Ceturtdiena, 30. Marts, 2023. Ilgmārs, Nanija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Vides un attīstības komitejas sēdes darba kārtība


2021.09.16 Komentāri (0) Vides un attīstības komitejas sēdes darba kārtība

Vides un attīstības komitejas sēdes darba kārtība
2021.gada 16.septembrī plkst. 13.00
Bauskas novada dome, Uzvaras iela 1, Bauska

 

1.Par Bauskas novada domes 2021.gada 30.septembra saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Bauskas novadā” izdošanu.
Ziņo: Evita Heidemane

2. Par Bauskas novada domes 2021.gada 30.septembra saistošo noteikumu “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Bauskas novadā” izdošanu.
Ziņo: Evita Heidemane

3. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Rāmas”, Iecavas pagastā, Bauskas novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4064 002 0333.
Ziņo: Kaspars Mallons

4. Par Vecumnieku novada domes nekustamā īpašuma – dzīvokļa Kalna iela 16 - 8 atsavināšanas ierosināšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

5. Par Valles pamatskolas telpu nomas līguma Nr. 1/1-25-2019 pagarināšanu.
Ziņo: Arvīds Zvirbulis

6. Par nekustamā īpašuma “Ķīvītes”, Viesturu pagasts, Bauskas novads, kadastra numurs 4096 003 0006, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 003 0006 sadalīšanu, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Ziņo: Dace Neiberte

7. Par dzīvojamās mājas Slimnīcas ielā 5, Bauskā, Bauskas nov. pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.
Ziņo: Sandra Kazāka

8. Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4001 001 0214 Bauskā.
Ziņo: Dace Stubure

9. Par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu uz nekustamo īpašumu Zaļā iela 33, Bauskā.
Ziņo: Dace Stubure

10. Par saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” apstiprināšanu.
Ziņo: Mārīte Putniņa

11.Par Bauskas apvedceļa jautājuma turpmāko virzību (informācija).
Ziņo: Laine Baha
Uzaicināti: Ieva Bronko-Pastore

Komitejas priekšsēdētāja: Laine Baha


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas