Otrdiena, 16. Augusts, 2022. Astra, Astrīda

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

VARAM un pašvaldību vadība apspriež sadarbības teritoriju izveidi


VARAM un pašvaldību vadība apspriež sadarbības teritoriju izveidi2016.12.30 Komentāri (0) VARAM un pašvaldību vadība apspriež sadarbības teritoriju izveidi

Tiekoties Bauskas bijušā rajona pašvaldību vadībai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvjiem - Valsts sekretāra vietniekam Aivaram Draudiņam un Pašvaldību departamenta direktora vietniekam Arnim Šultam, Bauskas novada domē 29.decembrī risinājās diskusijas par nākotnē iecerēto sadarbības teritoriju izveidi.

Bauskas, Rundāles, Iecavas un Vecumnieku pašvaldību vadītājiem VARAM pārstāvji stāstīja, ka šī nav iecere izveidot jaunu administratīvi teritoriālo reformu vai piespiedu pašvaldību apvienošanos, bet gan esošām pašvaldībām vienoties kopīgā teritorijā par kopīgu sadarbību dažādās jomās, piemēram, izglītības un kultūras jomās, būvvaldes pakalpojumos un citos.

Šis jautājums ir aktuāls, jo Latvijā pēc 2009.gada veiktās administratīvi teritoriālās reformas ir izveidotas ļoti atšķirīgas novadu pašvaldības, kurās dzīvo no 1000 līdz 34 000 iedzīvotājiem. Vairākos novados nav spēcīgu attīstības centru, kas būtiski apgrūtina līdzsvarotu reģionālās attīstības politikas īstenošanu.

VARAM ir uzsākusi darbu pie pašvaldību sadarbības teritoriju izveidošanas. Tādējādi tiks radīti priekšnoteikumi, lai ilgtermiņā nodrošinātu efektīvāku teritoriju pārvaldību un ekonomisko attīstību.

Pašvaldību sadarbības teritoriju izveidošanas mērķis ir vairot teritoriju ekonomiskās attīstības potenciālu un pašvaldību sadarbību publisko pakalpojumu sniegšanā, vienlaikus veidojot labākus priekšnosacījumus valsts nacionālās drošības nodrošināšanai.

Kā teiks VARAM izplatītajā informācijā, daudzas mazās pašvaldības šobrīd nespēj pildīt likumā noteiktās funkcijas, t.i., nodrošināt saviem iedzīvotājiem visus nepieciešamos pakalpojumus. Tāpēc sadarbības teritoriju izveidošanas galvenais mērķis ir nodrošināt, ka ikvienam iedzīvotājam, neatkarīgi no viņa ģeogrāfiskās dzīves vietas Latvijā ir pieejami likumdošanā noteiktie publiskie pakalpojumi. Būtisks pašvaldības uzdevums ir radīt priekšnosacījumus tautsaimniecības attīstībai, bet atsevišķas pašvaldības ierobežoto finanšu līdzekļu dēļ to nav spējušas izdarīt. Tāpēc vienlaikus ar pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu sagaidāms, ka sadarbības teritoriju izveidošana radīs iespēju pašvaldībām koncentrēt un novirzīt lielākus finanšu resursus teritoriju sakārtošanai un attīstībai, kopumā padarot tās spēcīgākas un konkurētspējīgākas.

Ko tas dos valstij – iedzīvotājiem?

 • Institucionālajai sadarbībai un koordinācijai valstī ir izveidots vienots teritoriāls ietvars;
 • Būtiski uzlabota valsts pārvaldes darba kopējā organizācija;
 • Nostiprināta nacionālā drošība;
 • Iespēja tālāk attīstīt un nostiprināt pašvaldību darbību – veikt decentralizāciju;
 • Nodrošināt skaidri saprotamu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem ar līdzvērtīgu pakalpojumu kvalitāti;
 • Mazināt administratīvo slogu, efektīvāk izmantot valsts un pašvaldības resursus, tai skaitā nekustamos īpašumus u.c.

Ņemot vērā iepriekš minēto, tiks radīti labāki priekšnoteikumi tautsaimniecības attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Pašvaldībām būs iespēja:

 • Kopīgi veidot attīstības plānošanu, izmantojot lielākus resursus;
 • Kopīgi realizēt attīstības projektus, veidot kopīgu infrastruktūru, radot priekšnoteikumus tautsaimniecības attīstībai un investīciju piesaistei;
 • Kopīgas izveidotas profesionālās struktūras (vietējo autoceļu pārvaldība, būvvalde, izglītības institūcijas, pašvaldību policija, Dzimtsarakstu nodaļas, veselības aprūpe, sociālie dienesti, tūrisms, attīstītas IT struktūras, civilās aizsardzības komisija u.c.)
 • Nodrošināt efektīvu sabiedriskā transporta plānošanu;
 • Kopīgi pasākumi;
 • Kapitālsabiedrības.

Kopā iecerēts izveidot 29 sadarbības teritorijas ap nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centriem, jo ap tiem pulcējas nozīmīga ekonomiskā aktivitāte un pieprasījumi pēc pakalpojumiem.

Atsevišķas pašvaldības jau šobrīd sadarbojas, lai nodrošinātu saviem iedzīvotājiem noteiktus pakalpojumus un īstenotu funkcijas, piemēram, izglītības pārvaldes uzdevumu realizēšanā, būvvaldes pakalpojumu sniegšanā, reģionālās bibliotēkas funkciju veikšanā utt. Tomēr jāatzīst, ka tā nav vispārizplatīta prakse, bet gan atsevišķi izņēmumu gadījumi. Bauskas novada pašvaldība veido šādu sadarbību būvvaldes, bibliotēkas, tūrisma informācijas centra sniegto pakalpojumu nodrošināšanā.

Zane Gorškova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas