Pirmdiena, 06. Februāris, 2023. Dace, Dārta, Dora

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Uzsākta Brīvības bulvāra pārbūve


Uzsākta Brīvības bulvāra pārbūve2018.04.09 Komentāri (0) Uzsākta Brīvības bulvāra pārbūve

Iesākoties pavasarim un labvēlīgiem laikapstākļiem, notiek aktīva rosība pie pilsētas un novada teritorijas labiekārtošanas darbiem. Līdz ar to, uzsākas Brīvības bulvāra atjaunošanas būvdarbi, ko Bauskas pilsētas iedzīvotāji un viesi gaidījuši jau sen, jo ielas degradētais stāvoklis apgrūtina uzņēmējdarbību Bauskas vecpilsētas un Bauskas pilskalna apkārtnē. Auto stāvvietu trūkums ierobežo piekļuvi mazajiem uzņēmējiem, ka arī piekļuvi pie Bauskas pilskalna, pilskalna estrādes, Bauskas pils un pie dabas takas „Bauska”.

Brīvības bulvāra pārbūve tiks veikta projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/009 „Brīvības bulvāra revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai" ietvaros. Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru parakstīta 2018.gada 9.aprīlī.

Projekta kopējās izmaksas ir 486 091.75 EUR, kur ERAF finansējums 246 558.24 EUR, valsts budžeta, Valsts budžeta dotācija ir 10 877.57 EUR, pašvaldība - 32 632.71 EUR attiecināmā un 196 023.23 EUR neattiecināmā daļa.

Projekta mērķis ir degradētās teritorijas atjaunošana Bauskas vecpilsētā pārbūvējot ielas posmu, atbilstoši pašvaldības attīstības prioritātei pievilcīga un droša dzīves un darba vide. Nodrošināta videi draudzīga un vides ilgtspēju veicinoša teritoriāla izaugsme un jaunu darbavietu radīšana.

Projektā paredzēta transporta infrastruktūras sakārtošana: Brīvības bulvāra pārbūve, komunikāciju pārbūve, satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšana, apgaismojuma tikla izbūve, t.sk. 11 apgaismojuma balsti ar 22 gaismekļiem, virsūdens kanalizācijas izbūve, tiks veikti bojāto mazvērtīgo un problemātisko koku izciršanas pasākumi, kā arī koku zaru apzāģēšana. Rekonstrukcija uzlabos transportlīdzekļu pārvietošanās kvalitāti, risinās stāvvietu jautājumu pasākumu norises laika, ka arī, uzlabos gājēju satiksmes drošību. Kā papildus ekonomiskie ieguvumi ir ieguvums no papildus tūristu skaita pieauguma, ieguvums no papildus pakalpojumu sniegšanas, ieguvumi jaunradītas pievienotas vērtības rezultāta un ieguvumi projekta teritorijas ekonomiskas un ainaviskas vides uzlabošanās.

Būvdarbus veic SIA “VIONA” saskaņā ar SIA „BM projekts” izstrādāto tehnisko projektu, būvdarbu uzraudzību nodrošina SIA „BaltLine Globe”. Būvdarbu izpildes termiņš saskaņā ar noslēgto būvdarbu līgumu – 26 nedēļas.

Kontaktpersonas informācijai:

•SIA „VIONA” būvdarbu vadītājs, Arams Avetjans, tālr. 26346915;

•Bauskas novada pašvaldības būvinženiere, Agita Eglinska, tālr. 26370202.

Ievēro! Būvdarbu laikā paredzēti satiksmes ierobežojumi, un autovadītājiem ir jābūt uzmanīgiem (sk. shēmu nr.1 un shēmu nr.2). Bauskas novada pašvaldība un būvuzņēmējs aicina autovadītājus būt pacietīgiem un saprotošiem pārbūves laikā, ievērot izvietotās zīmes, lai transporta kustība netraucētu būvniekiem veikt savu darbu. 

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Laine Baha


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas