Trešdiena, 28. Septembris, 2022. Lana, Sergejs, Svetlana

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Uzsākta Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra būvniecība Bauskā, Rūpniecības ielā 9


Uzsākta Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra būvniecība Bauskā, Rūpniecības ielā 92022.01.13 Komentāri (0) Uzsākta Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra būvniecība Bauskā, Rūpniecības ielā 9

2022.gada janvārī tiks uzsākti ēkas pārbūves darbi Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveidei Bauskā, Rūpniecības ielā 9. Būvdarbus veiks SIA „Reaton”, būvuzraudzību  nodrošinās SIA „Cerkazi-G” un autoruzraudzību būvprojekta autors SIA „JaunRīga ECO”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēlā: SIA “JaunRīga ECO” izstrādātā Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra Rūpniecības ielā 9 vizualizācija

 

Būvdarbu rezultātā tiks pārbūvēta esošā divstāvu daudzdzīvokļu māja Rūpniecības ielā 9 un tai pievienots jauns būvapjoms viena stāva līmenī. Plānota arī esošās garāžas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana un gruntsgabala ziemeļu daļā esošās palīgēkas demontāža. Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā paredzēts dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem, specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem un pakalpojums „Atelpas brīdis” bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – daudzfunkciju terapijas kabinets un Montesori kabinets. Teritorija ap ēku tiks labiekārtota, paredzot jaunas bruģētas ietves pie projektētās ēkas galvenajām ieejām un pagalmā, kā arī aktivitāšu un rotaļu zonu ēkas iekšpagalmā Sociālo pakalpojumu centra klientiem un pārējiem pilsētas iedzīvotājiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēlā: SIA “JaunRīga ECO” izstrādātā Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra Rūpniecības ielā 9 vizualizācija

 

Ēka Rūpniecības ielā 9 ir kultūrvēsturiska būve, kas saglabājusi virkni autentisku fasāžu un interjera elementu. Ēka atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Bauskas vecpilsēta” teritorijā.

Precīzs ēkas celšanas gads publicētajos materiālos nav atrodams. Tā, visticamāk, celta 19. gadsimta 80. gados kā vienstāva ēka un 1890. gadā pārbūvēta par divstāvu ēku. Senākā fotogrāfija, kurā redzama ēka Rūpniecības ielā 9, saglabājusies no 1939. gada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēlā: Ēkas Rūpniecības ielā 1939. gada foto. Attēla kreisajā pusē redzama ēka Rūpniecības ielā 9 (attēls no Inas Līnes 2020.gadā izstrādātās Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas)

 

Būve kopumā saglabājusi apjomu, kāds tas radies 1890. gadā. Privātā kolekcijā saglabājies attēls, kurā redzams mājas DA fasādē uzstādītais otrā stāva balkons ar ažūru spraišļotumu un tajā ietvertu gadskaitli – 1890. Domājams, ka konkrētais gadskaitlis datē mājas pārbūvi, kad, plānojot tipogrāfijas izveidošanu, ēkai uzcelts otrais stāvs un divstāvu piebūve pagalma pusē, savukārt fakts, ka ažūrajā metāla dekorā ietverti iniciāļi – NJB10 – norāda, ka nekustamā īpašuma līdzīpašnieki bija brāļi Nahmans un Benjamins Jankeloviči. Nahmans Jankelovičs ēkā izveidoja tipogrāfiju, kurā tika drukāti laikraksti un grāmatas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēlā: Ēkas Rūpniecības ielā 9 balkons ar otrā stāva celšanas gadu un īpašnieku iniciāļiem, privātkolekcijas foto (attēls no Inas Līnes 2020.gadā izstrādātās Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas)

 

Ēkā ir saglabājušās atsevišķas arhitektoniskas detaļas, piemēram, 19.gs. logi un kāpnes, kuras būvdarbu laikā paredzēts restaurēt, savukārt pārējais apjoms tiks atjaunots, lai ēka atgūtu savu vēsturisko veidolu, un iekļautos Bauskas vecpilsētas vēsturiskajā vidē. Tā kā celtne ir nozīmīga Bauskas vecpilsētas sastāvdaļa un atrodas uz maršruta, pa kuru tūristi no Bauskas rātsnama un Svētā Gara baznīcas dodas uz Bauskas pili (vai otrādi), tās atjaunošanas un fasāžu restaurācijas rezultātā, tiks radīts nozīmīgs ieguldījums arī Bauskas vecpilsētas kā starptautiska tūrisma “produkta” pievilcības paaugstināšanā.

 

Projekts Nr.9.3.1.1/19/I/046 “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā” tiek īstenots, pamatojoties uz MK 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr.871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2. "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" ietvaros. Projekta ietvaros tiks atjaunotas trīs ēkas.

 

Projekta kopējie izdevumi: 4 415 666,81 EUR, no tiem ERAF finansējums 901 402,63 EUR, valsts budžeta finansējums 153 902,33 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 35 326,85 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 3 325 035 EUR.

 

Projekta mērķis ir nodrošināt un attīstīt personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem viņu individuālām vajadzībām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru Bauskas novadā, tādējādi novēršot risku šo personu nokļūšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās.

 

Vairāk par projektu: ŠEIT

 

Antra Bagone,
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas