Piektdiena, 31. Marts, 2023. Atvars, Gvido

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

VIDES UN ATTĪSTĪBAS KOMITEJA


2016.01.14 Komentāri (0) VIDES UN ATTĪSTĪBAS KOMITEJA

Sēdes darba kārtība

2016.gada 14.janvārī plkst.14

1.    Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma  -  dzīvokļa Nr.24, Bauskas ielā 7, Dāviņu pagastā atsavināšanu. Ziņo: S.Kazāka
2.    Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma  –  dzīvokļa Nr.10, Bauskas ielā 1, Dāviņu pagastā atsavināšanu. Ziņo: S.Kazāka
3.    Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma  -  dzīvokļa Nr.57, Mēmeles ielā 10, Bauskā atsavināšanu. Ziņo: S.Kazāka
4.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0224 Mežotnes pagastā sadali, nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu. Ziņo: A.Fridrihsone
5.    Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 007 0145 Ziedoņu  ielā 4A, Bauskā atsavināšanu. Ziņo: D.Sausā
6.    Par nedzīvojamo telpu nomu Pasta ielā 5, Bauskā. Ziņo: D.Sausā
7.    Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Mēmeles” Vecsaules pagastā. Ziņo: D.Sausā
8.    Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vecais ceļš 7, Vecsaules pagastā atsavināšanu. Ziņo: D.Sausā 
9.    Par Ētikas kodeksa apstiprināšanu. Ziņo: I.Nagņibeda
10.    Par Ētikas komisijas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo: I.Nagņibeda
11.    Par saistošo noteikumu “Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un māju atjaunošanai” apstiprināšanu. Ziņo: J.Kalinka
12.    Par saistošo noteikumu “Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku un to detaļu pārbūvei, rekonstrukcijai un restaurācijai”. Ziņo: E.Grigorjeva


Komitejas priekšsēdētājs                M.Ruža
 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas