Ceturtdiena, 02. Februāris, 2023. Sonora, Spīdola

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Sporta stratēģijas izstrādes darba grupā diskutē par šīs jomas prestiža paaugstināšanas iespējām


Sporta stratēģijas izstrādes darba grupā diskutē par šīs jomas prestiža paaugstināšanas iespējām2015.10.23 Komentāri (0) Sporta stratēģijas izstrādes darba grupā diskutē par šīs jomas prestiža paaugstināšanas iespējām

Bauskas novada sporta attīstības stratēģijas izstrādes darba grupas otrais seminārs notika 20.oktobrī. Darba grupā strādā novada sporta jomas speciālisti,  pašvaldības vadība, deputāti un administrācijas speciālisti.

Darba grupas aktivitātes vadīja deputāte, Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja Inita Nagņibeda.

Sporta attīstības stratēģijas izstrādes koordinatore Egija Stapkēviča  darba grupas dalībniekiem reprezentēja anketas par Bauskas novada vispārējās attīstības tendencēm apkopojumu. Kopumā aptvertas 214 anketas, kurās novada iedzīvotāji pauduši savu viedokli par pakalpojumu pieejamību un kvalitāti sporta jomā. 27% respondentu pauduši savu neapmierinātību ar šīs jomas pakalpojumu kvalitāti un attīstību.

Īpaša anketa tika izstrādāta arī sporta jomas attīstības stratēģijas izstrādei, kas pieejama novada iedzīvotājiem no 23.septembra (www.bauska.lv). 19.oktobrī, pirms darba grupas sanāksmes, tika apkopotas 110 anketas. 39,8% respondentu atzinuši, ka pašvaldība sekmē sporta aktivitāšu attīstību novadā un veicina aktīva dzīvesveida veidošanu. Pausta vēlme pēc daudzveidīgākām aktivitātēm iedzīvotājiem ar mazāku fizisko sagatavotību, tā saucamās veselības grupu nodarbības.

Kā atzina E.Stapkēviča anketās bieži pieminēts perspektīvā uzbūvējamais baseins un sporta halle, kas būtiski paplašinātu novada iedzīvotāju iespējas nodarboties ar fiziskām aktivitātēm.

Respondenti atzinuši, ka vispilnīgāko informāciju par sporta norisēm iegūst no laikraksta „Bauskas Dzīve” interneta vietnes un portāla draugiem.lv.

Kā traucējošu iemeslu sporta aktivitātēm respondenti minējuši sporta laukumu apgaismojuma trūkumu un treneru trūkumu.

Sporta infrastruktūra novadā kopumā anketās vērtēta kā apmierinoša, tomēr trūkst lielas sporta zāles, lai iedzīvotāji varētu noskatīties lielus un prestižus sporta pasākumus, izteikta vēlme pēc āra trenažieriem. 64,5% respondentu atzinuši, ka izmanto iespēju nodarboties ar sporta aktivitātēm ārpus Bauskas novada.

28.septembrī novada sporta stratēģijas izstrādes ietvaros notika fokusgrupas diskusija, kas atspoguļoja aktualitātes un problēmas sporta jomā novadā. Šajā diskusijā piedalījās 17 profesionāļi. Kā atzina darba grupas koordinatore E.Stapkēviča, diskusija brīžam bija skarba, bet patiesa. Kā redzamākos sporta pasākumus novadā fokusgrupas dalībnieki minēja Pašvaldības sporta spēles, Veterānu sporta spēles, velobraucienu. Diskusijas dalībnieki atzina, ka ir izkristalizējušās vīzijas sporta infrastruktūras attīstībai un sakārtošanai, bet process, diemžēl notiek ļoti lēni.

Fokusgrupas dalībnieki atzinīgi novērtēja:
–  pašvaldības līdzfinansējumu sporta aktivitāšu atbalstam;
– velobraukšanas kustības atdzimšanu;
– upju tīrīšanas pasākumus, kas būtiski ietekmē ūdensmotosporta treniņu kvalitāti;
Fokusgrupas dalībnieki atzina, ka līdzekļu piesaistei sporta veterānu sporta kustības attīstībai būtu jānodibina veterānu sporta klubs.

Kā būtisku trūkumu sporta jomā fokusgrupas dalībnieki atzīmēja vienota noformējma trūkumu Bauskas novadu pārstāvošajām komandām. Nepietiekošā līmenī tiek uzturētas jau esošās sporta bāzes, pietrūkst skaidras pašvaldības politikas sporta jomas perspektīvai attīstībai, ir neskaidra budžeta plānošana šai jomai, kā arī esošā sporta infrastruktūra ir izkaisīta un netiek plānveidīgi izmantota, kā arī sporta bāzes nav pieejamas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Kā vienu no būtiskiem trūkumiem diskusijas dalībnieki minēja informācijas aprites nepietiekamību par sporta aktivitātēm.

Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja un biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” projektu koordinatore Jolanta Lauva informēja darba grupas dalībniekus par īstenotajiem LEADER programmas projektiem sporta jomā – par labās prakses piemēriem un piedāvātajām iespējām.

J.Lauva atzina, ka sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija konkrētā jomā ir būtiska līdzekļu piesaistei.

Laika periodā no 2007. – 2013.gadam kopā šajā programmā īstenoti 84 projekti, kuros piesaistīto līdzekļu apjoms ir vairāk kā 1 milons eiro.

Par gūto pieredzi sporta jomā Sporta veterānu sacensībās Nicā stāstīja sporta centra „Mēmele” galvenā speciāliste Inga Ūbele.

Par gūto pieredzi jaunatnes sporta darba organizācijā stāstīja Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skolas treneris metodiķis Māris Šekavs un direktore Biruta Grantiņa.

Darba grupā dalībnieki diskutēja par bērnu un jaunatnes sporta aktivitātēm un tautas sporta aktivitāšu daudzveidību un pieejamību novadā.  Diskusijas dalībnieki atzina, ka ņemot vērā skolēnu fiziskās sagatavotības  līmeni, sporta stundu skaits vispārizglītojošās skolās ir par mazu.

Kā diskusijas tēma izkristalizējās arī nepieciešamība veidot sporta imidžu novadā un kā vienu no kritērijiem dalībnieki minēja augsta līmeņa spēļu organizēšanu novadā, kā arī maksimāli plašas informācijas sniegšana par sporta aktivitātēm novadā.

Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas