Svētdiena, 05. Februāris, 2023. Agate, Selga, Silga, Sinilga

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Turpinās iesniegumu pieņemšana izglītojamo ēdināšanas pabalsta saņemšanai


Turpinās iesniegumu pieņemšana izglītojamo ēdināšanas pabalsta saņemšanai2020.04.15 Komentāri (0) Turpinās iesniegumu pieņemšana izglītojamo ēdināšanas pabalsta saņemšanai

2020.gada 11.aprīlī ārkārtas domes sēdē Bauskas novada dome pieņēma saistošos noteikumus „Bauskas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību”.

Saistošie noteikumi nosaka Bauskas novada pašvaldības pabalstu un atbalstu veidus ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19 izplatību, to saņemšanas kārtību, apmēru un personu loku, kurām ir tiesības saņemt atbalstu, t.sk. pabalstu bērnu ēdināšanai.

Par katru pirmsskolas vecuma bērnu un par katru bērnu, kurš ir vispārējās izglītības iestādes 1.-12. klases izglītojamais (neatkarīgi no tā, kuras pašvaldības administratīvās teritorijas izglītības iestādē viņš mācās), ģimenei (personai) ārkārtējās situācijas laikā tiek piešķirtas pašvaldības izsniegtas pārtikas kartes 20 eiro apmērā par 2020. gada aprīli un 20 eiro apmērā par maiju - pārtikas preču iegādei. 

 

!!! Vecākiem, kuru bērni apmeklē PII, ir iespēja pieteikties pārtikas kartei arī tikai vienam mēnesim – aprīlim vai maijam, ja šādi vecākam ir izdevīgāk.

Ja saņemta pārtikas karte, bet bērns aprīlī apmeklēja vai maijā atsāks apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, tad vecāki maksā par bērna ēdināšanu pilnā apmērā par katru apmeklējuma dienu:

  • 1-2 g.v. – 2,42 EUR/dienā, t.sk. pusdienas 1,27 EUR/dienā, ko sedza pašvaldība.
  • 3-6 g.v. – 2,65 EUR/dienā t.sk. pusdienas 1,39 EUR/dienā, ko sedza pašvaldība.

Atbalstu bērnu ēdināšanai, kuri nāk no trūcīgas, maznodrošinātas vai daudzbērnu ģimenes, uz iesnieguma pamata persona, kuras aprūpē (t.sk. audžuģimenē vai aizgādībā) ir bērns, kurš ir deklarēts Bauskas novada administratīvajā teritorijā, saņem par katru bērnu, kurš ir vispārējās izglītības iestādes 1.-9. klases izglītojamais (neatkarīgi no tā, kuras pašvaldības administratīvās teritorijas izglītības iestādē viņš mācās), tiek piešķirts atbalsts pārtikas pakas veidā 28 eiro apmērā par 2020. gada aprīli un 28 eiro par maiju.

Bērniem, kas ārkārtējās situācijas laikā apmeklē Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs dežūrgrupu, pabalstu bērnu ēdināšanai vai atbalsts pārtikas pakas veidā nepienākas. Šajā grupā ietilpst arī Pamūšas speciālās pamatskolas audzēkņi, kuri jau ir saņēmuši pārtikas pakas no izglītības iestādes.

Personai, kuras aprūpē (t.sk. audžuģimenē vai aizgādībā) ir bērns, kurš ir deklarēts Bauskas novada administratīvajā teritorijā un kurai nav noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, ir jāiesniedz iesniegums, lai saņemtu bērna ēdināšanas pabalstu.

Infografika ŠEIT

Lai pieteiktos pašvaldības pārtikas kartes vai pārtikas pakas saņemšanai bērniem vecāks (likumiskais pārstāvis) no 2020.gada 15.aprīļa un ne vēlāk kā līdz 2020.gada 10.maijam jāiesniedz iesniegums atbalsta saņemšanai.

Iesnieguma veidlapa  (PDF) (Word)
 

Elektroniski aizpildītu iesniegumu lūdzam sūtīt uz e-pastu: edinasana@bauska.lv

Iesniegumu var aizpildīt un iesniegt elektroniski portālā www.latvija.lv, izvēloties e-pakalpojumu „Elektronisks iesniegums iestādei” adresētu Bauskas novada Sociālajam dienestam un pievienojot aizpildītu iesnieguma veidlapu (https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts)

Izdrukātu un aizpildītu iesniegumu var iesniegt:

  • Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada Sociālais dienests”, Rūpniecības ielā 7 - pasta kastītē;
  • Bauskas novada pagastu pārvaldēs;
  • Bauskas novada domē, Uzvaras ielā 1, 1.stāva foajē- pasta kastītē.

Aizpildīt un iesniegt iesniegumu var:

  • Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada Sociālais dienests”, Rūpniecības ielā 7;
  • Bauskas novada pagastu pārvaldēs;
  • Bauskas novada domē, Uzvaras ielā 1, 1.stāva foajē.

Pārtikas karte ir paredzēta ēdināšanas izdevumu kompensācijai izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā. Tā dod iespēju iegādāties produktus tikai šādās pārtikas preču grupās: konservētas un citādi apstrādātas vai ilglaicīgai glabāšanai sagatavotas zivis, maize un svaigi mīklas izstrādājumi, gaļa un gaļas produkti, makaronu izstrādājumi, saldēti dārzeņi un zivis, graudaugu un cietes produkti, augļi un dārzeņi, augu eļļas, tēja, piena produkti, cukurs, olas. Pārtikas karte jāizmanto līdz 25.06.2020.

Pārtikas kartes varēs izmantot mazumtirdzniecības veikalos, kuri  būs noslēguši līgumu ar pašvaldību par pārtikas karšu atprečošanu. Veikalu saraksts būs pieejams mājas lapā. Veikalos tiks izvietotas norādes, ka šeit iespējams atprečot pārtikas kartes.

Aicinām vecākus sekot līdzi aktuālajai informācijai!

Bauskas novada Sociālā dienesta informatīvie tālruņi: 63921800, 27704185, 29819334, 27734913
e-pasts: socialais.dienests@bauska.lv

 

Inga Pinne
Sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas