Pirmdiena, 06. Decembris, 2021. Niklāvs, Nikolajs, Niks, Nikola

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Tiesa noraida SIA “Starbag” pieteikumu pret Bauskas novada pašvaldību


Tiesa noraida SIA “Starbag” pieteikumu pret Bauskas novada pašvaldību2016.04.04 Komentāri (0) Tiesa noraida SIA “Starbag” pieteikumu pret Bauskas novada pašvaldību

SIA “Starbag”, kas uzsāka būvdarbus Bauskas Valsts ģimnāzijā, tiesā bija iesniedzis pieteikumu par spēkā neesošu atzīt Bauskas novada pašvaldības iestādes Bauskas novada administrācijas 2015.gada 15.jūlijā noslēgto līgumu ar SIA “Kvintets M” par būvdarbu pabeigšanu Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektā.

Administratīvā rajona tiesa nolēmusi noraidīt SIA ”Starbag” pieteikumu.

Kā zināms, Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde “Bauskas Valsts ģimnāzija” ar SIA “Starbag” 2014. gada 17. aprīlī noslēdza līgumu par būvdarbiem Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkās ar mērķi paaugstināt to energoefektivitāti. Gandrīz pēc gada, 5.martā, SIA “Starbag” iesniedza ģimnāzijai vēstuli par darbu apturēšanu minētajā objektā līdz vēstulē norādīto jautājumu atrisināšanai.

Ģimnāzija atbildes vēstulē norādīja, ka vienpusēji atkāpjas no līguma, pamatojoties uz to, ka SIA “Starbag” neievēro noteiktos būvdarbu uzsākšanas un izpildes termiņus. Izglītības iestāde informēja Bauskas novada domi par apstākļiem, kas būtu par pamatu sarunu procedūras izsludināšanai, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu. Sarunas procedūra nākamā būvnieka izvēlē bija neparedzama ārkārtas apstākļu situācija, kas radusies līguma ar SIA “Starbag” neizpildes rezultātā. Nepabeigtie būvdarbi radīja apdraudējumus veikto būvdarbu saglabāšanai, nepabeigtās telpas bija nepieciešamas centralizēto gala eksāmenu norisei, nepabeigto ventilācijas un elektroinstalācijas darbi radīja apdraudējumus skolēnu un skolas darbinieku veselībai.

Pamatojumā ārkārtas situācijas piemērošanai ģimnāzija norādīja, ka objekta apsekošanas laikā tika konstatēts, ka ēku ietekmē lietus, jo daudzās vietās nav lietus noteku un skārda palodžu, radušies papildu bojājumi, tādi kā samirkusī sienu siltumizolācija, atslāņojies apmetums. Ventilācijas kamerā lietus laikā ūdens samērcēja koka konstrukcijas un akmens vates siltumizolāciju. Nepabeigtie darbi radīja apdraudējumu jau veikto būvdarbu saglabāšanai. Sakarā ar nepabeigtajiem darbiem sporta un aktu zālēs, trijās klašu telpās un arhīvā būtiski tika ietekmēta skolas mācību telpu noslodze un ikdienas mācību process. Tika bojātas pagrabstāva telpas, jo netika veikti pamatu hidroizolēšanas, siltināšanas un drenāžas darbi. Lai saglabātu ēkas pamatus atbilstošā ēkas drošības un funkcionalitātes līmenī, minētos darbus bija nepieciešams veikt nekavējoties.  

Pēc sarunu procedūras pabeigt būvdarbus tika uzticēts SIA “Kvintets M”.

Tiesa, uzklausot lietas dalībnieku paskaidrojumus, izvērtējot lietas apstākļus un lietā esošos pierādījumus, secināja, ka SIA “Starbag” pieteikums ir noraidāms.

Tiesas spriedumā norādīts, ka Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 3.punkts noteic, ka publiskiem būvdarbu līgumiem pasūtītājs, kas šajā gadījumā ir Bauskas novada dome, var piemērot sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ja pasūtītājam neparedzamu ārkārtas apstākļu rezultātā objektīvi radusies situācija, kurā steidzamības dēļ nav iespējams piemērot atklātu konkursu, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu.

Zane Gorškova
sabiedrisko attiecību speciāliste

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas