Piektdiena, 01. Jūlijs, 2022. Imants, Ingars, Intars, Rimants

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Vides un attīstības komitejas sēdes darba kārtība


2022.01.14 Komentāri (0) Vides un attīstības komitejas sēdes darba kārtība

2022.gada 14.janvārī plkst. 09:00 (tiešsaistē)

1. Par Bauskas novada pašvaldības finansiālu atbalstu iedzīvotāju iniciētu projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi”.
Ziņo: Laura Ārente

2. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu ,,Par Bauskas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas apmēru” apstiprināšanu.
Ziņo: Gunita Vīgupa
Uzaicināti: Baiba Leitlante, Jānis Strēlis, Dace Neiberte

3. Par Bauskas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības komisijas nolikumu un sastāvu.
Ziņo: Mārīte Putniņa

4. Par atļaujas izsniegšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā nekustamajā īpašumā “Atvases Ļekas”, Valles pagastā.
Ziņo: Jānis Strēlis

5. Par Bauskas novada domes 2016.gada 25.augusta lēmuma “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grozījumu izstrādei Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai” atcelšanu.
Ziņo: Dace Platonova

6. Par grozījumiem Iecavas novada domes 26.01.2021. lēmumā “Par valsts vietējās nozīmes autoceļu V1040 un V1047 posmu Iecava novada teritorijā pārņemšanu pašvaldības īpašumā”.
Ziņo: Baiba Leitlante

7. Informācija par Bauskas novada pašvaldības 2022.gada budžeta projektu.
Ziņo: Ilona Spurķe
Uzaicināti: Sarmīte Oļehnoviča, Zaiga Kārkliņa, Māris Vitrups, Gita Skribāne

8. Informācija par Bauskas novada pašvaldības 2022.gada budžeta projektu Bauskas apvienības pārvaldei.
Ziņo: Aleksandrs Gurkovskis
Uzaicināti: Jānis Kalinka, Ilona Spurķe, Sarmīte Oļehnoviča, Zaiga Kārkliņa, Māris Vitrups, Gita Skribāne

9. Informācija par Bauskas novada pašvaldības 2022.gada budžeta projektu Iecavas apvienības pārvaldei.
Ziņo: Normunds Vāvers
Uzaicināti: Jānis Kalinka, Ilona Spurķe, Sarmīte Oļehnoviča, Zaiga Kārkliņa, Māris Vitrups, Gita Skribāne

10. Informācija par Bauskas novada pašvaldības 2022.gada budžeta projektu Rundāles apvienības pārvaldei.
Ziņo: Aigars Sietiņš
Uzaicināti: Jānis Kalinka, Ilona Spurķe, Sarmīte Oļehnoviča, Zaiga Kārkliņa, Māris Vitrups, Gita Skribāne

11. Informācija par Bauskas novada pašvaldības 2022.gada budžeta projektu Vecumnieku apvienības pārvaldei.
Ziņo: Dace Šileika
Uzaicināti: Jānis Kalinka, Ilona Spurķe, Sarmīte Oļehnoviča, Zaiga Kārkliņa, Māris Vitrups, Gita Skribāne

12. Informācija par Bauskas novada pašvaldības 2022.gada budžeta projektu investīciju un ES fondu projektiem.
Ziņo: Ilze Tijone
Uzaicināti: Mārtiņš Veinbergs, Ilona Spurķe, Sarmīte Oļehnoviča, Zaiga Kārkliņa, Māris Vitrups, Gita Skribāne

13. Informācija par Bauskas novada pašvaldības 2022.gada budžeta projektu Bausas novada administrācijai.
Ziņo: Edgars Paičs
Uzaicināti: Ilona Spurķe, Sarmīte Oļehnoviča, Zaiga Kārkliņa, Māris Vitrups, Gita Skribāne

Komitejas priekšsēdētāja: Laine Baha


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas