Trešdiena, 30. Novembris, 2022. Andrejs, Andrievs, Andris

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Vides un attīstības komitejas sēdē deputāti neatbalsta notekūdeņu dūņu komposta ražotnes ierīkošanu Gailīšu pagastā


Vides un attīstības komitejas sēdē deputāti neatbalsta notekūdeņu dūņu komposta ražotnes ierīkošanu Gailīšu pagastā2020.02.14 Komentāri (0) Vides un attīstības komitejas sēdē deputāti neatbalsta notekūdeņu dūņu komposta ražotnes ierīkošanu Gailīšu pagastā

Vides un attīstības komitejas sēdē 13.februārī deputāti izskatīja 14 pamata darba kārtības jautājumus un vienu papildu darba kārtības jautājumu.

Neatbalsta notekūdeņu dūņu komposta ražošanas laukuma ierīkošanu
Deputāti komitejā diskutēja par lēmuma projektu, kas tapis pamatojoties uz SIA ”Green Solution Tehnology” iesniegumu, kur lūgts atļaut ierīkot notekūdeņu dūņu komposta ražošanas laukuma ierīkošanu Gailīšu pagasta Taumaņos. Laukumu plānots ierīkot bijušās sulu rūpnīcas teritorijā.

Saimnieciskās nodaļas vadītājs Jānis Feldmanis komitejas deputātus iepazīstināja ar situāciju, kāda var veidoties, atļaujot šādu ražotni izveidot. Pašvaldības un valsts plānā Bauskas novadā šāda objekta izbūve nav paredzēta, kā arī zināms, ka šādas ražotnes darbības rezultātā augsnē nokļūs kaitīgas vielas, kā arī apkārtnē būs jūtama specifiskā ražošanas smaka. Netālu no paredzamās ražotnes atrodas arī cūku audzēšanas ferma, par kuru iedzīvotāji ir izteikuši pretenzijas specifiskās smakas dēļ. Tuvu ražošanas objektam atrodas dzīvojamā zona.

Gailīšu pagasta pārvaldes vadītājs Aleksandrs Gurkovskis deputātus informēja, ka pie plānotās ražotnes robežas atrodas arī pārtikas ražotne un abu objektu atrašanās tik tuvu nebūtu pieļaujama.

Komitejas sēdē bija ieradušies arī SIA ”Green Solution Tehnology” pārstāvji, kas centās deputātus pārliecināt par ražotnes nekaitīgumu un mūsdienīgajām tehnoloģijām, kas tiks izmantotas ražošanas procesā.

Rezultātā deputāti vienbalsīgi nobalsoja „pret” šādas ražotnes atvēršanu Gailīšu pagasta Taumaņos. Lēmuma projekts tiks skatīts arī Finanšu komitejas sēdē un galīgais lēmums jāpieņem domes sēdē.

Izskata iesniegumus par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa apstrīdējumu
Deputāti izskatīja vairākus novada iedzīvotāju iesniegumus, kas apstrīdējuši lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Visos lēmuma projektos deputāti noraidīja izvirzītās pretenzijas, jo zemes lietošanas mērķa maiņa notikusi pamatoti.

Piešķirs līdzfinansējumu „Zivju fonda” projektam
Arī šajā gadā Bauskas Mednieku un makšķernieku biedrība gatavojas iesniegt projektu, kura rezultātā tiks iegādāti līdaku mazuļi, kas tiks ielaisti upēs. Kopējā projekta summa ir 9363 eiro, no kuriem 7000 eiro piešķir Zivju fonds, 2000 eiro tiek lūgti no pašvaldības un 363 eiro būs biedrības līdzfinasējums. Deputāti atbalstīja līdzfinansējuma piešķiršanu.

Pašvaldība izbeidz īpašuma tiesības
Deputāti komitejā izskatīja divus lēmuma projektus par īpašuma tiesību izbeigšanu diviem īpašumiem – daudzdzīvokļu mājām Mežotnes un Codes pagastā, kurās visi dzīvokļi ir iedzīvotāju privatizēti, līdz ar to pašvaldība tos izslēdz no Zemesgrāmatas kā savu īpašumu.

Tika arī pieņemts lēmums reģistrēt zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo dzīvokļa īpašumu Pasta ielā 5-601, Bauskā, kura sastāvā ietilpst nedzīvojamā telpa Nr. 601 ar kopējo platību 312,9 m².

Atļauj atmežot zemes platību
Deputāti pieņēma lēmumu atļaut atmežot zemes platību Dāviņu pagastā, kurā pēc atmežošanas tiks ierīkota lauksaimniecībā izmantojama zeme. Kopējā zemes platība ir 6,42 ha un tajā aug krūmāji.

Pieņem lēmumu par kapitālsabiedrību pārvaldīšanas kārtību
Deputāti apstiprināja noteikumus, kurā noteikta kapitālsabiedrību pārvaldīšanas kārtība. Atbilstoši noteiktajiem kritērijiem visās sešās Bauskas novada kapitālsabiedrībās arī turpmāk darbosies valdes loceklis nevis padome.

Mainīsies atkritumu apsaimniekošanas cenas
Deputāti pieņēma lēmumu par atkritumu apsaimniekošanas cenu maiņu no šā gada 1.aprīļa. Šādas izmaiņas paredzētas, jo mainīsies sadzīves atkritumu deponēšanas vieta. Turpmāk atkritumi tiks vesti uz „Getliņi Eko”  poligonu, līdz kuram ir 56 km. Tas ir saistīts lielākām transporta izmaksām,  kā arī transportēšanas maksa nav mainīta kopš 2008.gada.  No 2020.gada 1.aprīļa atkritumu apsaimniekošanas cena būs 19,16 eiro par kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa.

To veido maksa par sadzīves un dalīto atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu 10,65 eiro un Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā „Getliņi EKO” (t.sk., dabas resursu nodoklis) – 8,51 eiro.

 

Andra Matuļenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas