Pirmdiena, 25. Oktobris, 2021. Beatrise, Beāte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Latvijai 100


PROJEKTS

Latvijas valsts simtgades svētku programma Bauskas novadā 2017.-2021.gadam

Latvijas valsts simtgades svētku programmas virsmērķis                                                                            

Latvijas sabiedrības valsts gribas un valstiskās piederības sajūtas stiprināšana, pašorganizējošu procesu rosināšana un dažādu līmeņu sadarbības veicināšana. 

Latvijas valsts simtgades svētku programmas mērķi:                                                                    

  • godināt valsts dibinātājus un pieminēt notikumus, kas ietekmējuši Latvijas valsts izveidi; 
  • apliecināt Latvijas kā eiropeiskas valsts vērtības; 
  • cildināt Latvijas dabas skaistumu un kultūras daudzveidību; 
  • daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību un sasniegumus; 
  • spēcināt Latvijas kā 21. gadsimta nacionālas valsts identitāti;
  • izkopt sabiedrībā atbildības ētiku par sevi, savu ģimeni, valsti. 

Devīze: “Es radu Latviju – es daru Latviju” (Kādu? Bagātāku, mīļāku, gudrāku, skaļāku, nenotveramu utt.)

 

Latvijas valsts simtgades svētku programma Bauskas novadā 2017.-2021.gadam

1.Virziens: Latvijas ciltstēvi un ciltsmātes

Ar Latvijas valstiskuma ideju un valsts dzimšanu saistīto personību godināšana; vēsturisku procesu, notikumu, personību izcelšana Latvijas valsts simtgades ietvaros.

Nr.

Aktivitāte

Izpildes laiks

Rezultatīvie rādītāji

Īstenošanā iesaistītie dalībnieki

Atbildīgā institūcija

Iespējamie finanšu avoti, finansējums EUR

Pašvaldība

ES

TPS

1.1.

UZDEVUMS: popularizēt Bauskas novada izcilākos cilvēkus un notikumus, kas veidojuši Latvijas valsti, sekmējuši Bauskas novada kultūras, izglītības, tautsaimniecības u.c. nozaru attīstību

 

1.1.1.  Organizēts radošu darbu konkurss, veltīts Latvijas valsts simtgadei „Mūsu ozolu stāsti”

2017

 Radošu darbu konkurss, apkopoti “Ozolu stāsti” no visas novada teritorijas

Iedzīvotāji, pašvaldība

Bauskas Centrālā bibliotēka, Izglītības nodaļa

100

 

 

 

1.1.2. Izdot grāmatu, kurā apkopotas novada aktīvo, izcilo un citādi ievērojamo ļaužu fotogrāfijas viņu ierastajā vidē

2018

Izdota grāmata

Pašvaldība

BNA, SAN, Bauskas muzejs, Bauskas Centrālā bibliotēka, pagastu pārvaldes

3500

 

 

 

1.1.3.Informācijas platformas izveide Bauskas novada mājas lapā par Latvijas valsts simtgades svētku programmu t.sk.  informāciju par Bauskas novada izcilākajiem cilvēkiem un notikumiem, kas veidojuši Latvijas valsti, sekmējuši Bauskas novada kultūras, izglītības, tautsaimniecības u.c. nozaru attīstību

2017 -2021

Izveidota platforma

pašvaldība

BNA, SAN

 

 

 

 

1.1.4. Izveidota platforma Bauskas novada mājas lapā “Kur Tu esi, baušķeniek?”. Mērķis – apzināt, kur un cik tālu pasaulē izklīduši cilvēki, kas par savu dzimto vietu sauc Bauskas novadu.

2017 - 2018

Izveidota platforma – karte, kurā katrs izbijis Bauskas novada iedzīvotājs var atzīmēt savu šī brīža dzīves vietu!

 pašvaldība

BNA,SAN

500

 

 

2.Virziens: Latvijas valstiskuma attīstības ceļi

Simboliski ceļi, kas gan vēsturiski, gan simboliski runā par Latvijas veidošanos. Notikumi, kas dažādos laikos un vietās ir bruģējuši ceļu uz valsti; tautas akcijas, kas stiprina piederības sajūtu un lepnumu.

Nr.

Aktivitāte

Izpildes laiks

Rezultatīvie rādītāji

Īstenošanā iesaistītie dalībnieki

Vadošais partneris

Iespējamie finanšu avoti, finansējums EUR

Pašvaldība

ES

TPS

2.1.

UZDEVUMS: Ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošana

 

2.1.1.Rekonstruēt Brīvības bulvāri Bauskā, izvietojot piemiņas zīmes ievērojamākajiem brīvības cīņu dalībniekiem vai valstsvīriem, kas piedalījušies Latvijas valsts no Bauskas novada, veidojot “Brīvības ceļu”.

2018

Rekonstruēts Brīvības bulvāris Bauskā, izvietotas zīmes par ievērojamākajiem brīvības cīņu dalībniekiem vai valstsvīriem, kas piedalījušies Latvijas valsts no Bauskas novada, veidojot “Brīvības ceļu”.

pašvaldība

BNA, SN

x

 

 

3. Virziens: Latvijas rotāšana un dāvanu gatavošana

Savas dzīves/darba telpas sagatavošana simtgadei, dāvanu radīšana Latvijai. Aicinājums posties svētkiem, veicinot lepnumu par zemi un dabu, novadu, pilsētu, ciemu, kurā dzīvojam; kultūrtelpas sakārtošana, piemiņas vietu sakopšana, Brīvības alejas izveide, mīļvietiņas utt.

Nr.

Aktivitāte

Izpildes laiks

Rezultatīvie rādītāji

Īstenošanā iesaistītie dalībnieki

Vadošais partneris

Iespējamie finanšu avoti, finansējums EUR

Pašvaldība

ES

TPS

3.1.

UZDEVUMS: Starptautisku,Valsts un reģionālā mēroga kultūras, sporta un mākslas pasākumu organizēšana

 

3.1.1. Dzejas dienas veltītas Latvijas 100gadei

2017-2018

4.maijs

Īstenota pasākuma norise

Izglītības nodaļa, BCB, BM

Bauskas Centrālā bibliotēka

BCB

x

 

 

 

3.1.2. Dižģimeņu godināšanas pasākums

2018 -

Īstenots pasākums “Dižģimeņu godināšana”

BNA, SA, pagastu pārvaldes, KC

BNA

500

 

 

 

3.1.3. Akcija “Krāj km Bauskas novadā”

2018

Īstenota akcija “Krāj km Bauskas novadā”

BNA, SA, TIC, SC “Mēmele”

Pašvaldība

x

 

 

 

3.1.4. Fonda „1836” organizētā akcija “Aplido, apceļo, apmīļo Latviju”

2017.gada 17.-18.jūnijs

Organizēts 2 dienu pārgājiens pa Bauskas novada teritoriju

BNA, SA, pagastu pārvaldes, Attīstības un plānošanas nodaļa, KC, fonds “1836”

Fonds “1836”

6000

 

 

 

3.1.6. Festivāls “Toņi un pustoņi”

2017.gada 1.- 2.jūnijs

Organizēts festivāls “Toņi un pustoņi”

BJC, VISC, KC, BNA,

BJC

 

 

 

 

3.1.7. Baltā galdauta svētki

No 2016 -2020

Īstenota pasākuma norise

Bauskas Centrālā bibliotēka

 Muzejs , skolas , BKC

BCB

x

 

 

 

3.1.8. 2018.gada sagaidīšana Rātslaukumā

2017.12.31.

Pasākums – 2018.gada sagaidīšana  - Bauskas rātslaukumā

BKC

BKC

BKC

 

 

 

3.1.9. Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena

2018.05.04.

Īstenots pasākums - Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena

BKC

BKC

BKC

 

 

 

3.1.10. Līgo svētki

2018.06.23.

Īstenots pasākums – Līgo svētki

BKC

BKC

BKC

 

 

 

3.1.11. Latvijas Republikas neatkarības dienas svinības

2018.11.18.

Īstenots pasākums - Latvijas Republikas neatkarības dienas svinības

BKC

BKC

BKC

 

 

3.2.

UZDEVUMS: Dabas, kultūras Vērtību un pieminekļu kopšana, infrastruktūiras labiekārtošnau tūristu un vietējo iedzīvotāju vajādzībām 

 

3.2.1. Izveidot Dabas parku

2018 - 2021

Izveidots Dabas parks Bauskas pievārtē ar mērķi nodrošināt iedzīvotājiem izzinošu un veselīgu atpūtu

BNA

BNA

x

 

 

 

3.2.2. Rekonstruēt Mēmeles ielu (Mēmeles iela no Mēmeles tilta līdz Plosta kapiem)

-2021

Rekonstruēta Mēmeles iela

BNA

BNA

1 500 000

1 275 000 

 

 

3.2.3. Rekonstruēt Plūdoņa muzeju

2017

Restaurētas un atjaunotas V.Plūdoņa muzeja klēts un ratnīca.

BNA, Bauskas muzejs

Pašvaldība

115707,42

90 000

 

 

3.2.4. Izveidot un uzturēt velo maršrutus un veloceliņus  (attīstīt un izveidot velomaršrutu un veloceliņu “Bauska- Lielzeltiņi – V.Plūdoņa muzejs”; izveidot veloceliņu “Bauska – Rītausmas un Bauska – Bērzkalni”,  uzturēt esošos velo maršrutus 401, 402 marķējumu, attīstīt tā tālāku pilnveidi )

2016-2020

 

 

2020

Izstrādāti būvprojekti;

Uzturēti un pilnveidoti esošie velo maršruti;

1 jauns izveidots un marķēts velo maršruts;

Pašvaldība, TIC, zemju saimnieki, LVC

Pašvaldība

~50 000-1500 000

~50 000 -1500 000

 

 

3.2.5. Labiekārtot un attīstīt Bauskas pilskalna parka un pieguļošās teritorijas

2021

Izstrādāts Bauskas pilskalna estrādes atjaunošanas būvprojekts;

Labiekārtota un sakārtota pilskalna vide;

Pašvaldība

Pašvaldība

~50000–2 000000

50000–2 000000

 

 

3.2.6. Atjaunot vides objektus - “ieejas vārtus” pie iebraukšanas Bauskas pilsētā no LT, Rīgas, Rundāles

2018 - 2019

Balstoties uz 2016.gadā notikušā ainavu arhitektu plenēra laikā gūtajām idejām un 2017.gadā izstrādāto vietējā mārketinga stratēģiju un vizuālo identitāti izstrādāts jauns koncepts un uzstādītās jaunie vides objekti – simboliski ieejas vārti Bauskas pilsētā

Pašvaldība

Pašvaldība

x

 

 

 

3.2.7. Ainavu arhitektu plenērs ar mērķi rast idejas Ķirbaksalas labiekārtošanai un vides objekta, simbolizējoša upes sateces vietu, izveidei

2017

Organizēts Ainavu arhitektu plenērs

Pašvaldība

Pašvaldība

x

 

 

 

3.2.8. Ainavu arhitekta plenērā 2017.gadā gūto ideju realizācija sakārtojot Ķirbaksalas teritoriju un izveidojot vides objektu, simbolizējošu upju sateci, kas ir arī viens no redzamākajiem un atpazīstamākajiem objektiem Bauskā

2018-2020

Sakārtota Ķirbaksalas teritorija, izveidots vides objekts

Pašvaldība

Pašvaldība

x

 

 

 

3.2.9. Upju promenādes izveide

2020 - 2021

Izveidota pastaigu taka – promenāde gar Mūsu un Mēmeli

Pašvaldība

Pašvaldība

x

 

 

 

3.2.10. Izveidota izstāde “100 gadi Bauskas novadā”

2018

Ceļojošā izstāde “100 gadi Bauskas novadā”

BNA, SA Bauskas muzejs, BCB

Pašvaldība

x

 

 

 

3.2.11.Izstāde Latvijas Republikas pilsoņu kongresam -25

2017

Izveidota tematiska izstāde

Bauskas muzejs

Bauskas muzejs

x

 

 

 

3.2.12. Lielformāta Latvijas karoga uzstādīšana, karoga mastā iegravējot Latvijas Valsts dibinātāju vārdus un Augstākās padomes deputātu vārdus, kuri balsoja PAR Latvijas neatkarību.

-2021

 

Pašvaldība

Pašvaldība

Pašvaldība, ziedojumi

 

 

3.3.

UZDEVUMS: Latvijas valsts simtgades svētku programmas pasākumu atpazīstamības veicināšana

 

3.3.1. Izstrādāt platformu Bauskas novada mājas lapā un organizēt mārketinga aktivitātes par Latvijas valsts simtgades svētku programmā ietvertajiem kultūras, sporta un mākslas pasākumiem atsevišķām mērķgrupām (Bauskas novada iedzīvotājiem, Latvijas iedzīvotājiem un ārvalstu viesiem)

2017

 

 

1 platforma;

 

 

Pašvaldība, NVO, uzņēmēji

 

 

SAN

x

 

 

4. Virziens: Latvijas dzimšans dienas svinības un dāvanu pasniegšana

Dāvanas – jaunu, nozīmīgu infrastruktūras objektu atklāšana, tradīciju, pasākumu, aktivitāšu uzsākšana.

Nr.

Aktivitāte

Izpildes laiks

Rezultatīvie rādītāji

Īstenošanā iesaistītie dalībnieki

Vadošais partneris

Iespējamie finanšu avoti, finansējums EUR

Pašvaldība

ES

TPS

4.1.

UZDEVUMS: Jaunu infrastruktūras objektu nodošana ekspluatācijā 

 

4.1.1. Nodot ekspluatācijā Bauskas bērnu un Jaunatnes sporta skolas infrastruktūras objekts - peldbaseins

2018 - 2019

Ekspluatācijā nodots Bauskas bērnu un Jaunatnes sporta skolas infrastruktūras objekts - peldbaseins

Pašvaldība  -BNA, BBJSS

Pašvaldība

x

 

 

 

4.1.2.  Nodot ekspluatācijā Sporta halli

-2020

Ekspluatācijā nodota sporta halle

Pašvaldība  -BNA, BJSS

Pašvaldība

x

 

 

 

4.1.3. Rekonstruēt Bauskas brīvdabas estrādi

2021

Rekonstruēta Bauskas brīvdabas estrāde

Pašvaldība – BNA, Bauskas pils muzejs

BNA

x

 

 

 

4.1.5. Attīstīt Bauskas pilskalna parku

2021

Attīstīts Bauskas pilskalna parks

Pašvaldība – BNA, Bauskas pils muzejs

BNA

x

 

 

 

4.1.6. Rekonstruēt Sv. Gara luterāņu baznīcu

2021

Rekonstruēta Sv. Gara luterāņu baznīca

Pašvaldība, NVO

NVO

x

x

 

 

4.1.7. Atjaunot vides objektus - “ieejas vārtus” pie iebraukšanas Bauskas pilsētā no LT, Rīgas, Rundāles

-2019

Atjaunoti vides objekti - “ieejas vārti” pie iebraukšanas Bauskas pilsētā no LT, Rīgas, Rundāles

Pašvaldība – BNA

BNA

x

 

 

 

4.1.8. Sakārtota Ķirbaksalas teritorija, uzstādīts vides objekts, simbolizējošs upju sateci, kas ir arī viens no redzamākajiem un atpazīstamākajiem objektiem Bauskā

-2021

Sakārtota Ķirbaksalas teritorija, uzstādīts vides objekts, simbolizējošs upju sateci

Pašvaldība – BNA

BNA

x

 

 

 

4.1.9. Bauskas Centrālā bibliotēka

2021

Ekspluatācijā nodota Bauskas Centrālās bibliotēkas jaunā ēka

Pašvaldība – BNA, BCB

Pašvaldība

x

x

 

 

5.RĪCĪBA: Latvijas draugi un kaimiņi

Sadarbība ar citām valstīm, kas atzīmē simtgadi (Igaunija, Lietuva, Polija, Somija)

Nr.

Aktivitāte

Izpildes laiks

Rezultatīvie rādītāji

Īstenošanā iesaistītie dalībnieki

Vadošais partneris

Iespējamie finanšu avoti, finansējums EUR

Pašvaldība

ES

TPS

5.1.

UZDEVUMS: pārrobežu, aktivitātes, pasākumi, projekti

 

5.1.1. Organizēt autoorientēšanās pasākumu Bauskas un Lietuvas pašvaldību teritorijā

2018 - 2021

Īstenots pasākums - autoorientēšanās  Bauskas un Lietuvas pašvaldību teritorijā

Uzņēmēju klubs “Bauska 97”

Uzņēmēju klubs “Bauska 97”

 

 

 

 

5.1.2. Organizēt Patriotisko nedēļu  februārī, Bauskas novada ēdināšanas uzņēmumos piedāvājot lietuviešu un igauņu nacionālos ēdienus

No 2016. -

Īstenots pasākums – patriotiskā nedēļa  februārī, Bauskas novada ēdināšanas uzņēmumos piedāvājot lietuviešu un igauņu nacionālos ēdienus

TIC

TIC

x

 

 

 

5.1.3. Iepazīsti kaimiņus Zemgalē. Vienota tūrisma maršruta izstrāde starp Bauskas, Rundāles, Iecavas, Vecumnieku novadiem, Biržu, Pasvalis, Pakrojas rajona pašvaldībām LT

2017 -

Izstrādāts kopīgs tūrisma maršruts

BNA, TIC,

Bauskas, Rundāles, Iecavas, Vecumnieku novadu pašvaldība, Biržu, Pakrojas, Pasvalis rajona pašvaldības (LT)

Bauskas novada pašvaldība. TIC

Pašvaldība, sadarbības partneri kaimiņu pašvaldībās