Trešdiena, 30. Septembris, 2020. Elma, Elna, Menarda

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas Mūzikas skola


Iestādes „Bauskas Mūzikas skola”audzēkņu vecāku līdzfinansējuma izcenojums (27.08.2015.grozījumu redakcijā)

Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas Mūzikas skola” vecāku līdzfinansējums sastāda 10 EUR (desmit euro) mēnesī.


Iestādes „Bauskas Mūzikas skola” īstenoto jauniešu un pieaugušo maksas izglītības programmu, sagatavošanas klases pedagoģisko stundu un papildu pedagoģisko stundu izcenojums (27.08.2015.grozījumu redakcijā)

Jauniešu un pieaugušo maksas izglītības programmas, sagatavošanas klases pedagoģiskā stunda:

Nr.p.k.

Izdevumu pozīcijas

Vienība

Vienību skaits

Vienības izmaksas (EUR)

1.

Darba samaksas izdevumi

stunda

1

5,18

2.

Darba devēja VSAOI izdevumi

stunda

1

1,22

3.

Telpu uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi, apkures izdevumi, elektrības izdevumi, ūdens un kanalizācijas u.c. izmaksas

stunda

1

1,10

                 Kopā:

7.50

Papildu pedagoģiskā stunda:

Nr.p.k.

Izdevumu pozīcijas

Vienība

Vienību skaits

Vienības izmaksas (EUR)

1.

Darba samaksas izdevumi

stunda

1

5,18

2.

Darba devēja VSAOI izdevumi

stunda

1

1,22

              Kopā: 

6,40

Pedagoģiskā stunda mūzikas pamatu programmas apguvei pirmsskolas vecuma bērniem:

Nr.p.k.

Izdevumu pozīcijas

Vienība

Vienību skaits

Vienības izmaksas (EUR)

1.

Darba samaksas izdevumi

stunda

1

1,72

2.

Darba devēja VSAOI izdevumi

stunda

1

0,40

3.

Materiāli nodarbībām

 

 

0,38

               Kopā: 

2,50

*Bērnu skaits grupā  – 3, nodarbību skaits mēnesī – 4