Ceturtdiena, 23. Marts, 2023. Mirdza, Žanete, Žanna

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Vēsture atdzīvojas „Lejeniekos”


Vēsture atdzīvojas „Lejeniekos” 2014.06.16 Komentāri (0) Vēsture atdzīvojas „Lejeniekos”

“Cik dabai tuvu es še jūtos vienatnē!
Kāds sapņains lauku miers plūst manā dvēselē!”

Tā par savām dzimtajām mājām „Lejeniekiem” rakstījis viens no 20.gs. izcilākajiem latviešu dzejniekiem, poēmu un balāžu meistars - Vilis Plūdons (1874-1940 g.).

2011.gada 1.aprīlī ar Bauskas novada Domes lēmumu Viļa Plūdoņa memoriālais muzejs „Lejenieki” tika pievienots Bauskas novadpētniecības un mākslas muzejam  kā muzeja struktūrvienība.  

„Lejeniekiem” nonākot Bauskas NM muzeja pārziņā, konstatēts, ka dzīvojamā ēka vairākkārt remontēta, ir saglabājies istabu plānojums, bet aizmūrētas atsevišķas durvis un viens logs, nojaukta viena plīts. No saimniecības ēkām nav saglabājusies rija, bet klētiņa saglabājusies daļēji. Pārējās saimniecības ēkas ir uzturētas, remontētas, bet darbi veikti bez iepriekšējas arhitektoniskas izpētes. 

Gatavojoties V.Plūdoņa 140 gadu jubilejai, Bauskas NM muzejs izstrādājis darbības plānu, kura mērķis ir rekonstruēt pagājušā gadsimta situāciju, kad „Lejenieku” mājās dzīvoja V.Plūdons ar ģimeni. 

2013.gadā muzejs uzsācis divus projektus, saistītus ar „Lejeniekiem”. Zemgales plānošanas reģiona Zemgales Kultūras programmā 2013 tika iesniegts projekts memoriālā muzeja „Lejenieki” ēku arhitektonisko un dzīvojamās mājas interjera izpētei, un ekspozīcijas projekta sagatavošanai. Projekts tika atbalstīts ar finansējumu 1422.87 EUR. Projektu īsteno Ina Līne ar 20 gadu pieredzi, ar mākslas un kultūras vēsturi saistītu pētniecisku projektu izstrādi un realizāciju Latvijā nozīmīgos un unikālos arhitektūras pieminekļos. 

Lai saglabātu Zemgales kultūrvēsturisko mantojumu un specifisko kultūras vērtību Bauskas novadā, un atjaunotu V.Plūdoņa memoriālās mājas kompleksu vēsturiskajā izskatā piešķirtā finansējuma ietvaros, tiek veikti sekojoši pasākumi:                                                                                                           
•    dzīvojamās ēkas izpēte dabā (vizuāla izpēte, krāsojuma un konstrukciju zondāžas), nosakot atsevišķu ēkas daļu un būvelementu vecumu, autentiskuma pakāpi un arhitektonisko vērtību, kā arī, kontekstā ar vēsturisko informāciju ēkas būvvēstures faktu precizēšana,
•    kompleksa ēku (dzīvojamā mājas, pirts, šķūņa, pagraba) fasāžu, iekštelpu un atsevišķu būvelementu fotofiksācija,
•    dzīvojamās ēkas uzmērojumu precizēšana,
•    izstrādāts dzīvojamās mājas interjera projekts: koncepcija un teorētiskais pamatojums ar pārskatu par mājas un interjera vēsturi, pieejamās vēsturiskās informācijas precizēšana un apkopojums arhīvos, muzejos, periodikā u.c.; telpu plānu un sienu notinumu sagatavošana.  

Īstenojot projektu „Vēsture atdzīvojas „Lejeniekos” - V. Plūdoņa memoriālā muzeja „Lejenieki” ēku arhitektoniski mākslinieciskās izpētes un dzīvojamās mājas interjera ekspozīcijas projektu” tiek izstrādāts V.Plūdoņa dzīvojamās mājas interjera rekonstrukcijas projekts, pēc kura vadoties Bauskas NM muzeja speciālisti varēs rekonstruēt dzīvojamās mājas telpu iekārtojumu, atjaunot telpu apdari un apmēbelējumu, izvietot interjera un sadzīves priekšmetus, kā arī iegādāties laikam, stilam un V.Plūdoņa ģimenei atbilstošus priekšmetus zudušo autentisko mēbeļu un priekšmetu aizstāšanai. 

2014.gadā turpinot projektu, saņemts „Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2014” finansiāls atbalsts 730 eiro apmērā.


Lai nodrošinātu Zemgales kultūras mantojuma saglabāšanu Bauskas NM muzejs sadarbībā ar SIA „Intarsija” arī veic muzeja Nacionālā krājuma priekšmeta – katafalka – bēru ratu restaurāciju. Muzeja krājumā bēru rati iegūti no Bauskas evaņģēliski luteriskās Sv.Gara baznīcas torņa, kur tie glabājušies daudzus gadu desmitus pēc tam, kad tie vairs netika izmantoti. Var pieņemt, ka šie bēru rati senāk piederējuši Bauskas Sv.Gara baznīcas vācu draudzei un izmantoti turīgāko pilsētnieku un apkārtējo pagastu mantīgāko iedzīvotāju bēru ceremonijās 19.gadsimtā un 20.gadsimta sākumā.


 Piedaloties VKKF projektu konkursos, 3 kārtās iegūts finansiālais atbalsts 6845.74 eiro apmērā. Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 711,44 eiro.

Muzejs veica aptauju Latvijas muzejos. Spriežot pēc citu vēl saglabāto bēru ratu aprakstiem un fotogrāfijām var secināt, ka Bauskas NM muzeja restaurējamais eksemplārs, pateicoties projekta atbalstam ir viens no greznākajiem un elegantākajiem bēru ratiem, kas būs skatāmi sākotnējā izskatā. Atjaunotie bēru rati būs kā 19.gadsimta apbedīšanas tradīciju liecība un vēl viens savdabīgs apskates objekts dažādu paaudžu „Lejenieku” apmeklētājiem.

Bauskas NM muzeja speciāliste Līga Grosbarde


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas