Ceturtdiena, 17. Jūnijs, 2021. Artis, Artūrs

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Veiks Lielupes gultnes tīrīšanu Mežotnes pagastā


Veiks Lielupes gultnes tīrīšanu Mežotnes pagastā2021.06.09 Komentāri (0) Veiks Lielupes gultnes tīrīšanu Mežotnes pagastā

Jūnijā uzsākta Valsts zivju fonda atbalstītā projekta „Mūsas un Lielupes gultnes attīrīšana un zivju nārsta vietu atjaunošana Bauskas novadā” īstenošana. Projekta mērķis ir veikt upes gultnes tīrīšanu no sanesumiem un aizauguma, lai atjaunotu un uzlabotu vimbu un citu zivju sugu, kā arī upes nēģu nārsta apstākļus Mūsā un Lielupes augštecē, kā arī palielinātu to resursus.

Mūsa un Lielupe ir ūdeņu eitrofikācijas visvairāk skartā lielā upe Latvijā. Tā ir arī vimbu un citu saimnieciski vērtīgu zivju un upes nēģu dabiskā nārsta upe. Lielupes tecējums šajās teritorijās plūst pa dolomīta šķembām klātu gultni ar kāpēm un pārgāzēm, kas īpaši piemērotas vimbu un upes nēģu nārstam. Gan vēsturiskās liecības, gan mūsdienu novērojumi pierāda, ka šeit izvietotas šo saimnieciski vērtīgo zivju nārsta vietas. Taču pēdējos gados, lauksaimnieciskās ražošanas un komunālo notekūdeņu iespaidā, kas pa meliorācijas sistēmām un notekām ieplūst Lielupes sateces baseinā, upes gultne ir būtiski piesārņota un aizaugusi. Tas izpaužas ar nosēdumu veidošanos, pastiprinātu veģetāciju. Rezultātā - nārsta vietu stāvoklis pasliktinās. Liela daļa no agrākām vimbu, upes nēģu un citu zivju nārsta vietām šajos upes posmos praktiski ir zaudēta un nārsts nenotiek vai pārmērīgo ūdens sedimentu iespaidā nav produktīvs.

 

Upes attīrīšanas darbi plānoti Mežotnes pagastā pretī apdzīvotai vietai „Ceplis”, kas atrodas Bauskas dabas parka teritorijā, atbilstoši izstrādātam un apstiprinātam apsaimniekošanas plānam. Pielietojot jaudīgu kāpurķēžu buldozeru un ekskavatoru, nepieciešamības gadījumā, arī riteņtraktoru ar frontālo ungreifera tipa kausu, paredzēts tīrīt Lielupes gultni vairākos atsevišķos posmos no ūdensaugiem, dūņām, sanesumiem un nosēdumiem. Dziļākās vietas paredzēts iesaistīt lieljaudas kāpurķēžu ekskavatoru. Sanesumu, ūdensaugu sakņu un zaļo masu kopā ar daļu upes gultnes izstums, izkraus un izlīdzinās krastā.

 

Noslēguma fāzē ar traktortehniku veiks gultnes irdināšanu un veidošanu ar mērķi iegūt zivju nārstam labvēlīgus apstākļus, mijot gultnes horizontālo un vertikālo reljefu, izveidojot padziļinājumus, straumes, atstraumes, atsevišķas saliņas un meandrus. Darbu izpildes vietas tiks saskaņotas ar BIOR speciālistiem pirms darbu uzsākšanas. Pašvaldības līdzfinansētā aktivitāte ir meldru pļaušana Mūsas un Mēmeles upē vairāk kā 5,5 ha  platībā ar pašvaldībai piederošo amfībiju „Truxsor”.

 

Upes tīrīšanas, kā arī nārsta vietu veidošanas darbu uzraudzībā kā eksperti piedalīsies Bauskas mednieku un makšķernieku biedrības aktīvisti, vides inženierzinātņu maģistra Valērija Gabrāna vadībā. Pēc traktortehnikas darbiem būs upes tīrīšanas talka, kuras laikā biedrības aktīvisti izglītos talciniekus upes tīrīšanā un zivju nārsta vietu veidošanā ar rokām un dziedātājs Rodrigo Fomins sniegs bezmaksas koncertu.

 

Projekta īstenošanas gaitā tiks atjaunotas un uzlabotas dabīgās zivju nārsta vietas Lielupes augštecē, vimbu un upes nēģu nārsta upē, kopā ne mazāk kā 4,0 ha platībā, kas ar katru gadu, eitrofikācijas izraisītās aizaugšanas dēļ, ievērojami pasliktinājušās.

 

Projekta īstenošanas laiks līdz 2021.gada 30.septembrim, Zivju fonda finansējums 13467,10 EUR, pašvaldības finansējums  5224,79 EUR.

 

Vairāk par projektu: ŠEIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta vadītāja,
Jolanta Kalinka


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas