Pirmdiena, 06. Februāris, 2023. Dace, Dārta, Dora

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Turpinās pakalpojuma infrastruktūras attīstība Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai


Turpinās pakalpojuma infrastruktūras attīstība Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai2020.05.27 Komentāri (0) Turpinās pakalpojuma infrastruktūras attīstība Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai

Kopš projekta Nr. 9.3.1.1./19/I/046 “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā” realizācijas uzsākšanas, pagājuši pieci mēneši, kuru laikā uzsāktas vairākas projekta aktivitātes:

 

1. Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveidei, būvdarbi Zaļā ielā 33, Bauskā tuvojas noslēgumam. Ir pabeigti ēkas iekšdarbi un šobrīd notiek darbs pie ēkas fasādes atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas. Darbus plānots pabeigt jūnija otrajā nedēļā.

Paralēli tiek veikts inventāra iepirkums, lai ēku aprīkotu ar nepieciešamajām mēbelēm, sadzīves tehniku un elektroniku, nodrošinot visu nepieciešamo bērnu izmitināšanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ir pakalpojuma forma, kas paredz bērna aprūpi mazās grupās tādā veidā, kas līdzinās autonomas ģimenes apstākļiem ar vienu vai vairākiem aprūpes speciālistiem, kas pilda vecāku funkcijas.

 

2. Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra pilngadīgām personām ar GRT un bērniem ar FT izveidei uzsākta ēkas Rūpniecības ielā 9, Bauskā projektēšana.

 

2020. gada 4. martā tika noslēgts līgums ar projektētājiem SIA “JaunRīga ECO” par 38 405.40 euro (ieskaitot PVN) par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveidošanai Rūpniecības ielā 9, Bauskā.

Būvprojekta izstrādes laiks noteikts 8 mēneši (240 dienas) no Līguma noslēgšanas dienas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Grupu dzīvokļu pakalpojuma izveidei 16 pilngadīgām personām ar GRT plānots pārbūvēt ēku Slimnīcas ielā 4, Bauskā, 952 m2 lielā platībā. Šobrīd ēkai tiek veikts tehniskās apsekošanas iepirkums.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Grupu dzīvoklis - dzīvoklis cilvēkam ar garīga rakstura traucējumiem, kuram ikdienā ir nepieciešams atbalsts. Atbalstu grupu dzīvoklī nodrošina sociālā darba speciālisti, kuri palīdz risināt dažādas ikdienas situācijas, atgādina par medikamentu lietošanu un sniedz cita veida atbalstu. Šajos dzīvokļos, dzīvos cilvēki, kuri VAR dzīvot neatkarīgu dzīvi, ja viņiem tiek nodrošināts atbalsts.

 

Projekta īstenošana uzsākta 2020.gada 22.janvārī, pēc Līguma parakstīšanas ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja:
Ieva Spriņķe,
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja
tel. 65795188


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas