Svētdiena, 05. Februāris, 2023. Agate, Selga, Silga, Sinilga

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Vides un attīstības komitejas sēdes darba kārtība


2020.02.13 Komentāri (0) Vides un attīstības komitejas sēdes darba kārtība

2020.gada 13.februārī plkst.14.00
Uzvaras iela 1, Bauska

1. Par notekūdeņu dūņu kompostēšanas laukuma izbūvi īpašumā “Taumaņi”, Gailīšu pagastā.
Ziņo: J.Feldmanis
2. Par līdzfinansējumu Zemkopības ministrijas Zivju fonda projektam.
Ziņo: A.Gurkovskis
3. Par nedzīvojamo telpu nomu ēkā “Virsaiši 1”, Codes pagastā.
Ziņo: D.Šķiliņa
4. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “Skolas iela 5”, Garoza, Mežotnes pagastā.
Ziņo: A.Fridrihsone
5. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “Strautnieki”, Codes pagastā.
Ziņo: A.Fridrihsone
6. Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Bauskas slimnīca”.
Ziņo: D.Stubure
7. Par meža platību atmežošanu nekustamā īpašumā “[…]”, Dāviņu pagastā.
Ziņo: D.Stubure
8. Par Bauskas novada pašvaldības neprivatizētā dzīvokļa  īpašuma Pasta iela 5 - 601, Bauskā ierakstīšanu zemesgrāmatā.
Ziņo: D.Stubure
9. Par Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldīšanas kārtību.
Ziņo: E.Upīte
10. Par Bauskas novada administrācijas 2019.gada 17.decembra lēmuma “Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0195” apstrīdēšanu.
Ziņo: L.Mežsarga
11. Par Bauskas novada administrācijas 2019.gada 16.decembra lēmuma “Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4068 003 0109” apstrīdēšanu.
Ziņo: L.Mežsarga
12. Par Bauskas novada administrācijas 2019.gada 16.decembra lēmuma “Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4068 003 0417” apstrīdēšanu.
Ziņo: L.Mežsarga
13. Par Bauskas novada administrācijas 2019.gada 16.decembra lēmuma “Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4068 003 0108” apstrīdēšanu.
Ziņo: L.Mežsarga
14. Par Bauskas novada administrācijas 2019.gada 17.decembra lēmuma “Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0060” apstrīdēšanu.
Ziņo: L.Mežsarga

Komitejas priekšsēdētājs: V.Čačs


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas