Ceturtdiena, 30. Marts, 2023. Ilgmārs, Nanija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Veic novadu bibliotēku akreditāciju


Veic novadu bibliotēku akreditāciju2018.06.26 Komentāri (0) Veic novadu bibliotēku akreditāciju

19. un 20.jūnijā notika 34 Bauskas Centrālās bibliotēkas metodiskajā pārraudzībā esošo bibliotēku akreditācija, kas notiek reizi 5 gados. Latvijas Bibliotēku padomes izveidotā Bibliotēku akreditācijas komisija veic Latvijas bibliotēku akreditāciju, kuras kārtība ir noteikta Bibliotēku likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr.709 "Bibliotēku akreditācijas noteikumi". Latvijas Bibliotēku padome ir apstiprinājusi Bibliotēku akreditācijas komisijas nolikumu un Bibliotēku akreditācijas komisijas sastāvu. Bauskas reģiona bibliotēkas apmeklēja Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Bibliotēku un arhīvu nodaļas vecākā referente Vanda Bērziņa, Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores vietniece Skaidrīte Daņiļēviča un Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktores vietniece Dzintra Punga.

 

Bibliotēku akreditācijas komisija izvērtēja Bauskas novada 18 bibliotēku, Iecavas novada 6 bibliotēku un Vecumnieku novada 10 bibliotēku atbilstību bibliotēku  akreditācijas nosacījumiem. Tā vērtēja visas bibliotekārā darba jomas: darbu ar krājumu, bibliotēku pakalpojumus un to kvalitāti iedzīvotājiem, novadpētniecības darbu, darbu ar bērniem un jauniešiem u.c., gan infrastruktūru.

 

Bibliotēku pārbaudes  gaitā tika norādīts uz darba jomām, kurām būtu jāpievērš  lielāka uzmanība. Katrai bibliotēkai tās bija savas piezīmes,  tomēr bija arī dažas kopīgas norādes visām: aktīvāk strādāt pie krājuma saturiskās analīzes, veidojot to racionāli izmantojamu, plašāk izmantot Bibliotēku informācijas sistēmas ALISE piedāvātās iespējas un bibliotēkās pieejamo informācijas resursu popularizēšanu iedzīvotājiem. Komisija arī uzsvēra, ka bibliotēkām ir nozīmīga loma sabiedrības dzīvē, un tās ir vērstas uz ikvienu cilvēku un katru dzīves darbības sfēru.

 

Par bibliotēku atbilstību akreditācijas prasībām tiks sagatavoti Bibliotēku akreditācijas komisijas atzinumi, kurus apstiprinās Latvijas Bibliotēku padome.

 

Kopumā bibliotēku darbs tika novērtēts pozitīvi. Komisijas locekļi atzīmēja, ka bibliotēkas ir labi sagatavotas akreditācijas procesam. Pārskata periodā vairākas ir ieguvušas jaunu elpu pārceļoties uz jaunām telpām vai uzlabojot esošās. Komisija uzteica par bibliotēku darbinieku radošo darbu un prasmi pulcināt sev apkārt vietējos cilvēkus dažādu aktivitāšu organizēšanā. Paldies  bibliotēku vadītājām par ieguldīto darbu.

 

Paldies Bauskas, Iecavas un Vecumnieku novadu domēm un pagastu pārvalžu vadītājiem par sadarbību un bibliotēku darba atbalstu.

 

 

Māra Kuļikauska,
Bauskas CB


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas