Sestdiena, 04. Februāris, 2023. Daila, Dominiks, Veronika

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Es plānoju savu pilsētu


Pilsēta, kur satiekas... upes, ceļi un cilvēki...

Starp trijām upēm un debesīm – manas mājas ir Bauska

Pilsētas ārtelpa un tās publiski lietojamā daļa ir pilsētas iedzīvotāju un tās viesu ikdienas dzīves būtiska un neatņemama sastāvdaļa. Tā nodrošina cilvēku galvenās tiesības uz atpūtu, darbu un drošību. Tā apvieno daudzas lietotāju grupas un tieši ietekmē viņu saskarsmes mobilitāti. Ārtelpas kvalitāte lielā mērā nosaka ikviena labsajūtu un dzīves daudzveidību. Tāpēc pilsētas ārtelpas un īpaši publiskās ārtelpas kompleksā kvalitātes uzlabošana kļūst par prioritāro mērķi efektīvo dzīves kvalitātes uzlabošanas instrumentu izveidē.

Pēdējo gadu laikā gan pašvaldības, gan nevalstisko organizāciju veikto aptauju rezultāti liecina par to, ka Bauskas pilsētas iedzīvotājiem trūkst labiekārtotu publisko zonu brīvā laika pavadīšanai, kas būtu pieejamas dažādu paaudžu iedzīvotājiem.

 

LĪDZ ŠIM PAVEIKTAIS:

1. Priekšlikums dabas takai “Bauska” (Dabas parka “Bauska” Dabas aizsardzības plāns, 2007; Ūdens dzīvībai - izglītība ūdenim”, 2011).

 


2. Zaļā parka priekšlikumi: Mārtiņš Hofmanis 2011, Evisa Dzerkale 2014, Kristīne Dreija 2015.

Kopējā gruntsgabala platība 12,1 ha. Teritorija atrodas pilsētas austrumu daļā starp Zaļo, Mazo Salātu un Pļavu ielu, kur dominē daudzstāvu māju apbūve. Gruntsgabala reljefs – vienmērīgi līdzens ar pauguriem un ieplakām. Tā ir zināma kā ūdens ņemšanas vieta pilsētas iedzīvotājiem, tādēļ šī teritorija nav piemērota apbūvei, bet to ir iespējams veidot kā parku. Parks ne tikai vēstītu par pagātnes notikumiem, bet būtu funkcionāls šodienai un kalpotu kā aktīvās atpūtas un pastaigu parks dažādu paaudžu vietējiem iedzīvotājiem un pilsētas viesiem.

Atpūtas parka pilnīgai izveidei nepieciešami ievērojami naudas līdzekļi, tāpēc finansējums tiks meklēts dažādu projektu un programmu ietvaros, kā arī līdzfinansēts no pašvaldības un sadarbības partneru līdzekļiem.

Jau esošie priekšlikumi Zaļās ielas parka labiekārtošanai ŠEIT


3. Ainavu arhitektu priekšlikumi 5 reprezentatīvām vietām pilsētā: ALPS, LLU, LU Botāniskais dārzs, 2016.

BAUSKAS PILSĒTAS GALVENO MAĢISTRĀĻU AINAVAS

Bauskas pilsētas piecas publiskās ārtelpas teritorijas

 1. Kalna ielas nogāzes un laukums (autoceļš A7/E67)
 • Teritorijas atrašanās vieta - Kalna iela pirms Mēmeles upes tilta, iebraucot Bauskā no Rīgas puses;
 • Šajā posmā ceļu no abām pusēm ieskauj reljefa paaugstinājumi, kuri virza skatu līnijas uz pilsētvidi. No Mēmeles tilta paveras plašs skats uz Bauskas pilsētas panorāmu un upes ainavu;
 • Austrumu pusē tuvu reljefa nogāzei atrodas privātmāju apbūves gabali, kā arī abās pusēs ir vītolu stādījumi;
 • Rietumu pusē netālu no tilta izveidots neliels laukums, kas ir nozīmīgs tūrisma punkts.
 1. Laukums aiz Rātsnama (autoceļš A7/E67)
 • Teritorijas atrašanās vieta – Plūdoņu iela, pie krustojuma ar Kalnu ielu;
 • Teritorija atrodas Bauskas vecpilsētas vēsturiskajā centrā pie Rātsnama. Šobrīd ir atjaunots Rātsnams un daļēji sakārtota pieguļošā teritorija gar Kalna, Rīgas un Pasta ielām;
 • Teritorijā ir izbūvētas paaugstinātas puķudobes ar soliņiem. Gar Plūdoņu un Pasta ielām ir liepu stādījumi un esošas vieglo automašīnu stāvvietas;
 • Šobrīd atjaunotais Rātsnams nodrošina lielu tūristu pieplūdi. Tajā atrodas arī tūrisma informācijas centrs.
 1. Bijusī dīķa teritorija (autoceļu krustpunkts A7/E67 un P103)
 • Teritorija atrodas pie automaģistrāles A7 rotācijas apļa – Kalna, Zaļās un Uzvaras ielas krustojumā;
 • Vēsturiski teritorijā atradies dīķis un parks. Esošā situācijā lielāko daļu teritorijas aizņem tirdzniecības centri, auto stāvlaukums, degvielas uzpildes stacija;
 • Esošā teritorija atrodas intensīvas autotransporta un gājēju kustības centrā.  Tā atrodas reljefa paaugstinājumā, tādēļ ir labi saskatāma, iebraucot Bauskā pa Kalna ielu no Rīgas puses.
 • Šobrīd teritorijā tiek izvietoti sezonāli vides objekti un pilsētas pasākumu laikā šeit tiek paredzēta vieta bērnu piepūšamajām atrakcijām un karuseļiem. Vieta ir izteikti mitra.
 1. Laukums starp Īslīces un Ziedoņu ielām (autoceļš P103)
 • Teritorija atrodas Bauskas pilsētas dienvidu daļā, starp Īslīces un Ziedoņu ielām; 
 • Teritorija robežojās ar autoceļiem, pa kuriem var nokļūt uz Rundāles pili, atpūtas kompleksu «Miķelis», viesu namu «Bērzkalni», Bauskas alusdarītavu un citām tūristu iecienītām vietām;
 • Tuvākās apbūves – benzīntanks, privātmājas, auto preču veikals;
 • No teritorijas paveras plašs skats uz Bauskas pili.
 1. ,,Zaļais parks” (autoceļš A7/E67)
 • Teritorija atrodas Bauskas pilsētas austrumu daļā. Robežojas ar Mazo Salātu ielu;
 • Šobrīd teritorijā atrodas centralizētā ūdens ņemšanas vieta un atdzelžošanas stacija. Netālu no šīs teritorijas atrodas daudzdzīvokļu māju kvartāli;
 • Nākotnē šī teritorija varētu veidoties kā nozīmīga rekreācijas vieta vietējiem iedzīvotājiem;
 • Blakus šai teritorijai nākotnē paredzēts izbūvēt industriālo parku.

 


4. Iegādātas zemes vienības pilsētā (2016): Kalna ielas skvērs, teritorija pie Bauskas peldbaseina. Nākotnē šīs teritorijas varētu veidoties kā nozīmīgas rekreācijas vietas vietējiem iedzīvotājiem;


5. Rātslaukuma publiskā apspriešana, 2017. Jebkuras teritorijas attīstībai nepieciešams plašāks redzējums un pienesums pilsētvidei. Plašāks redzējums par konkrētas vietas lomu un nozīmi pilsētvides attīstības kontekstā.

 • Vecpilsētas mobilitātes plāns;
 • Vienota stāvvietu koncepcija;
 • Vienota apstādījumu koncepcija;
 • Pastaigu maršruts, kas “izvijas” caur vecpilsētu - savieno “Zaļo parku” ar Bauskas pilskalnu;
 • Jauktas apbūves statuss, nosakot telpas lietojuma prioritātes;
 • 21.gs. publiskās ārtelpas plānošanas metodes - uzņēmējdarbības un pilsētvides kvalitātes attīstīšanai (apbūvētas ielu frontes, lēna satiksme, ielas cilvēkiem).


6. Projekti - tiltiņš, veloceliņi, upju aizauguma tīrīšana u.c.


PRIEKŠLIKUMI:

E.Dzerkale analizējot Bauskas pilsētas dabas apstādījumu teritorijas atzīmē, ka upes un tām pieguļošā teritorija veido lielāko daļu no pilsētas dabas un apstādījumu teritorijām, bet salīdzinoši neliela daļa no tām, galvenokārt pilsētas rietumu daļā, ir labiekārtotas un nodrošina rekreācijas iespējas.

Viens no lielākajiem potenciāliem ir arī daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu sakārtošana, ņemot vērā kopienas veidošanas un saliedēšanas priekšnosacījumus. Vajadzības kā jauniem, tā veciem, tā ģimenēm ar bērniem, u.c.. Ja kādu no iedzīvotāju grupām diskriminē, tad tā kļūst neapmierināta. Jācenšas panākt vienošanās starp iedzīvotājiem par viņiem aktuālo un prioritāro (E.Dzerkale, 2014).

Ainavu arhitektu plenērs (ALPS, 2016) iezīmē Bauskas pilsētu kā teritoriju ar izteiktu potenciālu:

 1. Prioritārās publiskās ārtelpas - dzīvotnes un kultūrvēsture;
 2. Zilā un zaļā struktūra (garīgā atjaunotne) - sudraba krelles, kas (s)apvieno vērtības kopīgā tīklā.

Tranzīta satiksmes (barjeras) ietekmes mazināšanas priekšlikumi - Beļģu arhitekta un pilsētplānotāja profesionālā darbība Nīderlandē un Beļģijā saistīta ar tādām jomām kā stratēģiskā telpiskā plānošana, teritoriālo un detālplānojumu izstrāde, satiksmes plānošana, dzīvojamo un rūpniecisko īpašumu, publiskās telpas, ielu un laukumu plānošana un projektēšana (ALPS sadarbība ar H.Gūtmani un I.Rukšāni, 2016).

Bauskas pilsētas zaļās struktūras koncepcija

Priekšlikumi kontekstā ar esošām un potenciālām publiskām ārtelpām:

!!! Nepieciešama teritoriju apsekošana, diskusijas (ar īpašniekiem, lietotājiem) funkciju un teritoriju precizēšanai. Ielu un celiņu sakārtošana ņemot vērā zaļās struktūras koncepcijas būtību.


Iedzīvotāji savus priekšlikumus pilsētas plānošanā var sūtīt uz e-pastu teritorijas plānotājai Dacei Platonovai (dace.platonova@bauska.lv)