Svētdiena, 28. Februāris, 2021. Justs, Skaidra, Skaidrīte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

VID anulē alkohola tirdzniecības licenci alkohola iznomātājam Bauskā


VID anulē alkohola tirdzniecības licenci alkohola iznomātājam Bauskā2014.07.24 Komentāri (0) VID anulē alkohola tirdzniecības licenci alkohola iznomātājam Bauskā


Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka 2014.gada 23.jūlijā, VID Akcīzes pārvalde anulēja speciālo atļauju (licenci) darbībām ar akcīzes precēm uzņēmumam „Seavita”, kurš Bauskā bija iemantojis atpazīstamību ar centieniem nelikumīgi apiet alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežojumus, alkoholiskos dzērienus iznomājot dažādiem saviesīgiem pasākumiem. Vienlaikus pret komersantu uzsākta arī administratīvā lietvedība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 169.3  , 155.1 pantu .
Speciālā atļauja (licence) darbībām ar akcīzes precēm komersantam tika anulēta, jo komersants nenodrošināja alkoholisko dzērienu realizācijas un aprites nosacījumu ievērošanu, proti, komersants nenodrošināja VID Akcīzes pārvaldes amatpersonām iespēju veikt pārbaudi tirdzniecības vietā. Komersants arī ignorēja VID atkārtotu uzaicinājumu par ierašanos uz paskaidrojumu sniegšanu administratīvajā lietā.
VID atgādina, ka mantas, ko nevar lietot citādi kā patērējot, nav izīrējamas. Šāda prasība ietverta Civillikuma 2113.pantā, kas nosaka, ka par īres un nomas līguma priekšmetu var būt kā visas ķermeniskas lietas, ko nav aizliegts atsavināt, tā arī tiesī¬bas. Reālservitūtus drīkst iznomāt tikai kopā ar valdošo nekustamo īpašumu. Lietas, ko nevar lietot ci¬tādi kā patērējot, nav izīrējamas. Tāpat Civillikuma 2152. pants paredz, ka pēc nomas vai īres iz¬beigšanās nomniekam vai īrnie¬kam jāatdod atpakaļ iznomātā vai izīrētā lieta ar visiem tās piederu¬miem, cik iespējams labā stāvoklī. Jāņem vērā, ka alkoholu var lietot tikai patērējot, līdz ar to pēc no¬mas līguma izbeigšanās lietas atdošana nav iespējama. Tādējādi pēc būtības tāds darījums kā alkohola noma nav ie¬spējams. Ie¬spējams, ka tā ir alkohola realizāci¬ja slēptā formā, lai apietu alkoho¬lisko dzērienu realizācijas ierobe¬žojumu no plkst. 22.00 līdz 8.00, kā arī alkohola realizācijas aizliegumu, izmantojot distances līgumu.
Informācija par anulētajām licencēm pieejama VID mājaslapā sadaļā „Noderīgi/Anulētās licences”.  Informācija par komersantiem, kam izsniegta speciālā atļauja (licence) darbībām ar akcīzes precēm, pieejama VID mājaslapas sadaļā „Speciālas atļaujas (licences) un izziņas darbībām ar akcīzes precēm”.


  169.3 pants. Ar akcīzes nodokli apliekamo preču aprites noteikumu pārkāpšana
Par ar akcīzes nodokli apliekamo preču (to skaitā preču, kurām piemērojams akcīzes nodokļa atbrīvojums vai atvieglojums) iegādes, realizācijas, uzglabāšanas vai pārvietošanas (pārvadāšanas) noteikumu pārkāpšanu, kā arī par citiem šo preču aprites noteikumu pārkāpumiem — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro, konfiscējot šīs preces un to pārvietošanai (pārvadāšanai) izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.
(17.03.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)
  155.1 pants. Preču uzskaites, preču pavadzīmju un pavaddokumentu aprites kārtības neievērošana
Par noteiktās preču saņemšanas (iepirkšanas) dokumentu noformēšanas vai preču (pakalpojumu) uzskaites kārtības neievērošanu uzglabāšanas, tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietās — uzliek naudas sodu līdz divsimt desmit euro.
Par noteiktās preču pavadzīmju vai pavaddokumentu uzskaites, saglabāšanas, noformēšanas vai lietošanas kārtības neievērošanu, kā arī par normatīvajos aktos noteikto preču pavadzīmju vai pavaddokumentu aprites kārtību reglamentējošo prasību neievērošanu — uzliek naudas sodu līdz divsimt astoņdesmit euro.
Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie saistīti ar precēm, kas apliekamas ar akcīzes nodokli, — uzliek naudas sodu amatpersonām līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — līdz četrtūkstoš trīssimt euro, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas.
Par preču uzglabāšanu vai pārvietošanu bez preču pavadzīmēm vai pavaddokumentiem, izņemot normatīvajos aktos tieši paredzētos gadījumus, — uzliek naudas sodu amatpersonām līdz četrsimt trīsdesmit euro, bet juridiskajām personām — līdz četrtūkstoš trīssimt euro, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas.
(17.03.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)


Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Evita Teice-Mamaja
tālr. 67122668, 26558389; e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas