Trešdiena, 28. Septembris, 2022. Lana, Sergejs, Svetlana

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Cūku mēris


2018.gads

Informējam, ka Zemgalē saskaņā ar veiktajiem grozījumiem 2014. gada 17. februāra MK noteikumos Nr. 83 “Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība” ĀCM III riska zonā ir iekļauti sekojoši pagasti un teritorijas:

 • Auces novada Ukru un Bēnes pagasts un Lielauces pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P96;
 • Dobeles novada Penkules pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa P104;
 • Jelgavas novada Jaunsvirlaukas, Valgundes, Kalnciema un Līvbērzes pagasts;
 • Ozolnieku novada Salgales pagasts;
 • Tērvetes novada Bukaišu pagasts;
 • Vecumnieku novada Kurmenes pagasts.

 

Pārējā Latvijas teritorijā:

 • Brocēnu novada Blīdenes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa A9;
 • Neretas novada Mazzalves pagasts;
 • Saldus novada Novadnieku, Kursīšu un Zvārdes pagasts.

 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 83 X2 nodaļu, lai varētu cūkas pārvietot starp zonām (piem. no II zonas izvest uz I zonu vai III un otrādi) ir nepieciešams saņemt PVD atļauju, tādēļ cūku īpašniekiem pirms cūku pārvietošanas lūgums griezties PVD un konsultēties par nosacījumiem atļaujas saņemšanai.

 

Tāpat atgādinām, ka šobrīd vēl ir spēkā:

 • PVD ģenerāldirektora rīkojums Nr. 124 no 10.07. 2018., ar kuru Dobeles un Zebrenes pagasti iekļauti 3 km karantīnas zonā un Lielauces, Vītiņu un daļa Zebrenes pagasta iekļauti 10 km karantīnas zonā;
 • PVD ģenerāldirektora rīkojums Nr.120 no 06.07.2018., ar kuru Kurmenes un Valle pagasts iekļauti 10 km karantīnas zonā;
 • PVD ģenerāldirektora rīkojums Nr.117 no 05.07.2018., ar kuru Bukaišu pagasts iekļauts 3km karantīnas zonā un Bēnes, Ukru, Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes pagasti iekļauti karantīnas 10 km zonā;
 • PVD ģenerāldirektora rīkojums 109 no 02.07.2018., ar kuru Vilces pagasts iekļauts karantīnas 10 km zonā.

 

Novietnes, kuras ietilpst šajās karantīnas zonās (3 un 10 km zonas), ievēro PVD rīkojumos noteikto līdz rīkojumu atcelšanai. Šajā gadījumā Lauksaimniecības datu centra datu bāzē (LDC) joprojām redzams, ka novietnei ir uzlikts aizliegums pārvietot dzīvniekus. Dzīvnieku īpašniekiem pirms plānotās dzīvnieku pārvietošanas lūgums konsultēties ar PVD inspektoriem par nosacījumiem dzīvnieku pārvadājumu veikšanai. Pēc rīkojumu atcelšanas aizliegums LDC tiek automātiski dzēsts, un novietnei ir jāievēro attiecīgi prasības noteiktajai karantīnas zonai (II vai III zonas prasības).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakti:
vecākais veterinārais inspektors: 63007681
veterinārie inspektori: Jelgavā 63007692, 63007688, Bauskā 63960164, Dobelē 63781311.


2017.gads 


Āfrikas cūku mēra karantīnas teritorijā iekļauj Bauskas novada Brunavas, Ceraukstes un Gailīšu pagastu

Ņemot vērā Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatību jaunās teritorijās mežacūku populācijā no 20.07.2017. stājas spēkā PVD ģenerāldirektora rīkojums Nr.104 par ĀCM skarto savvaļas cūku mēra karantīnas teritorijas noteikšanu Bauskas novada Brunavas, Ceraukstes un Gailīšu pagastā.

Savvaļas cūku mēra karantīnas teritorijā ir jāievēro līdzīgi pasākumi, kādi ir noteikti ĀCM II riska zonā. Pielikumā rīkojuma kopija un šobrīd aktuālā ĀCM zonu karte.

ĀCM II riska zonā un savvaļas cūku mēra karantīnas teritorijā:

 

Cūku turētājiem:

 1.  Aizliegts no novietnēm, kas atrodas šajās teritorijās izvest cūkas, t.sk. nebrīvē audzētas savvaļas cūkas) bez PVD izsniegtas atļaujas.
 2.  Aizliegts izvest no novietnēm, kas atrodas šajās teritorijās teritorijā uz citu Latvijas teritoriju vai ES dalībvalsti trešajām valstīm cūku spermu, olšūnas vai embrijus.
 3.  Šajās teritorijās esošajām novietnēm ievērot biodrošības prasības:
  •   turēt cūkas slēgtās novietnēs un nepieļaut to kontaktu ar mežacūkām, kā arī ierobežot mežacūku piekļuvi materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarsmē ar mājas cūkām;
  •   izvietot pie novietnes ieejām un izejām ar piemērotu dezinfekcijas šķīdumu piesūcinātus paklājus;
  •   novietot blakusproduktu savākšanas un uzglabāšanas tvertnes, konteinerus vai citus šim nolūkam paredzētus priekšmetus ar blakusproduktiem pirms to savākšanas pārstrādei novietnes teritorijas perifērijā, lai nodrošinātu, ka blakusproduktu savākšanas transports to savākšanas laikā neiebrauc novietnes teritorijā;
  •   nedrīkst lietot pakaišus, ja ir aizdomas, ka tiem varētu būt piekļuvuši savvaļas dzīvnieki;
  •   nedrīkst cūkām izbarot pārtikas atkritumus;
  • kopjot dzīvniekus, jāizmanto tikai šim darbam paredzēts apģērbs un apavi, kuri netiek valkāti ārpus novietnes;
  • cūkām nedrīkst izbarot zaļbarību (arī pagalmos pļauto zāli!), termiski neapstrādātus kartupeļus, sevišķi, ja cūku novietne atrodas tuvu mežam;
  • pie ieejas novietnē jānodrošina apavu dezinfekcija, kā arī novietnē jāveic regulāri tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumi;
  • ja cūkas izskatās neveselas vai ir nobeigušās, nekavējoties jāizsauc veterinārārsts.

 

Iedzīvotājiem:

 1.       Viesojoties saimniecībā, kur tiek turētas mājas cūkas, neejiet pie tām kūtī;
 2.       Pēc sēņošanas, ogošanas vai pastaigas pa mežu notīriet un nomainiet apģērbu un apavus;
 3.       Iegādājieties gaļu un gaļas produktus legālās tirdzniecības vietās;
 4.       Informējiet PVD vai novada pašvaldību par atrastām beigtām mežacūkām;

 

Medniekiem:

 1. Informēt PVD vai pašvaldību par atrastiem mežacūku līķiem, norādot precīzu to atrašanās vietu un informācijas sniedzēja kontaktus.
 2. Visas nomedītās mežacūkas jāizmeklē uz ĀCM vīrusu, jāņem asins paraugs, jāiesniedz PVD laboratoriskai kontrolei (50-100 ml asiņu). PVD struktūrvienībās ir iespējams saņemt trauciņus asins paraugu noņemšanai.
  • Jānodrošina nomedītās mežacūkas identifikāciju un uzglabāšana līdz laboratorisko izmeklējumu rezultātu saņemšanai.
  • Iesniedzot paraugu, aizpilda aktu par parauga no nomedītās meža cūkas piegādi un meža cūkas liemeņa (iekšējo orgānu) uzglabāšanu līdz laboratorisko izmeklējumu rezultātu noskaidrošanai (skat. pielikumu), norādot precīzu meža cūkas nomedīšanas vietu (Lat, Lon koordinātes).
  • Iesniedzot paraugus laboratoriskai izmeklēšanai, uzrādīt aizpildītu veidlapu “Informācija par izlietotajām medību atļaujām.”
 1. Savvaļas cūku izcelsmes pārtikā neizmantojamo blakusproduktus (līķus, ādas, galvas, trofejas, iekšējos orgānus u.c.) jāievieto blakusproduktu savākšanai paredzētajos konteineros PVD norādītajās vietās vai iznīcināt, aprokot teritorijā, kurā iegūti dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti.
 2. Visām personām, kurām bijusi saskarsme ar savvaļas cūkām, veikt higiēnas pasākumus (roku mazgāšana, apģērba maiņa, apavu dezinfekcija utt.) ĀCM ierosinātāja izplatīšanas samazināšanai.
 3. Aizliegts veikt eviscerāciju, ādas novilkšanu vai liemeņu sadalīšanu nomedītajām mežacūkām bez saskaņošanas ar PVD.
 4.  Nodrošināt nomedīto mežacūku (ādu, galvu un diafragmu) un blakusproduktu identificēšanu un uzglabāšanu līdz laboratorisko izmeklējumu rezultātu saņemšanai;
 5. Nodrošināt savvaļas cūku ķermeņu, trofeju un subproduktu iznīcināšanu saskaņā ar veterinārā inspektora norādījumiem pēc pozitīvo ĀCM laboratorisko izmeklējumu saņemšanas;

Pēc negatīvu laboratorisko rezultātu saņemšanas ir atļauts:

 • Uzvaras iela 3, otrais stāvs, PVD inspektoru kabinets:
 • katru darba dienu no plkst. 9:00 - 10:00;
 • Tālrunis: 63960164; 63960314; mob.27843873; 27841760

Jelgavā

 • Zemgales iela 44a, otrais stāvs, veterināro inspektoru kabinets
 • Katru darba dienu no plkst. 9:00 – 10:00;
 • Tālrunis: 63781311, mob. 2720879

 

ĀCM konteineri, kas izvietoti PVD Dienvidzemgales pārvaldes uzraudzības teritorijā:

          1.Vecumnieku novads, Vecumnieku pagasts, Kauperkalna karjers.

          Vasilijs Ņikiforovs, tālrunis 63976805; 29436875.

          2.Iecavas novads, MK” Zirnieki”, Iecavas pagasts, Iecavas novads

          Ēriks Upelnieks, tālr. 26594007

          3.Ozolnieku novads, Salgales pagasts, “Dunduri”.

          Uldis Gerbers, tālrunis 26442194 (J.Vīgants)

          4. Bauskas novads, Vecsaules pagasts, “Vecvilciņi”

          Diāna Kauneckaite, tālrunis 29324960

          5. Bauskas novads, Dāviņu pagasts, “Siliņi”

          Jānis Ķerpis, tālrunis 29497797

          6. Dobeles novads, Jaunbērzes pagasts, “Liepiņas”

          Vilnis Skrinda, tālrunis 22338994

          7. Jelgavas novads, Valgundes pagasts, konteiners mežā pie Braslas kapiem

          Vladimirs Gicēvičs, tālrunis 26437265

          8. Jelgavas novads, Līvbērzes pagasts, konteiners pie Jaunciema kapiem

          Lauris Ovsjanko, tālrunis 27810963

 

Papildus informācija pieejama PVD mājaslapā https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/aktuala-informacija-afrikas-cuku-meris-latvija?id=7800#jump

Rīkojums par pasākumiem Āfrikas cūku mēra apkarošanai ŠEIT

 

Jānis Grosbārdis

Dienvidzemgales pārvaldes vadītājs

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS

Peldu iela 30, Rīga, LV-1050

+371 63021124

+371 26807681

Janis.Grosbardis@pvd.gov.lv

www.pvd.gov.lv

 


2016.gads

Āfrikas cūku mēra II riska zonā iekļauj Bauskas novada Mežotnes, Codes, Dāviņu un Vecsaules pagastus

No šodienas, 10.augusta, spēkā stājas grozījumi MK noteikumos Nr.83 “ĀCM cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība”, kur ir noteiktas jaunas Āfrikas cūku mēra (ĀCM) riska zonas.

Grozījumi MK noteikumos ŠEIT!

Aktuālo zonu karti var lejuplādēt ŠEIT!

ĀCM II riska zonā papildus iekļauj Vecumnieku novadu, Iecavas novadu, Bauskas novada Mežotnes, Codes, Dāviņu un Vecsaules pagastus, Jelgavas novada Valgundes pagastu.


Medniekiem:

1.     Visas nomedītās mežacūkas jāizmeklē uz ĀCM vīrusu, jāņem asins paraugs, jāiesniedz laboratoriskai kontrolei;

2.     Jānodrošina nomedītās mežacūkas uzglabāšana līdz rezultātu saņemšanai;

3.     Neatstāt mežā mežacūku blakusproduktus (iekšējos orgānus, ādas), tos likvidēt;

4.     Ievērot biodrošības pamatprincipus, mazināt risku vīrusa tālākai izplatībai;

5.     Ja mežacūku vēlas nodot pārstrādei atzītā uzņēmumā, jāsaņem PVD atļauja;

6.     Nekavējoties informēt par atrastām beigtām mežacūkām.


Iesniedzamais paraugs: mežacūku asinis un aste;

Parauga apjoms: ne mazāk kā 50 – 80 ml;

Konteinerus (trauciņus) parauga transportēšanai var saņemt paraugu pieņemšanas vietās Bauskā vai Jelgavā;

Iesniedzot paraugu, līdzi ir jābūt veidlapai “Informācija par izlietotām medību atļaujām”, kurā tiek veikts ieraksts un aizpildīts pavadraksts (skatīt ŠEIT);

Paraugu pieņemšana no medniekiem:

Bauska:

Uzvaras iela 3, otrais stāvs, PVD inspektoru kabinets:

katru darba dienu no pl. 9:00 - 10:00;

Tālrunis: 63960164; 63960314; mob.27843873; 27841760

Jelgava:

Kristapa Helmaņa iela 10, 1.stāvs, 9.kabinets:

Katru darba dienu no pl. 9:00 – 15:00;

Tālrunis: 63021124; 63007681; 63007688; 63007692


Mājas cūku novietņu īpašniekiem:

   1. Nepārvietot cūkas no novietnes ārpus II zonas bez speciālas PVD atļaujas;

   2. Stingri jāievēro biodrošības pasākumi novietnēs:

       2.1.Cūkas nedrīkst turēt āra aplokos, jānovērš to kontakts ar savvaļas un klaiņojošiem dzīvniekiem;

       2.2. Nedrīkst pieļaut putnu iekļūšanu cūku novietnēs un barības uzglabāšanas vietās;

       2.3. Nedrīkst lietot pakaišus, ja ir aizdomas, ka tiem varētu būt piekļuvuši savvaļas dzīvnieki;

     2.4. Cūkām nedrīkst izbarot zaļbarību (arī pagalmos pļauto zāli!), termiski neapstrādātus kartupeļus, sevišķi, ja cūku                 novietne atrodas tuvu mežam;

      2.5. Nedrīkst cūkām izbarot pārtikas atkritumus;

      2.6. Kopjot dzīvniekus, jāizmanto tikai šim darbam paredzēts apģērbs un apavi, kuri netiek valkāti ārpus novietnes;

      2.7. Pie ieejas novietnē jānodrošina apavu dezinfekcija, kā arī novietnē jāveic regulāri tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumi;

      2.8. Ja cūkas izskatās neveselas, nekavējoties jāizsauc veterinārārsts.

Iedzīvotājiem:

1. Viesojoties saimniecībā, kur tiek turētas mājas cūkas, neejiet pie tām kūtī;

2. Dodoties mežā, nemetiet pārtikas produktu atkritumus mežā vai ceļmalā. Pēc sēņošanas, ogošanas vai pastaigas pa mežu notīriet un nomainiet apģērbu un apavus;

3. Iegādājieties gaļu un gaļas produktus legālās tirdzniecības vietās;

4. Informējiet PVD vai novadu pašvaldību par atrastām beigtām mežacūkām;


Vairāk informācijas Pārtikas un veterinārā dienesta mājaslapā www.pvd.gov.lv.

Ja ir jautājumi vai papildus aktuāla informācija zvaniet Inetai 29293794 vai Jānim 26807681

Jānis Grosbārdis
Dienvidzemgales pārvaldes vadītājs
PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS
Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
+371 63021124
Janis.Grosbardis@pvd.gov.lv
www.pvd.gov.lv