Ceturtdiena, 02. Februāris, 2023. Sonora, Spīdola

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Uzsākts darbs pie Modernizācijas fonda darbības mehānisma izveides


Uzsākts darbs pie Modernizācijas fonda darbības mehānisma izveides2021.02.10 Komentāri (0) Uzsākts darbs pie Modernizācijas fonda darbības mehānisma izveides

Latvijas pašvaldību savienības (LPS) Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēdē 3. februārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji, sniedza informāciju par šogad svarīgāko dabas un vides aizsardzības, klimata pārmaiņu un investīciju jomā, norādot, ka viena no būtiskākajām aktualitātēm, kura turpmāk ieņems aizvien lielāku vietu gan Eiropā, gan Latvijā, ir virzība uz klimatneitralitāti un klimata pārmaiņu ierobežošanu.

VARAM valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola norādīja, ka normatīvie akti, kas nosaka Latvijas rīcību šajā virzienā, ir Stratēģija Latvijas klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050. gadam, Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.–2030. gadam un Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laikposmam līdz 2030. gadam. Tiem pakārtota gan Klimata likuma izstrāde un SEG inventarizācijas nodrošināšana, gan klimata pielāgošanās stratēģiju integrēšana pašvaldību attīstības programmās, gan emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) darbības attīstīšana un jaunā Modernizācijas fonda darbības mehānisma izveide, kā arī pasākumi Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros.

Sandis Cakuls, VARAM valsts sekretāra vietnieks attīstības instrumentu jautājumos, uzsvēra, ka ar jaunā finansēšanas mehānisma – Modernizācijas fonda – palīdzību paredzēts atbalstīt oglekļa mazietilpīgus ieguldījumus, palielināt energoefektivitāti un modernizēt enerģētikas sistēmas.

Prioritārie investīciju virzieni:

  • elektroenerģijas ražošana no atjaunojamajiem energoresursiem;
  • energoefektivitātes uzlabošana t.sk. transporta, lauksaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas nozarēs, kā arī ēkās;
  • enerģijas uzglabāšana;
  • energotīklu modernizēšana un starpsavienojumu palielināšana starp ES dalībvalstīm;
  • taisnīga pāreja no oglekļa atkarīgajos reģionos (darba ņēmēju pārcelšana, pārkvalificēšana un kvalifikācijas celšana, darba meklēšanas iniciatīvas).

Latvijai pieejamais finansējums turpmākajiem desmit gadiem būs ap 100–120 miljoniem eiro, un prioritāri tiks atbalstīta elektroenerģijas ražošana no atjaunojamajiem energoresursiem, energoefektivitātes uzlabošana transporta, lauksaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas nozarēs un ēkās, enerģijas uzglabāšana, energotīklu modernizēšana un starpsavienojumu palielināšana starp ES dalībvalstīm, kā arī darba ņēmēju kvalifikācijas celšana, pārkvalificēšana un darba meklēšanas iniciatīvas.

Līdz 1. jūlijam VARAM kopā ar Ekonomikas ministriju izstrādās Modernizācijas fonda daudzgadu programmas darbības noteikumus, ietverot atbalstāmās aktivitātes, projektu iesniedzēju loku, finansējuma apjomu, īstenošanas termiņu, projektu vērtēšanas un īstenošanas kārtību un rezultātu monitoringu.

Pēc tam sekos ierastā procedūra: saskaņošana ar Eiropas Komisiju, Modernizācijas fonda daudzgadu programmas darbības noteikumu apstiprināšana, atklātie projektu konkursi un ieviešanas uzsākšana.

 

Ziņojums: http://polsis.mk.gov.lv/documents/6948.
LPS arhīvā var noskatīties video un iepazīties ar VARAM prezentācijām, t.sk. par Modernizācijas fondu.

Eiropas komisijas informācija par Modernizācijas fondu: ŠEIT

Informatīvie avoti: Latvijas pašvaldību savienības, Pārresoru koordinācijas centra un Eiropas komisijas tīmekļa vietnes
 

Informāciju apkopoja:
Inga Pinne
Sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas