Svētdiena, 02. Oktobris, 2022. Ilma, Skaidris

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

VIDES UN ATTĪSTĪBAS KOMITEJA


2014.04.12 Komentāri (0) VIDES UN ATTĪSTĪBAS KOMITEJA

Bauskas novada dome
VIDES UN ATTĪSTĪBAS KOMITEJA

Sēdes darba kārtība

2014.gada 15.maijā plkst.14


1.Par projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Bauskas novadā” sagatavošanu un iesniegšanu.
Ziņo: I.Tijone
2.Par nekustamā īpašuma „Viduči”, Mežotnes pagastā sadalīšanu, piekritību un nosaukuma maiņu.
Ziņo: A.Fridrihsone
3.Par nekustamā īpašuma „Opīši” Mežotnes pagastā piekritību.
Ziņo: A.Fridrihsone
4.Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos Nadeždai Gorodko uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4050 001 0405 Ceraukstes pagastā.
Ziņo: M.Šarķis
5.Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Brunavas Romas katoļu draudzei uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 021 0037 ½ domājamo daļu Brunavas pagastā un par zemes vienības piekritību.
Ziņo: M.Šarķis
6.Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Budbergas Svētā Pāvila Evanģēliski luteriskajai draudzei uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4046 008 0126 Brunavas pagastā, par zemes vienības piekritību, nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
Ziņo: M.Šarķis
7.Par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0102 Bauskā nodošanu Bauskas novada pašvaldībai.
Ziņo: D.Sausā
8.Par zemes vienības Rīgas ielā 52A, Bauskā ar kadastra apzīmējumu 4001 005 0256 piekritību pašvaldībai.
Ziņo: D.Sausā
9.Par Bauskas novada pašvaldības īpašuma Rīgas ielā 52, Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: D.Sausā
10.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma– dzīvokļa Nr.5, Bauskas ielā 1, Dāviņu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: D.Sausā
11.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4056 002 0138 daļas Dāviņu pagastā iznomāšanu.
Ziņo: D.Sausā
12.Par nekustamā īpašuma „Laukmagones” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0447 Vecsaules pagastā piekritību.
Ziņo: D.Sausā
13.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0084 Vecsaules pagastā sadalīšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu, nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo: D.Sausā


KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS M.RUŽA


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas