto pakalpojumu maksu.

    2. No maksas atbrīvotas Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pašvaldības iestādes, institūcijas un pašvaldības kapitālsabiedrības.

    3. Maksa par Būvvaldes pakalpojumiem iekasējama pirms attiecīgo dokumentu saņemšanas.

 

10.

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi *

10.1.

Laulības reģistrācijas ceremonija (bez muzikālā pavadījuma un dzejas)

7,11

10.2.

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija, kāzu jubileju ceremonija (ar muzikālo pavadījumu un dzeju)

48,05

10.3.

Visa veida arhīva dokumentu sagatavošana

4,27

*No Dzimtsarakstu nodaļas sniegto pakalpojumu maksas atbrīvoti:

1. Pirmās un otrās grupas invalīdi, kā arī personas, kuras normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām;

2. Personas, kurām izsniedz dokumentus uzturlīdzekļu piedziņas lietās, valsts pabalstu un pensiju piešķiršanas lietās, adopcijas, aizbildnības, aizgādnības, bijušo īpašumu denacionalizācijas un politiski represēto personu reabilitācijas, kā arī notiesāto personu pasu izsniegšanas un apmaiņas lietās, kā tas paredzēts Ministru kabineta noteikumos attiecībā uz valsts nodevas maksu;

3. Pāri, kuri atzīmē 50 gadu kāzu jubileju, t.i. „Zelta kāzu” svinības.

11.

Par topogrāfiskās informācijas apriti *

 

11.1.

Topogrāfiskās informācijas (tai skaitā ielu sarkano līniju) izsniegšana, pieņemšana, pārbaude, ievadīšana datu planšetēs, ievadīšana datu bāzē un reģistrēšana. Objektos, kuros ir 2 (divas) vai mazāk apakšzemes komunikāciju, tāmei tiek piemērots koeficients k=0,8

 

11.1.1.

Objekta platība līdz 0,3 ha (ieskaitot)

1 objekts

14,94

11.1.2.

Objekta platība virs 0,3 ha, līdz 0,5 ha (ieskaitot)

1 objekts

16,36

11.1.3.

Objekta platība virs 0,5 ha, līdz 1,0 ha (ieskaitot)

1 objekts

22,05

11.1.4.

Objekta platība virs 1,0 ha, papildus par katru nākamo ha

1 ha

5,69 (kopsummai ar PVN nepārsniedzot EUR 99,60)

11.2.

Izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšana, reģistrēšana, pārbaude, ievadīšana datu planšetēs, ievadīšana datu bāzē

 

11.2.1.

Inženiertīklu pieslēgums no 0 līdz 30 m

1 objekts

5,69

11.2.2.

Trases garums no 30 līdz 300 m

1 objekts

8,54

11.2.3.

Trases garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m

100 m

2,85

11.3.

Galveno būvasu ienešana datu bāzē

1 objekts

7,11

11.4.

Vienas būves novietnes pārbaudes ienešana datu bāzē

1 objekts

8,54

11.5.

Ielu sarkano līniju pārbaude novada teritoriju detālajos plānojumos (digitālā veidā), ievadīšana datu bāzē

1 objekts

2,13

11.6.

Detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskās daļas reģistrēšana, ievadīšana datu bāzē

 

1objekts- plānojums vai projekts

9,25

11.7.

Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam (pārskata shēma izmantojama tikai reklāmas objektu novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei)

 

11.7.1.

pie objekta platības līdz 1,0 ha (ieskaitot)

1 objekts

21,34

11.7.2.

pie objekta platības virs 1,0 ha, papildus par katru nākamo ha

1 ha

5,69 (kopsummai ar PVN nepārsniedzot EUR 71,14)

11.8.

Informācijas izsniegšana (datu planšetu, ielu sarkano līniju u.c.) zemes vienības robežplānu un/vai citu mērniecības un projektēšanas darbu veikšanai, kas nav minēti augstāk minētajos punktos

1 objekts

2,85

11.9.

Par topogrāfiskā uzmērījuma, izpildshēmas un izpilddokumentācijas digitālās versijas formāta maiņu

1 objekts

2,85

*Maksā par topogrāfiskās informācijas aprites pakalpojumiem ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.

12.

Maksa par licences/licences kartītes izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem

12.1.

Licence fiziskām personām un individuālajiem komersantiem uz vienu gadu 

1 licence

35,27

12.2.

Licence juridiskām personām uz vienu gadu,

ja transportlīdzekļu skaits uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) ir līdz piecām vienībām

1 licence

58,79

12.3

Licence juridiskām personām uz vienu gadu,

ja transportlīdzekļu skaits uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) ir no sešām līdz 10 vienībām

1 licence

88,19

12.4.

Maksa par licences kartīti:

uz vienu mēnesi

uz vienu gadu                         

 

1 licences kartīte

 

 1,18

14,11

12.5.

Licences dublikāta izsniegšana

1 licence

  5,88

* Licenci/licences kartīti tās pieprasītājam izsniedz pēc Bauskas novada pašvaldības noteiktās maksas samaksāšanas.                                                                        

13. Bauskas Tūrisma informācijas centrs

13.1.

Avio, kuģu, autobusu biļešu pieteikšana pa tālruni

 

2,13

13.2.

Kopēšana

1 (viena) A4 formāta lpp. (no vienas puses)

0,07

13.3.

Naktsmītņu pieteikšana pa telefonu ārpus Bauskas novada (ja nav noslēgts līgums par komisiju): Latvija/ārvalstis

 

7,11- 14,23

13.4.

Faksa nosūtīšana

  1. 3

lappuses

1,00

13.5.

Faksa saņemšana

  1.  

lappuse

1,00

13.6.

Uzcenojums TIC pārdotajām precēm (kartēm, pastkartēm, bukletiem, suvenīriem)

 

25 %

13.7.

Konsultācija klātienē par tūrisma jautājumiem (ārpus Bauskas novada esošajiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un tūrisma speciālistiem)

1 stunda

7,11

13.8.

Tūrisma objekta, pakalpojuma apsekošana (ārpus Bauskas novada robežām)

1 reize

35,57

13.9.

Reklāmas lodziņš www.tourism.bauska.lv citu novadu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem

1 mēnesī

14,23

14.

Pansionāts „Derpele”

14.1.

Apkures izmaksas

1 m2

1,15

14.2.

Apkures izmaksas struktūrvienībā „Īslīči”

1 m2

1,17

15.

Pamūšas speciālā internātpamatskola

15.1.

Siltā ūdens apgāde

1 m3

4,63

15.2.

Apkures izmaksas

1 m2

0,90

16.

Griķu pamatskola

16.1.

Apkures izmaksas skolas ēkā

1 m2

1,58

16.2.

Apkures izmaksas struktūrvienībā „Dzirnaviņas”

1 m2

1,48

17.

Mežotnes pamatskola

17.1.

Siltā ūdens apgāde

1 m3

3,36

18.

Īslīces vidusskola

18.1.

Siltā ūdens apgāde

1 m3

3,47

19.

Mežgaļu pamatskola

19.1.

Apkures izmaksas

1 m2

1,25