Sestdiena, 03. Decembris, 2022. Evija, Jogita, Raita

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Spriež par veselības veicināšanu Bauskas novadā


Spriež par veselības veicināšanu Bauskas novadā2017.02.01 Komentāri (0) Spriež par veselības veicināšanu Bauskas novadā

31.janvārī Bauskas novada domē, kopā pulcējot medicīnas iestāžu pārstāvjus, sociālās palīdzības sniedzējus, Slimību un profilakses kontroles centra (SPKC) pārstāvjus, pašvaldības speciālistus, pagastu pārvalžu vadītājus, deputātus un citus interesentus, aizritēja sabiedrības veselības un sociālo pakalpojumu attīstības stratēģijas 2017.-2024.gadam sabiedriskā apspriešana.

Sabiedriskajā apspriešanā Bauskas novada Veselības veicināšanas koordinētāja Marta Augucēviča prezentēja jaunizstrādātās stratēģijas galvenos virzienus, ko šomēnes plānots iesniegt deputātiem izskatīšanai un virzīt uz novada domes sēdi.

Viņa stāsta, ka, izstrādājot stratēģijā rīcības virzienus, ir jākoncentrējas uz Bauskas novada vājajiem punktiem. Statistikas datos atklājas, ka Bauskas novadā ir par 9% augstāks jaundzimušo īpatsvars nepilngadīgām mātēm nekā vidēji Latvijā, tāpat ir augsti zīdaiņu mirstības rādītāji.

Bauskas novadā ir par 2,3 reizēm augstāks pašnāvību relatīvais skaits nekā vidēji Latvijā. Pieaug saslimstība un mirstība no resnās zarnas, sigmveida un taisnās zarnas ļaundabīgā audzēja. Par 46% ir augstāka mirstība no cukura diabēta nekā vidēji Latvijā un par 15% augstāka saslimstība ar tuberkulozi nekā vidēji Latvijā.


Vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni sabiedrības veselības un sociālo pakalpojumu jomā 2017.-2024.gadam

VP1: Veselību atbalstošas vides izveidošana un uzturēšana

 • RV1.1.: Vienlīdzīgu veselīgas dzīves iespēju nodrošināšana ikvienam iedzīvotājam
 • RV1.2.: Sporta un veselīga dzīvesveida infrastruktūras attīstība
 • RV1.3.: Veidot un uzturēt drošu un pieejamu vidi Bauskas novadā

VP2: Samazināt saslimstību un priekšlaicīgu mirstību ar neinfekcijas slimībām

 • RV2.1.: Sirds un asinsvadu sistēmas slimību profilakse un kontrole
 • RV2.2.: Ļaundabīgo audzēju izraisītās mirstības samazināšana
 • RV2.3.: Samazināt traumatismu un mirstību no ārējiem nāves cēloņiem
 • RV2.4.: Mātes un bērna veselības veicināšana un uzlabošana
 • RV2.5.: Psihiskās veselības veicināšana un uzlabošana
 • RV2.6.: Zobu un mutes veselības veicināšana

VP3: Samazināt saslimstību un priekšlaicīgu mirstību ar infekcijas slimībām

 • RV3.1.: Seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšana
 • RV3.2.: Infekciju slimību profilaktiskie pasākumi

VP4: Veselīga dzīvesveida sekmēšana un veselības riska mazināšana

 • RV4.1. Fiziskās aktivitātes veicināšana
 • RV4.2. Veselīga uztura veicināšana, uztura paradumu maiņa
 • RV4.3. Atkarību izraisošo vielu izplatības un ietekmes mazināšana

VP5: Veselības veicināšanas sistēmas stiprināšana

 • RV5.1.: Starpsektoru sadarbība

Lieliski jaunumi veselības veicināšanas jomā ir nesen apstiprinātais Bauskas novada pašvaldības projekts "Pasākumi Bauskas novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei".

Tas ir Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts, kuru plānots īstenot no 2017.-2019. gadam.  

Pašvaldība projektā iegūs 293 315,00 eiro. No tiem 249 317,75 eiro ir ESF finansējums un 43 997,25 eiro – valsts finansējums.

Projekta mērķis ir organizēt un ieviest veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus Bauskas novadā, tajā skaitā aktivitātes jaunajām ģimenēm un sociālās atstumtības riskiem pakļautajām iedzīvotāju grupām, īpaši pievēršoties iedzīvotājiem lauku teritorijās.

 

Projekta aktivitātes:

1. Tiks izveidota “Veselības skola” ar šādām pozīcijām:

 • “Jauno vecāku skola” (padomi, lekcijas, vingrošana);
 • Mobilais seksuālās veselības kabinets (semināri jauniešiem, riska grupu pārstāvjiem un jauniešu (ar invaliditāti) atbalsta personām);
 • informatīvas slimību profilakses kampaņas (cukura diabēts, onkoloģija u.tml.- sasaiste ar tematiskajām dienām pasaulē).

2. Mutes veselības veicināšanas pasākumi:

 • Pasākums “Esi gudrs, būsi vesels!”;
 • Informatīvas lekcijas izglītības iestādēs.

3. Vasaras skolas multiplikatoru sagatavošanai “Sveiks un vesels” (nometnes pedagogiem), kas nodrošinās projekta ilgtspēju (jauniešu izglītošanu par veselības jautājumiem).

4. Veselīga uztura lietošanas veicināšanas pasākumi:

 • “Mazo pavāriņu skola”;
 • Veselīga uztura skola vecākiem;
 • Veselīga uztura pagatavošana riska grupām (maznodrošinātajiem, cilvēkiem ar invaliditāti, meistarklase jaunajiem/topošajiem vecākiem);
 • Veicināta izglītības iestāžu iesaiste Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā
 • “Veselīgs uzturs skolā” (meistarklase skolu un bērnudārzu pavāriem, lekcija iedzīvotājiem).

5. Pasākumi “Veselību veicinošas aktivitātes”:

 • katrā pagastā dažādu aktivitāšu paraugdemonstrējumi, nodarbības;
 • “Bauskas sporta un veselības nedēļa” (ikgadēji).

Lai izvērtētu aktivitātes, tiks veiktas aptaujas, kā arī apkopoti iesaistīto speciālistu viedokļi/ieteikumi. Tiks organizēts vienas dienas seminārs pašvaldības darbiniekiem “Veselības veicināšana Bauskas novadā” ar mērķi radīt izpratni par nepieciešamību integrēt sabiedrības veselības veicināšanas pasākumus visās pašvaldības darbības jomās.

SPKC pārstāvji uzteica Bauskas novada pašvaldību ar iesaisti Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklā, kā arī stratēģijas izstrādi. Tā, pēc speciālistu vārdiem, ir visaptveroša, tā apskata visus aktuālos jautājumus un būs noderīga visus nākamos septiņus gadus.

Pērn tīklā uzņemtas 72 pašvaldības. Lielo interesi veicinājusi ES fondu pieejamība tīkla pašvaldībām. Galvenie ieguvumi pašvaldībām iesaistoties Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā:

 • Atpazīstamība un statuss;
 • Metodoloģisks un konsultatīvs atbalsts sabiedrības veselības veicināšanas programmu un darba plānu izstrādē pašvaldībā;
 • Bezmaksas PVO apmācības un semināri;
 • Pieredzes un labās prakses apmaiņa Latvijas pašvaldībās, kā arī pieredzes un labās prakses apmaiņas iespējas ar citu valstu Nacionālo veselīgo pilsētu/pašvaldību kustības dalībvalstīm;
 • Jauni kontakti un regulāras tikšanās;
 • Jaunākā informācija un materiāli par veselīgu dzīvesveidu un veselības veicināšanu.

SPKC pārstāvji informēja par iespējamo atbalstu un sadarbības iespējām. Šogad plānoti izglītojoši pasākumi pirmskolas bērniem par traumatisma riskiem, roku higiēnas ievērošanu, onkoloģisko slimību profilaksi, psihiskās veselības jautājumiem utt.

Centrs regulāri veido arī infografikus, plakātus, bukletus par veselības veicināšanu. Noderīgi materiāli vecākiem, pedagogiem un citiem interesentiem par fizisko aktivitāšu veicināšanu, traumatisma profilaksi, ņirgāšanās mazināšanu skolā un citi atrodami SPKC mājaslapā vai Bauskas novada pašvaldības mājaslapā (ŠEIT!

Stratēģijas apspriešanā ar savu pieredzi veselības veicināšanas jomā iepazīstināja Jelgavas pilsētas pašvaldība, kas Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā darbojas kopš 2013.gada.

Jelgavas sociālo lietu pārvaldes vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Karolīna Lankovska stāsta, ka pilsētā veselības veicināšanas jomā strādā trīs cilvēki – nodaļas vadītājs un divi vecākie speciālisti. Taču veiksmīgam darbam ir nepieciešama starpsektoru sadarbība. Pilsētā ir izveidota veselības veicināšanas konsultatīvā komisija, kurā darbojas veselības veicināšanas speciālisti, Izglītības pārvaldes, pašvaldības attīstības un plānošanas nozares, kultūras un sporta jomas pārstāvji, tāpat valsts un pašvaldības policijas pārstāji, ”Ģintarmuižas” Narkoloģijas dienesta pārstāvji un jaunatnes lietu speciālists. “Katra iestāde saskata, kā var piedalīties veselības veicināšanā, kā sniegt lielāku ieguldījumu cilvēku veselībā,” tā norāda K. Lankovska.

Pašvaldība izstrādājusi Veselības veicināšanas programmu 2016.-2022.gadam. Pērn Jelgavā dažādās veselības veicinošās aktivitātēs iesaistījās gandrīz 40 000 iedzīvotāju. Nedaudz vairāk kā puse no tiem piedāvātajās fiziskajās aktivitātēs, trešdaļā apmācībās par veselīgu uzturu, 16% no visiem iesaistītajiem pievērsās atkarību profilaksei un 0,3% garīgās veselības veicināšanai.

Dažas no Jelgavā realizētajām aktivitātēm:

 • Bezmaksas nūjošanas nodarbības;
 • Sportošana svaigā gaisā;
 • Kanoe laivu airēšanas nodarbības;
 • Bezmaksas peldēt apmācība pirmo un otro klašu skolēniem;
 • Senioru vingrošanas nodarbības;
 • Meistarklases ar zināmiem pavāriem par veselīgu uzturu;
 • Semināri vecākiem, lekcijas ģimenes ārstiem un pedagogiem;
 • Praktiskās nodarbības izglītības iestādēs;
 • Atkarību profilakses punkta nodarbības skolās;
 • Darbs ar policijas pieķertajiem skolēniem, kuri lieto atkarību izraisošas vielas;
 • Dažādu slimību profilakses akcijas – Pasaules sirds diena, cukura līmeņa noteikšanas akcija, nodarbības skolēniem par reproduktīvo veselību;
 • Speciālistu kompetenču celšana – skolu medmāsu izglītošana.

 

PREZENTĀCIJAS UZZIŅAI:
Bauskas novada pašvaldības sabiedrības veselības un sociālo pakalpojumu attīstības stratēģija 2017. – 2024.gadam
Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla darbība 2016. un 2017.gadā
Slimību profilakses un kontroles centra sniegtais atbalsts un sadarbības iespējas
Veselības veicināšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā

 

Zane Gorškova
sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas