Ceturtdiena, 19. Maijs, 2022. Lita, Sibilla, Teika

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Vides un attīstības komitejas sēdes darba kārtība


2021.04.15 Komentāri (0) Vides un attīstības komitejas sēdes darba kārtība

2021.gada 15.aprīlī plkst. 14:00 (attālināti)

1. Par grozījumu Bauskas novada domes 2020.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Bauskas novada teritoriālā iedalījuma vienību – Bauskas pilsētas, Codes pagasta, Ceraukstes pagasta un Īslīces pagasta robežu noteikšanu”.
Ziņo: Dace Platonova
2. Par nodomu protokola slēgšanu Bauskas industriālajā teritorijā.
Ziņo: Raitis Ignatjevs
3. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Krastiņu ceļš”, Vecsaules pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā.
Ziņo: Gunita Vīgupa
4. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Erķenu ferma”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone
5. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 001 0587 Vecsaules pagastā piekritību pašvaldībai.
Ziņo: Aija Fridrihsone
6. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Dzīvojamā māja Nr.12” (Skolas iela 8, Garoza) Mežotnes pagastā.
Ziņo: Aija Fridrihsone
7. Par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu uz nekustamo īpašumu “Spiģi”.
Ziņo: Aija Fridrihsone
8. Par nekustamā īpašuma “Pie siltumnīcas” daļas Mežotnes pagastā iznomāšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone
9. Par atbalstu projektam „Pārupes ielas pārbūve Bauskā”
Ziņo: Ilze Tijone
10. Par atbalstu projektam „Bauskas vecpilsētas vēsturiskās datu bāzes izveidošana”.
Ziņo: Ilze Tijone
11. Par atbalstu projektam „Bauskas vecpilsētas daļas revitalizācija tūrisma un uzņēmējdarbības attīstībai”.
Ziņo: Ilze Tijone

Komitejas priekšsēdētājs: Gatis Skurba


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas