Trešdiena, 30. Novembris, 2022. Andrejs, Andrievs, Andris

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

MĒS SAVAM NOVADAM 2019


Realizētie projekti „MĒS SAVAM NOVADAM 2019”

 

Pašvaldības projektu konkurss „Mēs savam novadam 2019" tika organizēts jau ceturto gadu, veicinot iedzīvotāju līdzdalību Bauskas novada attīstībā.

Šis projektu konkurss ir lieliska iespēja vietējiem iedzīvotājiem plānot un sadarboties, lai kopīgi uzlabotu savu apkārtējo vidi un dzīves kvalitāti.

2019. gadā tika atbalstītas 12 iedzīvotāju ieceres, kuru īstenošanā iesaistījās vairāk, kā 300 Bauskas novada iedzīvotāji.

Sakām lielu paldies visiem, kas iesaistījās projektu īstenošanā, un ceram uz labu sadarbību arī turpmāk!

Nr.p.k.

Iesniedz-
ēja nosau- kums

Projekta nosaukums

Projekta mērķis

Kopējās projekta izmaksas, EUR

Projekta īstenošanas vieta

Bauskas novada domes finansējums

Līdz-finan- sējums

1.

Biedrība „BM studio”

Krieviņu Saiets Ražas svētki Bauskas pilī 2019”

Iedibināt jaunu tradīciju – Krieviņu kultūras atdzimšanai un tradīciju stiprināšanai veltītu festivālu ar kultūr-antropoloģisko ievirzi – neliels lasījumu bloks, tradīciju izkopšanas un gastronomiskais bloks.

1000.00

2000

Bauska

2.

Biedrība Veselīga dzīvesveida skola”

Piknika galdiņu izveidošana Uzvaras Akmens parkā”

Nodrošināt pilnvērtīgas un drošas brīvā laika pavadīšanas iespējas, rosinot iedzīvotājus aktīvi atpūsties un ievērot veselīgu, pilnvērtīgu dzīvesveidu.

851.37

38.99

Gailīšu pagasts

3.

Biedrība Latvijas attīstības institūts”

Trejupes tramvajs

Radīt koptu un labiekārtotu vidi Bauskas pilskalna apkārtnes iedzīvotājiem Mūsas upes labajā krastā – ar pontona palīdzību labiekārtojot peldvietu un nodrošinot arī regulāru sadzīves gružu savākšanu un šķirošanu Mūsas peldvietās šajā rajonā.

1000

1060.26

Bauska

4.

Biedrība Bauskas vecpilsēta”

Baznīcas dārzs

Sakopt Bauskas Sv. Gara baznīcas dārzu un izstrādāt vienotu teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu koncepciju.

1000

585.85

Bauska

5.

Biedrība Bauskai un mūzikai”

Pirmā pirmdiena

Nodrošināt iespēju saturīgi un izzinoši pavadīt pirmo skolas dienu, izjust tās nozīmību katrā ģimenē, piedalīties muzikāli mākslinieciskā mijiedarbības procesā, akcentējot mūsu pilsētas Bauskas 410 gadi un novadu bagātā un daudzveidīgā vēsturiskā mantojuma dažādību.

999

123.58

Bauska

6.

Vecsaules Evaņģēliski Luteriskā draudze

Teritorijas labiekārtošana – tualetes un informācijas stendi Vecsaules Ev.Lut. draudzes kapos

Labiekārtot publiski pieejamas teritorijas, sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanai Vecsaules Ev. Lut. Draudzes kapos.

677.60

0.00

Vecsaules pagasts

7.

Biedrība Vecsaules pagasta mednieku klubs”

Novērtē, izbaudi un izjūti dabas skaistumu Mednieku mājā “Gulbji”

Izveidot vietu dabas baudīšanai, kopā būšanai, saliedētības pasākumiem, vēstures mantojuma, miera un klusuma baudīšanai.

1000

2088.71

Vecsaules pagasts

8.

Biedrība “Īslīces sieviešu klubs Rītausma””

Aktīva atpūta sakoptā vidē

Uzstādīt trīs āra trenažierus un popularizēt sporta nodarbības svaigā gaisā, sadarbojoties ar vietējiem iedzīvotājiem.

509.62

494.08

Īslīces pagasts

9.

Biedrība Meistars Gothards”

Uzplaukšana

Izveidot lielformāta vides objektu Rožu sienu” kā dāvanu savai pilsētai Bauskai 410. gadskārtā.

1000

109.40

Bauska

10.

Biedrība Bauskas sākumskolas padome”

Foto rāmis Pastkarte no Bauskas”

Dažādot brīvā laika pavadīšanas veidu ar iespēju uzņemt foto īpašā Pastkarte no Bauskas” rāmī, kas būtu lieliska dāvana Bauskai tās 410. gades jubilejā.

886.83

73.50

Bauska

11.

NVO Biedrība Domāsim, darīsim”

Zaļā dzīvesveida ABC

Āra intelektuālo un kustību spēļu inventāra izgatavošana, lai veicinātu āra pieredzes izglītību un piedzīvojumu terapiju.

509.63

0.00

Vecsaules pagasts

12.

Biedrība Stīgas ED”

Darīsim kopā

Veicināt skolas darbinieku, vecāku un bērnu aktivitāti un atbildību par savas dzīves vides kvalitāšu uzlabošanu, iesaistoties sabiedrībai derīgā darbā, labiekārtojot apkārtējo vidi.

462.76

3.23

Īslīces pagasts

 

Biedrība BM studio”
Krieviņu Saiets
Ražas svētki Bauskas pilī 2019”

Biedrība Veselīga dzīvesveida skola”
Piknika galdiņu izveidošana Uzvaras
Akmens parkā”

Biedrība Latvijas attīstības institūts”
Trejupes tramvajs

Biedrība Bauskas vecpilsēta”
Baznīcas dārzs

Biedrība Bauskai un mūzikai”
Pirmā pirmdiena

Vecsaules Evaņģēliski Luteriskā draudze
Teritorijas labiekārtošana – tualetes un informācijas stendi Vecsaules Ev.Lut. draudzes kapos

Biedrība Vecsaules pagasta mednieku klubs”
Novērtē, izbaudi un izjūti dabas skaistumu Mednieku mājā
Gulbji”

Biedrība Īslīces sieviešu klubs Rītausma””
Aktīva atpūta sakoptā vidē

Biedrība Meistars Gothards”
Uzplaukšana!

Biedrība Bauskas sākumskolas padome”
Foto rāmis
Pastkarte no Bauskas”

NVO Biedrība Domāsim, darīsim”
Zaļā dzīvesveida ABC

Biedrība Stīgas ED”
Darīsim kopā

Projekta vadītājas: Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Ieva Spriņķe un teritorijas plānotāja Dace Platonova.

Kontaktinformācija: tālr.+371 63921942, e-pasts: ieva.sprinke@bauska.lv dace.platonova@bauska.lv

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.