Ceturtdiena, 30. Marts, 2023. Ilgmārs, Nanija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Sporta stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas pēdējā seminārā


Sporta stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas pēdējā seminārā2015.12.02 Komentāri (0) Sporta stratēģijas izstrādes darba grupa tiekas pēdējā seminārā

Bauskas novada sporta attīstības stratēģijas 2015. – 2020.gadam izstrādes darba grupas trešā, noslēdzošā, sanāksme notika 1.decembrī, kad uz tikšanos pulcējās gan pašvaldības speciālisti, gan sporta organizatori no novada pagastiem, gan Bērnu un jaunatnes sporta skolas speciālisti, gan sporta centra „Mēmele” direktore Līga Rimševica un galvenā speciāliste Inga Ūbele.

Darba grupas vadītāja deputāte, Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas priekšsēdētāja iepazīstināja dalībniekus ar jau paveikto šajā periodā, kopš uzsākta sporta attīstības stratēģijas izstrāde. Domes sēdes lēmums tika pieņemts šā gada septembra sēdē.

Pašvaldības izpilddirektora vietniece Ineta Ruhocka uzsvēra, ka vadoties no sporta attīstības stratēģijas,  iesaistītajām iestādēm jāveido savi gada plāni, jāplāno aktivitātes un budžets. Svarīga ir attīstības dokumentu sasaiste ar pašvaldības budžetu. Tas uzsvērts arī Valsts kontroles izteiktajos ierosinājumos pēc iepriekš veiktās pārbaudes. I.Ruhocka atzinīgi vērtēja, ka ir apzinātas iedzīvotāju vajadzības un tiek formulētas tuvākās aktivitātes, bet nevajadzētu pazaudēt arī tālejošus, nākotnes mērķus.

Deputāts U. Kolužs aktualizēja iepriekš apspriesto aktivitāti par hokeja laukuma izbūvi Kareivju ielā uz ko izpilddirektora vietniece atbildēja, ka pašreizējā finanšu situācijā un ņemot vērā, ka tiek īstenoti divi apjomīgi projekti sporta jomā, šis jautājums ir atlikts, mēģinot piesaistīt ārējo finansējumu.

Sporta centra „Mēmele” galvenā speciāliste Inga Ūbele darba grupai prezentēja savstarpējās sadarbības attīstības iespējas sporta dzīves organizēšanā novadā, aktualizējot jautājumu par iespēju sporta aktivitātēm tuvāk dzīves vietām. I.Ūbele atzina, ka apkopojot aptaujas rezultātus, uzsvars liekams uz rezultātiem un sasniegumiem balstītu sportu, bet ir liela daļa iedzīvotāju, kas ar sporta aktivitātēm vēlas nodarboties veselības uzlabošanas un uzturēšanas līmenī. Aktuāli – kā aktīvās atpūtas iespējas organizēt pagastos, kā izmantot vietējās sporta bāzes, sporta laukumus skolās, kas nereti nav atbilstošā stāvoklī. Tam nepieciešami līdzekļi esošās infrastruktūras sakārtošanai. I.Ūbele atzinīgi vērtēja pašreizējo sadarbību ar pagastu skolu vadību par sporta bāzu izmantošanu. Izveidojusies laba sadarbība arī ar kultūras namiem un privātajām trenažieru zālēm, bet joprojām aktuāls ir nodarbību vadītāju trūkums, īpaši trenažieru zālēs.  I.Ūbele uzsvēra, ka pašvaldības sporta bāzes, iepriekš saskaņojot grafikus, iedzīvotāji var izmantot bez maksas.

Augušas velobraukšanas aktivitātes novadā, tāpēc atzinīgi vērtējami projekti, kuros pašvaldība būvē veloceliņus un nākamā gada plānā domāts par apjomīgām veloaktivitātēm, kas nestu Bauskas novada vārdu.

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja E.Stapkeviča rosināja izmantot pašvaldības informatīvos kanālus, lai publicētu sporta aktivitāšu plānu mēnesim.

I.Ruhocka ierosināja aktualizēt Sporta lietu padomes darbu, jo mainījies sporta centra „Mēmele” vadītājs. B.Grantiņa atzina, ka Sporta lietu padome līdz šim nav strādājusi pietiekoši aktīvi.

Par sporta nozarei nozīmīgiem projektiem ne tikai novada, bet arī valsts mērogā– Bauskas peldbaseinu un sporta halli, stāstīja Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore Biruta Grantiņa. Viņa atzina, ka Bauskā jau ilgāku laiku ir jūtams piemērotu sporta būvju trūkums un pašvaldības atbalstītā iecere par halles un peldbaseina būvniecību ir ļoti vajadzīga. Nelielais attālums, kas Bausku šķir no galvaspilsētas, dos iespēju starptautiska līmeņa sacensības rīkot arī Bauskā, jo tam būs atbilstoša infrastruktūra.

Par veselīgu un vecumam atbilstošu fizisko aktivitāšu nepieciešamību un esošo nodrošinājumu stāstīja Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķis Māris Šekavs.

Darba grupas noslēdzošajā daļā notika arī darbs grupās. Tika diskutēts par tautas sportu un sportu kā brīvā laika pavadīšanas iespēju, par bērnu un jauniešu sportu, par augstu sasniegumu sportu un par liela mēroga pasākumu organizēšanu novadā.

Diskusijās izteiktās un prezentētās idejas tiks apkopotas būs atrodamas www.bauska.lv , līdzdalība, 3.seminārs.

Paredzēts, ka sporta stratēģija saskaņošanai domes sēdē tiks virzīta decembrī.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas