Trešdiena, 30. Novembris, 2022. Andrejs, Andrievs, Andris

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

MĒS SAVAM NOVADAM 2016


Konkursa mērķis:  veicināt sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanu Bauskas novada teritorijā, uzlabojot dzīves kvalitāti novada iedzīvotājiem, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu un attīstīt sadarbību starp pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem;

Piešķirtais Bauskas novada pašvaldības finansējums:   10 000,00 EUR

Projektu realizētāju līdzfinansējums: 5 810,09 EUR

Projekta īstenošanas laiks: līdz 2016.gada 30.decembrim

Realizētie projekti:

Nr.p.k.

Iesniedzēja nosaukums

Projekta nosaukums

Projekta mērķis

Kopējās projekta izmaksas, EUR

Projekta īstenošanas vieta

Bauskas novada domes finansējums

Līdzfi-nansējums

1.

Biedrība “Labums”

Bērnu rotaļu un atpūtas laukums “Bērzu bērniem un mazbērniem”

Izveidot bērnu rotaļu un atpūtas laukumu E.Kapkalna 1 un E.Kapkalna 1a ielā.

1000,00

694,05

Īslīces pagasts, Bērzkalni

2.

Biedrība “Bauskai un mūzikai”

Muzicē un priecīgs audz

Iegādāties mūzikas instrumentus un veikt izglītojošu darbu iepazīstinot ar metodikas ieguvumiem.

986,00

1392,90

Bauska

3.

“Mednieku biedrība Irši”

Mednieku mājas “Mežirbes jumta atjaunošana”

Novērst ēkas tālāko bojāšanos nomainot jumtu.

1000,00

800,40

Vecsaules pagasts

4.

Biedrība “Rītausmu nami”

Rītausmu ciema sporta un atpūtas teritorijas apzaļumošana

Stādīt kokus un krūmus sporta un atpūtas zonas norobežošanai un ainaviskas vides radīšanai ciematā.

1000,00

308.09

Īslīces pagasts, Rītausmas

5.

Biedrība “Domāsim, darīsim”

Zaļās klases izveide Vecsaules pamatskolā

Organizēt būvniecības darbus Zaļās klases izveidošanai, mācību satura apguves dažādošanai un skolas makroklimata uzlabošanai.

1000,00

839,49

Vecsaules pagasts

6.

Biedrība “Ābulis”

Darām reizē!

Rast atelpas brīžus vecākiem, kuri aprūpē jauniešus un bērnus ar īpašām vajadzībām

900,00

140,00

Bauska

7.

Nodibinājums “Palīdzēsim.lv”

Sociāls projekts radošums vieno

Ieviest atbalsta pasākumus, kas veicina sociālās atstumtības riskam pakļauto iekļaušanos sabiedrībā, preventīvu sociālo problēmu risināšanu.

1000,00

630,00

Bauska

8.

Biedrība “Paaudžu tilts”

“Basām kājām”

Izveidot “baskāju taku”, uzstādīt līdzsvaru attīstošās ierīces.

1000,00

250.00

Ceraukstes pagasts

9.

Biedrības “Bauskas sākumskolas padome”

Radošās dienas skolas bērniem “Kalendāra karuselis”

Attīstīt radošo pašizpausmi veidojot un izdodot Bauskas sākumskolas 5 gadu jubilejas kalendāru.

885,00

-

Bauska

10.

Reliģiska biedrība “Brunavas romas katoļu draudze”

Brunavas SV. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas un zvana torņa fasādes atjaunošana.

Baznīcas un zvanu torņa koka fasādes un jumta krāsojuma atjaunošana.

1000,00

705,16

Brunavas pagasts

11.

Biedrība “Rudenāji”

Gribi labi justies – kusties

Veicināt iedzīvotāju aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.

229,00

50,00

Ceraukstes pagasts

 

Projekta vadītājas: Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas Jolanta Kalinka un Egija Stapkēviča.

Kontaktinformācija: tālr. 371 63922400, e-pasts: jolanta.kalinka@bauska.lv, egija.stapkevica@bauska.lv  


Bērnu rotaļu un atpūtas laukums “Bērzu bērniem un mazbērniem”, Īslīces pagasts, Bērzkalni.

Projekts “Muzicē un priecīgs audz”, Bauska.

Mednieku mājas “Mežirbes jumta atjaunošana”, Vecsaules pagasts.

Rītausmu ciema sporta un atpūtas teritorijas apzaļumošana, Īslīces pagasts, Rītausmas.

Zaļās klases izveide Vecsaules pamatskolā, Vecsaules pagasts.

Projekta “Darām reizē!” sveču liešanas meistarklase, Bauska.

Sociālais projekts “Radošums vieno”, Bauska.

Projekts “Basām kājām”, Ceraukstes pagasts.

Radošās dienas skolas bērniem “Kalendāra karuselis”, Bauska.

Brunavas SV. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas un zvana torņa fasādes atjaunošana,Brunavas pagasts.

Projekts “Gribi labi justies – kusties”, Ceraukstes pagasts.