Piektdiena, 24. Marts, 2023. Izidors, Kazimirs

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Tiksies, lai runātu par sadarbības teritoriju izveidi


Tiksies, lai runātu par sadarbības teritoriju izveidi2016.12.28 Komentāri (0) Tiksies, lai runātu par sadarbības teritoriju izveidi

2016.gada 29.decembrī Bauskas novada domē ar Bauskas, Rundāles, Iecavas un Vecumnieku pašvaldību vadītājiem tiksies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji -Valsts sekretāra vietnieks Aivars Draudiņš un Pašvaldību departamenta direktora vietnieks Arnis Šults. Tikšanās mērķis ir veidot diskusiju par nākotnē iecerēto sadarbības teritoriju izveidi.

Kā norāda vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards: "Pašvaldību sadarbības teritoriju izveidošana nav stāsts par jaunu administratīvi teritoriālo reformu vai piespiedu pašvaldību apvienošanos. Sadarbības teritoriju izveidošanas mērķis un uzdevums ir apzināt un noformulēt ieguvumus, kādus iedzīvotājiem un uzņēmējiem var sniegt pašvaldību mērķtiecīga sadarbība." 2009.gadā veiktās administratīvi teritoriālās reformas rezultātā ir izveidotas ļoti atšķirīgas novadu pašvaldības, kurās dzīvo no 1000 līdz 34 000 iedzīvotājiem. Šobrīd 38 novadi Latvijā neatbilst likumā noteiktajam novadu veidošanas kritērijam - vismaz 4000 iedzīvotāju novadā (dati uz 2015.gadu). Savukārt vairākos novados nav spēcīgu attīstības centru, kas būtiski apgrūtina līdzsvarotu reģionālās attīstības politikas īstenošanu. Arī novadu pašvaldību sistēma iedzīvotāju skaita ziņā ir ļoti neviendabīga - 80% iedzīvotāju dzīvo 38 pašvaldībās, bet 81 pašvaldībā 20% iedzīvotāju (dati uz 2015.gadu). Tas savukārt apgrūtina tālāko publiskās pārvaldes pilnveides procesu pēc vienotiem principiem, t.sk. kavē iespējas decentralizēt valsts pārvaldes uzdevumus un funkcijas.

Ņemot vērā iepriekš minētās konstatētās problēmas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) (atbilstoši valdības rīcības plānam un iepriekšējās valdības koalīcijas partneru pieņemtajam lēmumam) ir uzsākusi darbu pie pašvaldību sadarbības teritoriju izveidošanas. Tādējādi tiks radīti priekšnoteikumi, lai ilgtermiņā nodrošinātu efektīvāku teritoriju pārvaldību un ekonomisko attīstību.

Pašvaldību sadarbības teritoriju izveidošanas mērķis ir vairot teritoriju ekonomiskās attīstības potenciālu un pašvaldību sadarbību publisko pakalpojumu sniegšanā, vienlaikus veidojot labākus priekšnosacījumus valsts nacionālās drošības nodrošināšanai.

Kā teiks VARAM izplatītajā informācijā, daudzas mazās pašvaldības šobrīd nespēj pildīt likumā noteiktās funkcijas, t.i., nodrošināt saviem iedzīvotājiem visus nepieciešamos pakalpojumus. Tāpēc sadarbības teritoriju izveidošanas galvenais mērķis ir nodrošināt, ka ikvienam iedzīvotājam, neatkarīgi no viņa ģeogrāfiskās dzīves vietas Latvijā ir pieejami likumdošanā noteiktie publiskie pakalpojumi. Būtisks pašvaldības uzdevums ir radīt priekšnosacījumus tautsaimniecības attīstībai, bet atsevišķas pašvaldības ierobežoto finanšu līdzekļu dēļ to nav spējušas izdarīt. Tāpēc vienlaikus ar pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu sagaidāms, ka sadarbības teritoriju izveidošana radīs iespēju pašvaldībām koncentrēt un novirzīt lielākus finanšu resursus teritoriju sakārtošanai un attīstībai, kopumā padarot tās spēcīgākas un konkurētspējīgākas.

29.decembra tikšanās ir viena no vairākām diskusijām, kuras VARAM ir uzsākusi ar pašvaldībām un sociālajiem partneriem. Diskusiju laikā plānots analizēt funkcijas, kuru īstenošanā pašvaldībām vajadzētu sadarboties. Atsevišķas pašvaldības jau šobrīd sadarbojas, lai nodrošinātu saviem iedzīvotājiem noteiktus pakalpojumus un īstenotu funkcijas, piemēram, izglītības pārvaldes uzdevumu realizēšanā, būvvaldes pakalpojumu sniegšanā, reģionālās bibliotēkas funkciju veikšanā utt. Tomēr jāatzīst, ka tā nav vispārizplatīta prakse, bet gan atsevišķi izņēmumu gadījumi. Bauskas novada pašvaldība veido šādu sadarbību būvvaldes, bibliotēkas, tūrisma informācijas centra  sniegto pakalpojumu nodrošināšanā.

Pēc tam, kad tiks panākta vienošanās par konkrētām funkcijām, kuru īstenošanā pašvaldības varētu sadarboties, VARAM plāno uzsākt plašākas diskusijas par iespējamo pašvaldības sadarbības teritoriju konkrētu skaitu un izvietojumu.

Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Informācijas avots:http://www.varam.gov.lv


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas