Trešdiena, 05. Oktobris, 2022. Amālija, Amēlija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Turpinās darbs pie Bauskas novada kultūras attīstības stratēģijas 2015.-2020. gadam izstrādes


Turpinās darbs pie Bauskas novada kultūras attīstības stratēģijas 2015.-2020. gadam izstrādes2015.10.26 Komentāri (0) Turpinās darbs pie Bauskas novada kultūras attīstības stratēģijas 2015.-2020. gadam izstrādes

23.oktobrī Bauskas Kultūras centra zālē uz stratēģijas darba grupas 2.semināru pulcējās tās dalībnieki. Semināra ievadā darba grupas vadītāja Inita Nagņibeda iepazīstināja klātesošos ar 1.seminārā paveikto.

Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja Laura Turlaja skaidroja Valsts Kultūras pamatnostādnēs “Radošā Latvija 2014-2020” iekļautos mērķus un pamatuzdevumus 15 dažādām kultūras nozarēm. Kā nozīmīgākais kultūras notikums tuvākajā laikā tika izcelts Latvijas Valsts simtgade. Ministrijas pārstāve sniedze plašu valsts kultūras jomas izvērtējumu, iepazīstinot ar tās stiprajām, vājajām pusēm, iespējām un draudiem, kas lielā mērā nosaka turpmākās valsts un t.sk. arī Bauskas novada prioritātes un rīcības virzienus kultūras jomas attīstībai. Kā svarīgākie uzdevumi tika minēti:

 • veicināt iespējami lielākas sabiedrības daļas līdzdalību un iekļaušanos kultūras procesos,
 • sekmēt daudzveidīgu, kvalitatīvu un pieejamu kultūrizglītības piedāvājumu nacionālās identitātes stiprināšanai un radošas ekonomikas izaugsmei, kā arī veicināt personības radošuma attīstību visos izglītības līmeņos,
 • veicināt radošo industriju uzņēmējdarbības attīstību,
 • veicināt lokālajā kultūrā un radošumā balstītu reģionālo izaugsmi un kvalitatīvas dzīves telpas attīstību, nodrošinot kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu pieejamību ikvienam iedzīvotājam.

Liega Piešiņa - Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra projektu vadītāja, sniedza izsmeļošu informāciju par Latvijas kultūras kanonu, tā veidošanas principiem. Kultūras kanons izveidots 2008. gadā un sastāv no 99 kultūras vērtībām 7 nozarēs (arhitektūra un dizains, kino, literatūra, mūzika, skatuves māksla, tautas tradīcijas, vizuālā māksla).   Seminārā tika diskutēts par iespēju Viļa Plūdoņa literāros darbus izvirzīt iekļaušanai Latvijas Kultūras kanonā.

Par Bauskas novada kultūrvēsturiskā mantojuma, Bauskas Vecpilsētas saglabāšanas problēmām un attīstības iespējām, kā arī labās prakses piemēriem pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšanā ziņoja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Zemgales reģionālā nodaļas inspektore Mārīte Putniņa un biedrības “Bauskas vecpilsēta” valdes priekšsēdētāja Ieva Bronko - Pastore. M.Putniņa plašā prezentācijā akcentēja galvenās Bauskas vecpilsētas saglabāšanas problēmas :

 • sociāli-ekonomiskās problēmas: zema ekonomiskā aktivitāte, līdzekļu trūkums, nelabvēlīga  sociālā struktūra, nesakārtotas īpašumu tiesības;
 • politiskās problēmas: skaidri formulētas vecpilsētas saglabāšanas un attīstības politikas trūkums;
 • administratīvās problēmas: nepietiekami administratīvie resursi ,īpaši vecpilsētas problēmu risināšanai, kvalitatīvai restaurācijas un reģenerācijas pasākumu organizācijai un realizācijai;
 • finansiālas problēmas: ierobežotas es un valsts fondu atbalsta piesaistes iespējas, nepietiekams valsts un pašvaldības atbalsts privātīpašniekiem vēsturiskās apbūves saglabāšanā un restaurācijā.

Viņa sniedza arī savu redzējumu problēmu risinājumam:

 • vecpilsētas attīstības politikas un mērķa formulēšana un programmas izstrāde;
 • pašvaldības struktūras izveidošana vecpilsētas saglabāšanas pasākumu realizācijai;
 • atbalsta programmas izveidošana privātīpašniekiem, kas realizē vecpilsētas saglabāšanas pasākumus;
 • apsaimniekošanas sistēmas reorganizācija, paredzot iespējas papildfinansējuma piesaistīšanai vecpilsētas namu  saglābšanai, remontam un restaurācijai, kā arī restaurācijas speciālistu piedalīšanos  remonta un restaurācijas darbu plānošanā un realizācijā;
 • glābšanas programmas sagatavošana un realizācija kultūrvēsturiski vērtīgu, avārijas stāvoklī esošu ēku saglabāšanas nodrošināšanai u.c.

Ilva Vansoviča - Bauskas Kultūras centra direktore prezentēja Talsu novada pieredzi jauna kultūras darba organizācijas modeļa izveidē.

Savukārt ar labās prakses piemēriem un piedāvātājām projektu iespējām iepazīstināja Bauskas novada domes iestādes "Bauskas novada administrācija" Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Ieva Šomina. Arī turpmāk paredzēts attīstīt LEADER projektu piedāvājumu, kas ietver kultūras mantojuma saglabāšanas, kultūras pakalpojumu dažādošanas un citu aktivitāšu atbalstu. Tāpat tiks paredzēts arī pašvaldības līdzfinansējums dažādu projektu, sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai t.sk. apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšanai un publiskās infrastruktūras uzlabošanai.

I.Šomina sniedza ieskatu pētījuma “Bauskas novada attīstības tendences 2014.gadā” rezultātos, kas rāda, ka 91% respondentu negatavojas mainīt dzīves vietu un 78% aptaujāto ir apmierināti ar kultūras kvalitātes daudzveidību un kvalitāti Bauskas novadā. Kā svarīgākie risināmie jautājumi pašvaldībā tiek minēti jaunas bibliotēkas būvniecība, kino pieejamība, Bauskas Kultūras centra renovācija, Pilskalna estrādes atjaunošana u.c.

Lai iepazītos pilnībā ar kultūras stratēģijas izstrādes gaitu, Novada domes mājas lapā izveidota atsevišķa sadaļa. Skatīt ŠEIT.

Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja Aija Spriņķe


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas