Sestdiena, 10. Decembris, 2022. Guna, Judīte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Jautājumi un atbildes


Par Bauskas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projektu

 

Saskaņā ar Bauskas novada domes 2019.gada 26.septembra lēmumu (prot. Nr. 12, 13.p.) „Par Bauskas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” uzsākta Bauskas novada teritorijas plānojuma (1.0) un Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana.

Sabiedriskās apspriešanas posms noteikts no 2019.gada 14.oktobra līdz 2019.gada 14.novembrim.

JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Jautājums Atbilde
Automātiski celtos dažāda veida komunālie un NIN! kādas būtu iedzīvotāju priekšrocības? Galvenā ziņa šajā visā ir, ka automātiski nenotiks nekas! Bet ir jāskata katrs gadījums individuāli! Viena no iespējamām priekšrocībām - nekustamā īpašuma vērtības pieaugums. Bet, protams, ka šis vairāk ir process, kam vienkārši ir jānotiek, jo plānotās pievienojamās pagastu teritorijas jau tagad ir organiskas pilsētas daļas, šo teritoriju iedzīvotāji izmanto pilsētas infrastruktūru un pilsētas pakalpojumus. Arī no pilsētplānošanas viedokļa tas ir loģisks solis.
aneiku ciems plešas tālāk par iezīmētajiem dārziņiem. Sanāk, ka pie Lielzeltiņiem esošās daudzstāvu mājas tā arî paliks Ceraukstes pagastā? Jā, Jums taisnība, Janeiku ciems pēc šobrīd spēkā esošā teritorijas plānojuma ir lielāks. Teritorijas plānojuma 1.redakcijā ir iekļauts priekšlikums Jauneiku ciemu likvidēt un daļu no ciema teritorijas pievienot pilsētai. SIA "Lielzeltiņi" pilsētas teritorijā netiek iekļauti un līdz ar to arī pie Lielzeltiņiem esošās daudzstāvu mājas paliek Ceraukstes pagastā.
Vai Jūs ziniet, ka esat iekļāvuši teritorijas, ko šobrīd izmanto kā lauksaimniecības zemi, un ja šīs teritorijas pievieno pilsētai, tad lauksaimnieki nevarēs saņemt platību maksājumus. Tomēr lauksaimnieki veido nozīmīgu daļu no Bauskas novada uzņemējiem. Tāpat šajās teritorijās ir reģistrētas daudz zemnieku saimniecības, kam no pievienošanas pilsētai nebūs nekāda labuma, tikai pasliktinās esošo situāciju, arī dažādos Eiropas projektos mēdz iekļaut punktus, kas liedz startēt vai samazina atbalsta apmēru, ja uzņēmums ir reģistrēts pilsētā. Jūs rakstiet plānā, ka kūtis nedrīkst atrasties pilsētā. Vai esat informēti, ka šajās teritorijās vel aizvien tiek turētas govis, vistas un citi dzīvnieki. Tas nozīmē, ka tie jālikvidē? Kas segs uzņēmējiem visas izmaksas un laika un resursu patēriņu, lai mainītu adreses, šī procedūra neaprobežojas tikai ar adreses maiņu uzņēmumu reģistrā. Vai esat aprēķinājuši vidējās izmaksas? Plānotās pilsētas kontūras ieskauj lauksaimniecības platības, kas savukārt nozīmē ierobežojumus mēslošanas līdzekļu lietošanā 500m no pilsētas teritorijas. Protams NĪN kāpums- kuram ir labums no tā? Ja protams neskaita pašvaldības budžetu. Kopumā, Jūs ierobežojiet, manas, kā zemes īpašnieces un zemnieku saimniecības pārstāves tiesības, brīvi saimniekot savā zemē. Esmu pret Jauncodes un Elektriķu ciemu pievienošanu pie pilsētas!

Plānojot jaunās pilsētas robežas, esam apkopojuši arī informāciju par tām zemes vienībām, kas šobrīd saņem lauku atbalsta dienesta platību maksājumus (informācija pieejama https://karte.lad.gov.lv/). Ja šīs platības tiktu pievienotas pilsētai Lauku atbalsta dienesta maksājumi netiktu zaudēti, jo lai saņemtu platību maksājumus, nepieciešams, lai Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datu bāzē zemes vienības nekustamā īpašuma eksplikācijā būtu lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Arī pašlaik pilsētas un ciemu teritorijās lauksaimniecībā izmantojamās zemes iekļautas lauku bloku kartēs un zemes īpašnieki saņem lauku atbalsta dienesta maksājumus.

Attiecībā uz palīgēkām, Jums ir taisnība, ka apbūves noteikumos ir iekļauts punkts, ka jaunas kūtis (mājlopu novietnes) nav atļautas, bet tas nenozīmē, ka tiks likvidētas esošās palīgēkas, tas attiecas tikai uz jaunu palīgēku būvniecību. Jāapzinās, ka runa par teritorijām, kas jau atrodas ciemā, nevis lauku apvidos.

 

Pagastā daudziem piebraucamie ceļi ir servitūtas. Kādas pilsētas infrastruktūras priekšrocības tur būs, ja pašiem ar làpstu ziemā ceļš vienalga jāšķūrē un citādi jāuztur? Plusā par to vēl lielāks NĪN... Ja pilsēta šos ceļus pārņem savà pārziņā un uztur, tad tas vèl ir samērīgi. Citādi nekāda prieka nav.  
auncodes ciemu Jūs krāsojiet oranžu- DzM. Paskaidrojuma rakstā Jūs rakstiet, ka visām DzM teritorijām ir obligāta centralizēta ūdensapgāde un kanalizācija un siltumapgāde vai vienota lokālā ēkas siltumapgādes sistēma. Interesanti kā Jauncodes ciems var šo pildīt, ja daļai Jauncodes nav centralizētas kanalizācijas. Un vai tad pašiem savas akas vairs arī nedrīkst būt un izmantot savu ūdeni?  

Labdien,Bērzkalnu teritoriju, tajā skaitā Rožu ielu plānojat pievienot Bauskai. Šo teritoriju esat atzīmējuši kā oranžo, tātad - obligāta centralizēta ūdensapgāde un kanalizācija. Kad tiks izbūvēti šie ūdensvadi?