Sestdiena, 25. Jūnijs, 2022. Maiga, Milija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Tiek izstrādāta Bauskas novada kultūras jomas attīstības stratēģija


Tiek izstrādāta Bauskas novada kultūras jomas attīstības stratēģija2015.09.11 Komentāri (0) Tiek izstrādāta Bauskas novada kultūras jomas attīstības stratēģija

Bauskas novada kultūras attīstības stratēģijas 2015. – 2020.gadam izstrādes darba grupas pirmais seminārs Bauskas Kultūras centrā notika 10.septembrī.

Darba grupā tika pulcināti gan vietējie politiķi – novada domes deputāti, Bauskas Kultūras centra vadītāja Ilva Vansoviča un speciālisti, Bauskas Centrālās bibliotēkas vadītāja Baiba Tormane un speciālisti, Bauskas pils muzeja direktors Māris Skanis, Bauskas muzeja direktore Baiba Šulce, Bauskas Mākslas skolas direktore Mārīte Šulce, Bauskas Mūzikas skolas direktore Anita Velmunska, Bērnu un jauniešu centra direktore Benita Svareniece, pagastu kultūras pasākumu organizatori, Mežotnes pagasta pārvaldes vadītājs Normunds Vāvers, Codes pagasta pārvaldes vadītāja Dace Šķiliņa, nevalstiskās organizācijas „Bauskas vecpilsēta” vadītāja Ieva Bronko-Pastore, Bauskas rajona lauku partnerības pārstāves Jolanta Lauva un Raimonda Ribikauska, Bauskas Evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs Aivars Siliņš, Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Ineta Ruhocka, Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Tijone un stratēģijas izstrādes koordinatore Egija Stapkēviča un citi dalībnieki.

Semināru atklāja Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks un atzina, ka kultūra mūsu novadā ir viena no spēcīgajām jomām, ar ko varam patiesi lepoties.

Semināru vadīja pašvaldības deputāte Inita Nagņibeda.

Pašvaldības izpilddirektora vietniece I.Ruhocka klātesošajiem pastāstīja par novada kultūras nozares attīstības stratēģijas nepieciešamību. Stratēģija ir politisks dokuments. Pēc  izvirzītajiem mērķiem un prioritātēm tiks arī plānots budžets turpmākajiem periodiem. Svarīgi, lai plānotās kultūras aktivitātes būtu pamatotas ar pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja I.Tijone atzina, ka, izstrādājot Bauskas novada Attīstības programmu nozaru padziļināta attīstība  netika pētīta. Kultūrai ir nozīme mums arī kā reģionālajam centram, lai virzītu vietējos resursus mērķu sasniegšanai. Ar sparu un mērķtiecību jādomā par vecpilsētas attīstību un, veidojot pasākumus, jādomā par stratēģisko mērķu sasniegšanu.

Turpinājumā nozaru pārstāvji iepazīstināja semināra dalībniekus ar savas jomas aktualitātēm un aktivitātēm.

Bauskas Centrālās bibliotēkas vadītāja Baiba Tormane stāstīja par bibliotēku sniegtajiem pakalpojumiem, par e-pakalpojumu attīstību. Kopumā novadā vairāk kā 14 tūkstoši iedzīvotāju izmanto bibliotēku pakalpojumus. Kā galveno tālākās darbības mērķi B.Tormane iezīmēja jaunās bibliotēkas ēkas būvniecību, jo pašreizējās telpas nav pieejamas visām iedzīvotāju grupām. Kā vienu no prioritātēm B.Tormane minēja cilvēkresursu attīstību, esošās infrastruktūras un aprīkojuma sakārtošanu un papildināšanu.

Bauskas Kultūras centra direktore Ilva Vansoviča semināra dalībniekiem pastāstīja par galvenajām aktivitātēm un prioritātēm  darba organizācijā un atzina, ka Kultūras centra telpas pasākumu organizēšanai jau ir kļuvušas par mazu. Kopumā gada laikā noorganizēti 258 pasākumi, no kuriem 207 pasākumi ir bezmaksas. Kopējais pasākumu apmeklētāju skaits vairāk kā 51 tūkstotis. Kā pasākumu organizēšanas vieta tiek izmantota arī ēkas iekšpagalms, pilskalna estrāde un rātslaukums. Kultūras centrs lepojas ar jaunām un laika gaitā saglabātām un uzturētām kultūras tradīcijām.

Bauskas pils direktors Māris Skanis semināra dalībniekiem pastāstīja, ka Bauskas pils muzejam jau ir savi plānošanas dokumenti. Muzeju darba pamats ir krājumu veidošana, saglabāšana un zinātniskā izpēte. Viņš ierosināja stratēģijas izstrādi strukturēt pa nozarēm, tādējādi izvirzītie uzdevumi būtu konkrētāki. Stratēģijas veidošanas laikā jāņem vērā profesionāļu viedoklis.

Bauskas muzeja direktore Baiba Šulce pastāstīja, ka arī muzejam telpas pasākumu organizēšanai un krājumu glabāšanai ir kļuvušas par šauru. Gadā tiek rīkotas apmēram 18 izstādes. Muzejam tuvākajā laikā plānota akreditācija un tiks apstiprināts jaunais plānošanas dokuments nākamiem pieciem gadiem.

Bauskas Mākslas skolas direktore Mārīte Šulce informēja, ka mācību iestādē mācās 122 audzēkņi, kas ir vairāk kā iepriekšējā mācību gadā, skola lepojas ar saviem audzēkņiem, kam ir starptautiski panākumi, bet kuru profesionālās gaitas sākušās tieši Bauskas Mākslas skolā.

Arī Bauskas Mūzikas skolas direktore Anita Velmunska atzina, ka kultūras norišu stratēģijā būtisks posms ir arī Mūzikas skola ar savām tradīcijām, daudzveidīgajām programmām un, protams, arī savām aktualitātēm, kas laika gaitā risināmas.

Par savām aktivitātēm un laika gaitā risināmiem jautājumiem stāstīja arī Gailīšu pagasta kultūras centra „Kamarde” vadītāja Iluta Puķīte, un zemgaļu kultūras biedrības „Upmale” dalībniece Elīna Kūla-Braže.

Biedrības „Bauskas Vecpilsēta” vadītāja Ieva Bronko-Pastore semināra dalībniekiem sacīja, ka vecpilsēta ir Bauskas vēsturiskais centrs un zelta dzīsla. Saglabājot kultūras matojumu ir iespēja piesaistīt jaunus speciālistus un attīstīt kultūrtūrismu.

Semināra darba turpinājumā dalībnieki veidoja darba grupas, lai izteiktu priekšlikumus un formulētu viedokļus kultūras jomas stipro, vājo pušu, iespēju un draudu noteikšanai. Viedokļu apkopojums tiks analizēts nākamajā darba grupas tikšanās reizē.

Semināra gaitā koordinatore E.Stapkēviča informēja, ka vienlaicīgi ar kultūras jomas stratēģijas izstrādi norit darbs arī pie sporta jomas stratēģijas, tādēļ tiks veidota vienota anketa.

Darba grupas nākamais seminārs plānots 20.oktobrī.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas