Sestdiena, 22. Janvāris, 2022. Austris

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

VIDES UN ATTĪSTĪBAS KOMITEJA


2016.09.15 Komentāri (0) VIDES UN ATTĪSTĪBAS KOMITEJA

Sēdes darba kārtība

2016.gada 15.septembrī plkst.14

 1. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības nolikumā.

Ziņo: M.Mākulēns

 1. Par grozījumu Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”.

Ziņo: E.Grigorjeva

 1. Par nedzīvojamo telpu “Ērgļi”, Brunavas pagastā nomu.

Ziņo: B.Marčenkova

 1. Par Bauskas novada pašvaldības īpašuma “Saulāji”, Brunavas pagastā atsavināšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.3, Raiņa ielā 7, Dāviņu pagastā atsavināšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.12, Mežāžu ielā 8, Gailīšu pagastā atsavināšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.30, Uzvaras ielā 10, Gailīšu pagastā atsavināšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.35, Uzvaras ielā 15, Gailīšu pagastā atsavināšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.36, Uzvaras ielā 15, Gailīšu pagastā atsavināšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0044 Īslīces pagastā iznomāšanu.

Ziņo: M.Šarķis

 1. Par nedzīvojamo telpu Salātu ielā 18, Bauskā nomu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par nekustamā īpašuma Kalna iela 7, Bauskā iegūšanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par atlīdzības noteikšanu par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu Lauku ielā 11, Bauskā.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.4092 013 0019 Vecsaules pagastā iznomāšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 009 0157, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 003 0078 daļas un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0307 daļas Vecsaules pagastā iznomāšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4056 005 0275 un 4056 005 0308 Dāviņu pagastā daļu iznomāšanu.

Ziņo: D.Sausā

 

 1. Par nekustamā īpašuma “Jaunkrūmiņi”, Mežotnes pagastā iznomāšanu.

Ziņo: A.Fridrihsone

 1. Par nekustamā īpašuma “Anckaiši” daļas Mežotnes pagastā iznomāšanu.

Ziņo: A.Fridrihsone

 1. Par nekustamā īpašuma “Taumaņu lauks” daļas Gailīšu pagastā iznomāšanu.

Ziņo: A.Fridrihsone

 1. Par nekustamā īpašuma “Pograničas lauks” daļas Gailīšu pagastā iznomāšanu.

Ziņo: A.Fridrihsone

 1. Par nekustamā īpašuma “Ramaņu lauks” Codes pagastā iznomāšanu.

Ziņo: A.Fridrihsone

 1. Par nekustamā īpašuma “Strautiņu lauks” Codes pagastā iznomāšanu.

Ziņo: A.Fridrihsone

 

 

Komitejas priekšsēdētājs                                             M.Ruža

 

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas