Svētdiena, 02. Oktobris, 2022. Ilma, Skaidris

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Sporta halles būvlaukumā tiek uzsākti darbi


Sporta halles būvlaukumā tiek uzsākti darbi2017.06.20 Komentāri (0) Sporta halles būvlaukumā tiek uzsākti darbi

Šodien, 2017.gada 20.jūnijā tiek uzsākti darbi infrastruktūras objekta - sporta halles - būvlaukumā.  Līgumu par Sporta halles izbūvi profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore Biruta Grantiņa un SIA „Selva Būve” valdes loceklis, tehniskais direktors Gvido Mičulis parakstīja 2017.gada 3.maijā.

Vērienīgās ieceres mērķis ir nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu infrastruktūru profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei un sacensību organizācijai BJSS un novada izglītības iestādēm. Sporta halle Bauskā nepieciešama, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību treniņu darbu, jo BJSS ir otra lielākā kompleksā sporta skola Latvijas novados, kas aptver 762 izglītojamos astoņu sporta veidu nodaļās, t.sk. 563 izglītojamo nodarbību vieta ir Bauska. Bauskas pilsētā uz 2282 izglītojamajiem ir tikai divas standarta 18 x 36m sporta zāles, no 1990. gada nav uzcelta neviena sporta būve.

Izbūvējot sporta halli, tiks nodrošināti mūsdienu prasībām atbilstoši treniņu apstākļi BJSS 15 licencētās programmās - astoņās 20V81300 un septiņās 30V81300 programmās (basketbolā, brīvajā cīņā, dambretē, galda tenisā, florbolā, futbolā, volejbolā, vieglatlētikā). Būs iespēja organizēt mācību treniņu darbu vienlaicīgi vairākos sporta veidos uz vietas Bauskā, atslogojot Codes, Griķu un Īslīces pamatskolu un sporta nama “Mēmele” sporta zāles, kas pašlaik tiek izmantotas BJSS vajadzībām. Šobrīd sporta nams „Mēmele” ir pārslogots, jo vienlaicīgi notiek mācību stundas priekšmetā „Sports” Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas klasēm, kā arī no plkst.13.00 notiek vispārizglītojošo skolu darbs un BJSS mācību treniņu nodarbības, zālē vienlaicīgi strādājot divām un vairāk izglītojamo grupām, kas lielā mērā neveicina kvalitatīvu mācību procesa norisi. Līdz ar sporta halles izbūvi, sporta nama „Mēmele” noslodze samazināsies - sporta spēļu zāle būs pamattreniņu vieta visām florbola nodaļas mācību treniņu un sporta pilnveidošanas grupām, kā arī Bauskas Valsts ģimnāzijas mācību priekšmeta “Sports” nodarbībām. Sporta halli dienas pirmajā pusē izmantos Bauskas pilsētas pirmsskolas iestādes un Bauskas sākumskola (skat. 2. pielikumu).

Pēc sporta halles izbūves Bauskas pilsētā, sporta zāļu nodarbību grafiki un noslogojums nemainīsies Bauskas pamatskolā un Bauskas 2.vidusskolā, kur strādās izglītības iestādes, vadot sporta stundas un ārpusstundu nodarbības, kā arī BJSS turpinās vadīt mācību nodarbības vieglatlētikā un basketbolā sākumsagatavošanas grupām.

Bauskas novada pieaugušo komandas pārstāv BJSS izglītojamie (atbilstoši izglītības iestādes nolikumam) līdz 25 gadu vecumam, sporta meistarības un augstākās sporta meistarības grupu izglītojamie. Ņemot vērā plānoto telpu noslodzi jaunbūvējamā sporta hallē, pieaugušo un veterānu sporta nodarbību laiki tiek plānoti pašvaldības iestādē sporta centrs „Mēmele” no plkst.19.00 līdz plkst.23.00.

Jaunbūvējamā sporta halle atradīsies vieglatlētikas stadionam pieguļošā teritorijā, kas robežosies ar tenisa un volejbola laukumiem. Būvniecības laikā nolietotais tenisa laukums tiks izmantots būvtehnikas novietošanai. Beidzoties būvniecībai, laukums pilnībā jāatjauno, jo to mācību-treniņu laikā pavasara, vasaras un rudens periodā izmanto galda tenisa, brīvās cīņas un volejbola nodaļas.

Patlaban BJSS administrācijas ēkas atrašanās vieta ir Uzvaras ielā 4, Bauskā, kuras kopējā platība ir 175 m2. Ēkā izvietotas administrācijas telpas, sertificēts medicīnas kabinets un dambretes nodaļa. Ēka Uzvaras ielā 4, Bauskā pēc sporta halles uzcelšanas tiks demontēta atbilstoši ekspertīzes slēdzienam par tehnisko stāvokli un Bauskas pilsētas plānojumam.

Sporta hallē paredzētas divas telpas BJSS administrācijai ar kopējo platību 45,35 m2, telpa medicīnas kabinetam – 11,78 m2 un treneru telpa pie cīņas un trenažieru zāles – 7,39 m2. Kopumā administratīvās telpas aizņems 64,52 m2 jeb 2,36 % no kopējās jaunbūves platības. Kopējais darbinieku skaits BJSS ir 40, t.sk. pedagoģiskais personāls – 36 (t.sk. direktore, 2 direktores vietnieki un izglītības sporta metodiķis), medicīnas personāls - 1, pārējie darbinieki – 3.

Sporta halles pārbūves būvprojektu izstrādājusi SIA „Projektēšanas Birojs AUSTRUMI”. Atbilstoši būvprojektam sporta halles pārbūves darbus paredzēts veikt vienā būvniecības kārtā, ietverot esošās sporta zāles ēkas demontāžu un izbūvējot daudzfunkcionālu sporta spēļu halli (basketbola, florbola, volejbola), brīvās cīņas, galda tenisa, prāta spēļu zāles, vieglatlētikas celiņus zem transformējamām tribīnēm un administratīvās telpas. Projekta ietvaros paredzēta esošo novecojušu un nefunkcionējošu pakāpienu un atbalsta sienas demontāža un izbūve no jauna.

Sporta halles transformējamās tribīnēs paredzētas vietas vienlaicīgi 350 skatītājiem un nodarbību vietas 100 sportistiem. Garderobes ietilpība 350 skatītājiem un ģērbtuves - 100 sportistiem.

Vides pieejamība paredzēta visā ēkā. Ēkai paredzēts lifts. Visos stāvos paredzēti aprīkojumi cilvēkiem ar ierobežotām kustību iespējām.

Projekta kopējās izmaksas ir 4 104 599,32 EUR. Būvdarbu plānotais izpildes termiņš ir 18 mēneši (neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu) no 20.jūnija

 

Būvuzņēmējs SIA ,,Selva Būve” atbildīgais būvdarbu vadītājs Rolands Orlovskis, tālr. 29224350, būvdarbu vadītāja palīgs Rihards Pāviška, tālr 29143322

Būvuzraudzība  SIA ,,Firma L4” atbildīgais būvuzraugs Jānis Rikters, tālr. 29269003

Autoruzraudzība SIA ,,Projektēšanas Birojs AUSTRUMI” atbildīgais autoruzraugs Liene Līce, tālr. 26456498

Atbildīgās personas no pasūtītāja puses:

Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes ,,Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas” direktore Biruta Grantiņa, tālr.26563158

 BNA saimnieciskās daļas projektu vadītāja inženierbūvēs Laima Berga, tālr. 20283888

 

Biruta Grantiņa, BJSS vadītāja

Ieva Šomina, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas