Piektdiena, 31. Marts, 2023. Atvars, Gvido

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

VIDES UN ATTĪSTĪBAS KOMITEJA


2017.02.09 Komentāri (0) VIDES UN ATTĪSTĪBAS KOMITEJA

Bauskas novada dome

VIDES UN ATTĪSTĪBAS KOMITEJA

Sēdes darba kārtība

2017.gada 9.februārī plkst.14

  1. Par grozījumu Bauskas novada domes 2016.gada 24.novembra lēmumā “Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem”.

Ziņo: A.Vērmanis

  1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vecais ceļš 9”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.

Ziņo: D.Sausā

  1. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.4068 003 0141 Īslīces pagastā iznomāšanu.

Ziņo: M.Šarķis

  1. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 001 0062 Īslīces pagastā nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

Ziņo: M.Šarķis

  1. Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0230 Ceraukstes pagastā.

Ziņo: M.Šarķis

  1. Par dalību sadarbības projektā “Iepazīsti kaimiņus Zemgalē”.

Ziņo: I.Turkupole-Zilpure

  1. Par grozījumu Bauskas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmumā “Par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma monitoringa ziņojumu” apstiprināšanu.

Ziņo: I.Tijone

  1. Par Bauskas novada pašvaldības sabiedrības veselības un sociālo pakalpojumu attīstības stratēģijas 2017.- 2024.gadam apstiprināšanu.

Ziņo: M.Augucēviča

 

 

Komitejas priekšsēdētājs                                             M.Ruža


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas