Trešdiena, 29. Marts, 2023. Agija, Aldonis

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Vides un attīstības komitejas sēdes darba kārtība


2023.02.09 Komentāri (0) Vides un attīstības komitejas sēdes darba kārtība

2023.gada 9.februārī plkst. 13:00
Uzvaras iela 1, Bauska

1. Informatīvs ziņojums par Rail Baltica būvprojekta aktuālo statusu.
Ziņo: Uzaicināti:

2. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības 2022. gada 27. janvāra nolikumā Nr.3 "Par līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedrisko organizāciju iniciatīvu realizēšanai".
Ziņo: Laura Ārente
Uzaicināti: Jolanta Kalinka

3. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2021.gada 29.jūlija lēmumā "Par Bauskas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu".
Ziņo: Andrejs Podnieks

4. Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem Bauskas novada teritorijā.
Ziņo: Jānis Kalinka

5. Par Bauskas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Šimkevici", Vecsaules pagastā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.
Ziņo: Dace Stubure

6. Par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu nodrošinot piekļuvi nekustamajam īpašumam "Jaunlieldrēģeļi" Bārbeles pagastā.
Ziņo: Jānis Strēlis

7. Par grozījumiem Bauskas novada attīstības programmas no 2022. – 2028. gadam Investīciju plānā.
Ziņo: Jolanta Kalinka

8. Par atbalstu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2021-2027) projektam "Reaģēšana uz klimata pārmaiņu riskiem un ekstremāliem laikapstākļiem, to novēršana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionā" (SAFE RESPONSE).
Ziņo: Jolanta Kalinka
Uzaicināti: Laine Baha

9. Par dalību Valsts zivju fonda projektu konkursā.
Ziņo: Jolanta Kalinka
Uzaicināti: Līga Vasiļauska, Valērijs Gabrāns

10. Par dalību Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam 3.projektu konkursā – Kapitalizācija un rezultātu stiprināšana projektā "Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana" /SMEPRO 2/.
Ziņo: Jolanta Kalinka
Uzaicināti: Elita Priedniece

11. Par atbalstu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2021-2027) projektam "Izglītības piedāvājuma pilnveidošana, izglītības pārvalžu kapacitātes stiprināšana".
Ziņo: Ilze Munda
Uzaicināti: Vija Ieleja

12. Par atbalstu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2021-2027) projektam "Zudušā mantojuma pievilcība un digitālā pieejamība pierobežā" (Reclaimed history).
Ziņo: Līga Čakāne
Uzaicināti: Inese Turkupole-Zilpure

13. Par atbalstu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2021-2027) projektam "Teritoriju ekosistēmu pakalpojumu attīstība, ainavu koncepti, zaļās un zilās infrastruktūras uzlabošana".
Ziņo: Antra Bagone

14. Par atbalstu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2021-2027) projektam "Aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana" (Active and healthy ageing).
Ziņo: Laura Šterna

15. Par projekta "Bezemisiju transporta līdzekļu iegāde Bauskas novadā" īstenošanu.
Ziņo: Laura Šterna
Uzaicināti: Aivis Rimševics, Raitis Ignatjevs

Komitejas priekšsēdētājs: Mārtiņš Mediņš


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas