Ceturtdiena, 23. Marts, 2023. Mirdza, Žanete, Žanna

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Svarīgi aspekti saistībā ar 1.jūnijā ieviesto VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas versiju un algas nodokļa elektronisko grāmatiņu


Svarīgi aspekti saistībā ar 1.jūnijā ieviesto VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas versiju un algas nodokļa elektronisko grāmatiņu 2014.06.10 Komentāri (0) Svarīgi aspekti saistībā ar 1.jūnijā ieviesto VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas versiju un algas nodokļa elektronisko grāmatiņu

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka šī gada 1.jūnijā ir sekmīgi sākusi darboties jaunā VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (turpmāk – EDS) versija un algas nodokļa grāmatiņas tagad visiem ir pieejamas tikai elektroniskā formātā; tāpat mūsdienīgāks un pievilcīgāks ir kļuvis arī EDS vizuālais izskats. Taču tā kā izmaiņas ir ieviestas pavisam nesen, VID ir izvērtējis no iedzīvotājiem biežāk saņemtos jautājumu un neskaidrības, un vērš gan fizisku, gan juridisku personu uzmanību uz dažiem būtiskiem aspektiem saistībā ar algas nodokļa elektroniskajām grāmatiņām un informācijas norādīšanu tajās. 

Līdz ar algas nodokļa elektroniskās grāmatiņas ieviešanu fiziskajām personām ir gan jauni pienākumi, gan jaunas iespējas pašām veikt ierakstus un izmaiņas savā elektroniskajā grāmatiņā.


Jebkuras fiziskās personas veiktās darbības EDS algas nodokļa elektroniskajās grāmatiņās tiek fiksētas VID informācijas sistēmā. Tādējādi, ja persona ir veikusi kļūdainas (vai nepārdomātas) darbības elektroniskajās grāmatiņās, visbiežāk kļūdu EDS vairs nav iespējams novērsts un personai ir jāvēršas VID klientu apkalpošanas centrā, vai jāsagatavo iesniegums par problēmsituāciju un izmantojot EDS jānosūta VID.


Vienlaikus VID saņem informāciju no darba devējiem vai ienākuma izmaksātājiem, ka VID EDS Nodokļu maksātāju datu sistēmas (NMDS) pārskatā „Nodokļu maksātājam elektroniski iesniegto algas nodokļa grāmatiņu dati” nav pieejama informācija par visiem darbiniekiem (t.i., nav pieejama informācija par visām tām personām, kuru papīra formā izsniegtās grāmatiņas šobrīd fiziski atrodas pie viņiem). 


VID novērtē darba devēju un ienākumu izmaksātāju ieguldītos resursus, lai salīdzinātu datus, taču vēršam arī uzmanību, ka ne visu personu, kuru papīra formā izsniegtās grāmatiņas šobrīd fiziski atrodas pie darba devējiem (ienākumu izmaksātājiem), elektroniskās grāmatiņas VID bija iespējams iesniegt un bija tiesības iesniegt darba devējam (ienākumu izmaksātājam), pamatojoties uz VID rīcībā esošo informāciju.


Vēršam uzmanību, ka VID elektroniskās grāmatiņas darba devējiem uz 01.06.2014. iesniedza, pamatojoties uz:
- paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām par 2013.gadu (t.i., ienākumu gūšanas periods bija līdz 31.12.2013.) norādīto informāciju (izvērtējot, vai izmaksātājs ienākumam ir piemērojis neapliekamo minimumu un nodokļa atvieglojumus);
- aktuālajām ziņām par darba ņēmējiem uz 31.05.2014. 


Vienlaikus tika vērtēts, vai darbiniekam nepastāv darba attiecības ar vairākiem uzņēmumiem (jo algas nodokļa grāmatiņa iesniedzama tikai vienā ienākuma gūšanas vietā), t.sk. tika vērtēts, vai darbinieks nestrādā mikrouzņēmumā. Tāpat tika vērtētas kļūdas iesniegtajos paziņojumos par fiziskajai personai izmaksātajām summām, piemēram, ir nekorekti norādīts ienākuma gūšanas periods vai izmaksātajam ienākumam nav piemērots neapliekamais minimums  vai nodokļa atvieglojumi par apgādājamo.


Tādējādi, ja VID konstatēja, ka darbiniekam ir darba attiecības ar vairākiem uzņēmumiem, vai tas strādā mikrouzņēmumā, kā arī iesniegti kļūdaini paziņojumi par fiziskajai personai izmaksātajām summām, VID neveica elektroniskās grāmatiņas iesniegšanu nevienam darba devējam. 


Vēršam uzmanību, ja VID EDS Nodokļu maksātāju datu sistēmas pārskatā „Nodokļu maksātājam elektroniski iesniegto algas nodokļa grāmatiņu dati” nav pieejama informācija par darbinieku, tad elektroniskā grāmatiņa nav iesniegta darba devējam (ienākumu izmaksātājam) un, izmaksājot fiziskajai personai ienākumus, nav tiesību piemērot neapliekamo minimumu un nodokļa atvieglojumus. Turklāt, ja darbinieks strādā arī mikrouzņēmumā, tam nav tiesību iesniegt elektronisko algas nodokļa grāmatiņu nevienā ienākumu gūšanas vietā.

Ņemot vērā minēto, lūdzam darba devējus, citus ienākuma izmaksātājus, kā arī fiziskās personas izvērtēt, vai neiestājas kāds no minētajiem nosacījumiem, kad elektroniskās grāmatiņas nebija tiesības vai nebija iespējams automātiski iesniegt darba devējam (ienākumu izmaksātājam). Ja izvērtējot tiek konstatēts, ka tomēr neiestājas neviens no minētajiem nosacījumiem, tad aicinām fizisko personu VID EDS iesniegt algas nodokļa elektronisko grāmatiņu ienākuma gūšanas vietā (t.i., norādot galveno ienākuma gūšanas vietu).

VID EDS ļoti precīzi un sinhroni uztver personas iesniegto informāciju VID un kontrolē personas attiecīgajā situācijā norādīto informāciju (datumu vai laika periodu). Tādējādi aicinām fiziskās personas VID EDS, iesniedzot elektronisko grāmatiņu ienākuma gūšanas vietā vai veicot izmaiņas nodokļa atvieglojumos, būt uzmanīgām attiecībā uz datuma un laika perioda norādīšanu. Ja fiziskās personas, iesniedzot informāciju VID, pēc tam, kad VID EDS ir pieņēmis un akceptējis iesniegtās ziņas, konstatē, ka ir kļūdījušās iesniegtajā informācijā (t.sk. attiecība uz datuma un laika perioda norādīšanu), VID EDS vairs nav iespējams veikt izmaiņas ar atpakaļejošu datumu. Šādos gadījumos, ja tika pieļauta kļūda, aicinām fiziskās personas precizējamo informāciju iesniegt VID, izmantojot VID EDS, nestrukturēta dokumenta veidā, vai iesniedzot papīra dokumenta veidā jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā. 

 

Atgādinām, ka no 2014.gada 1.jūnija visiem nodokļu maksātājiem algas nodokļa grāmatiņa ir tikai elektroniskā formā un gan pašai personai, gan tās darba devējam tā ir pieejama, izmantojot VID EDS. Tāpat no šī gada 1.jūnija, lai pieslēgtos EDS, vairs nav jāslēdz līgums ar VID, bet kļūt par EDS lietotāju var, izmantojot portāla www.latvija.lv piedāvātos autentifikācijas līdzekļus (internetbankas lietotājvārdu un paroli), Pilsonības un migrācijas pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (e-parakstu).


VID aicina iedzīvotājus apmeklēt bezmaksas seminārus klientu apkalpošanas centros visā Latvijā par aktuālajiem elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas ieviešanas jautājumiem. Aktuāla informācija par VID semināriem iestādes mājaslapā sadaļā „Semināri nodokļu maksātājiem”. Plašāka informācija par elektroniskajām algas nodokļa grāmatiņām pieejama VID mājaslapā īpaši tam izveidotajā sadaļā „Elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa”. 


Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID Informatīvo tālruni 1898 (no 2014.gada 3.jūlija – 67120000), konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī uzdot savu jautājumu www.vid.gov.lv sadaļā Kontakti / Uzdot jautājumu VID vai nosūtot e-pastus uz adresi NP.lietvedība@vid.gov.lv


VID Sabiedrisko attiecību daļas galvenā speciāliste
Evita Teice-Mamaja


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas