Sestdiena, 04. Februāris, 2023. Daila, Dominiks, Veronika

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

MĒS SAVAM NOVADAM 2018


Realizētie projekti "MĒS SAVAM NOVADAM 2018”

 

Bauskas novada pašvaldība jau trešo gadu pēc kārtas piedāvā iespēju piedalīties projektu konkursā „Mēs savam novadam”, kur ar savu iniciatīvu un darbu ir iespēja īstenot dažādas projektu idejas, uzlabojot dzīves kvalitāti un apkārtējo vidi.

2018.gada izsludinātajā projektu konkursā tika iesniegti 18 dažādi projektu pieteikumi, no kuriem apstiprināti, atbalstīti un arī realizēti tika 11 projekti.

Šo atbalstīto projektu ietvaros tika labiekārtota Bauskas novada vide, dots atbalsts veselīga dzīvesveida veicināšanai, vēstures liecību un materiālu saglabāšana un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana.

Prieks, ka veidojot sadarbību ar Bauskas novada nevalstiskajām organizācijām un cilvēkiem, kas brīvprātīgi ir gatavi iesaistīties jaunu ideju īstenošanā, mums atkal ir izdevies paveikt tik daudz. Tas noteikti ir liels kopā strādāšanas prieks, kas ik gadu apliecina, ka tieši kopā būšana ir lielākā vērtība, ko iegūst katrs no projekta dalībniekiem, pasniedzot dāvanu sev, savam novadam un visai Latvijai.

Sakām lielu paldies ikvienam, kas centās, nāca klajā ar jaunām idejām un piedāvāja tās kopīgi īstenot. Aicinām būt tikpat aktīviem arī turpmāk!

 

Projektu kopsavilkums:

 

Nr.p.k.

Projekta iesniedzējs

Projekta nosaukums

Projekta mērķis

Kopējās projekta izmaksas, EUR

Projekta īstenošanas vieta

Bauskas novada domes finansējums

Līdz-finansējums

1.

Biedrība “Prāta laiks”

“Bauskas dambretistu veiksmes Latvijas simtgadei”

Mērķis ir radīt lielāku dambretes popularitāti Bauskas novada bērnu, cilvēku ar invaliditāti un citu iedzīvotāju vidū.

997,42

300,00

Bauska

2.

Biedrība “Sadarbības tilts”

"Peldošās laipas izbūve Mežāžu pludmalē”

Sakopt un atjaunot Pāces centrālo laukumu. Mērķis ir izbūvēt peldošu laipu - pontonu

989,79

152,07

Gailīši

3.

Biedrība “Meistars Gothards"

“Sarunas pie upes”

Mērķis Latvijas 100.Dzimšanas dienai par godu Bauskā izveidot jaunu vides objektu–keramikas mozaīku ar zivju un Ūdens motīvu.

1000

624,89

Bauska

4.

Biedrība “Bauskas Impulss"

"Radošums vieno 2018"

Mērķis ir ieviest atbalsta pasākumus, kas veicina sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu un to bērnu un jauniešu t.sk. ar funkcionālajiem un/vai garīgās attīstības traucējumiem, iekļaušanos sabiedrībā, preventīvu sociālo problēmu risināšanā, kā arī brīvprātīga darba popularizēšanu un sabiedrības uzmanības piesaistīšanu sociālās integrācijas nozīmīgumam.

1000

-

Bauska

5.

Ceraukstes pagasta attīstības biedrība “Rudenāji”

“Senioru deju kolektīva “Senbiguļi” tēls Bauskas novadā”

Projekta mērķis ir saglabāt un popularizēt latviešu kultūras tradīciju tautas deju, popularizējot latviešu tautas dejas attīstību senioru vidū, tādējādi veicinot tautas dejas kultūras mantojuma saglabāšanos no paaudzes uz paaudzi, kā arī veicināt senioru brīvā laika pavadīšanas iespējas Bauskas novadā.

998,32

84,58

Bauska

6.

Biedrība “Īslīces sieviešu klubs ”Rītausma”"

“Lai lepni plīvo karogs mastā!”

Projekta mērķis uzstādīt karogu mastus Bērzu un Ādžūnu ciemos, sadarbojoties ar vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem un pagasta pārvaldi.

1000

337,70

Bērzu un Ādžūnu ciemi

7.

Ģimeņu, kurās ir cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, biedrība “Ābulis"

“Mēs no savas tautas”

Mērķis ir kopīgās aktivitātes, veicinot ģimeņu, kas audzina bērnus un jauniešus ar invaliditāti, iekļaušanos sabiedrībā.

374,77

30,23

Bauska

8.

Jaunsaules Evaņģēliski luteriskā draudze

“Mūzika Jaunsaules Evaņģēliski luteriskajai draudzei”

Projekta mērķis ir pilnveidot, padarīt augstvērtīgāku muzikālo skanējumu draudzes pasākumos, liturģijā, kā arī attīstīt, sekmēt bērnu muzikālās iemaņas.

1000

949,92

Jaunsaule

9.

Biedrība “Kopdaris”

“Sakopsim savu māju!”

Mērķis – sagaidot
Latvijas simtgadi, veikt daudzdzīvokļu mājas E.Kapkalna ielā 3
labiekārtošanas un apkārtējās vides sakopšanas darbus.

680

95,68

Īslīce

10.

Biedrība “Bauskas sākumskolas padome”

“Tūrisma ceļvedis “Izzini Bausku bērna acīm””

Mērķis veicināt mūsu novada bērnus un jauniešus izzināt savu pilsētu un radīt interesi par tās nozīmīgākajām vietām, tādējādi popularizējot pilsēta telpu un veicināt tūrisma attīstību novadā.

999,70

50

Bauska

11.

Budbergas Svētā Pāvila evaņģēliski luteriskā draudze Reliģiska organizācija

“Budbergas Svētā Pāvila ev.lut. baznīcas teritorijas sakopšana”

Projekta mērķis ir baznīcas teritorijas sakopšana un labiekārtošana

960

1200

Brunava

 

Biedrība “Prāta laiks”

“Bauskas dambretistu veiksmes Latvijas simtgadei”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biedrība “Sadarbības tilts”

"Peldošās laipas izbūve Mežāžu pludmalē”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biedrība “Meistars Gothards"

“Sarunas pie upes”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biedrība “Bauskas Impulss"

"Radošums vieno 2018"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceraukstes pagasta attīstības biedrība “Rudenāji”

“Senioru deju kolektīva “Senbiguļi” tēls Bauskas novadā”

 

 

 

 

 

 

 

 

Biedrība “Īslīces sieviešu klubs ”Rītausma”"

“Lai lepni plīvo karogs mastā!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ģimeņu, kurās ir cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, biedrība “Ābulis"

“Mēs no savas tautas”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunsaules Evaņģēliski luteriskā draudze

“Mūzika Jaunsaules Evaņģēliski luteriskajai draudzei”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biedrība “Kopdaris”

“Sakopsim savu māju!”

 

 

 

 

 

 

 

 

Biedrība “Bauskas sākumskolas padome”

“Tūrisma ceļvedis “Izzini Bausku bērna acīm””

 

 

 

 

 

 

 

 

Budbergas Svētā Pāvila evaņģēliski luteriskā draudze Reliģiska organizācija

“Budbergas Svētā Pāvila ev.lut. baznīcas teritorijas sakopšana”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta vadītāja: Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Dace Platonova

Kontaktinformācija: tālr.+371 63963972; e-pasts: dace.platonova@bauska.lv