Ceturtdiena, 23. Marts, 2023. Mirdza, Žanete, Žanna

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Spāru svētki „Lejeniekos”


Spāru svētki „Lejeniekos”2017.04.26 Komentāri (0) Spāru svētki „Lejeniekos”

Negaidīts, bet patīkams pārsteigums ierodoties darbā 20.aprīlī sagaidīja Bauskas muzeja filiāles „V.Plūdoņa muzejs” darbiniekus – atjaunojamās klēts spārēs dižojās vainags, tātad svinami spāru svētki. Darbi būvniekiem sokas, un spāru svētki vienam no V.Plūdoņa muzejā restaurējamajiem objektiem – klētij – pienākuši ātrāk, kā sākotnēji iecerēts.

Jau 1959.gadā dzejnieka Viļa Plūdoņa dzimtās mājas „Lejenieki” Bauskas rajona Ceraukstes pagastā tika iekļautas memoriālo māju sarakstā, lai glābtu tās no bojāejas. Līdz 1966.gadam „Lejenieki” bija apdzīvoti, taču pakāpeniski sākās istabu atbrīvošana, un 1966.gada 5.jūnijā tika atklāta pirmā Vilim Plūdonim veltītā ekspozīcijas istaba.

Oficiāla memoriālā muzeja statuss „Lejeniekiem” tika piešķirts 1968.gada 20.martā. Kopā ar muzeja statusa piešķiršanu tika noteikts, ka „Lejenieki” ir sena un tradicionāla Zemgales lauku sēta.

1996.gadā dzejnieka Viļa Plūdoņa dēlam Varimantam Plūdonim tika atjaunotas īpašuma tiesības uz „Lejenieku” māju mantojamo zemi un ēkām Bauskas rajona Ceraukstes pagastā. Pateicībā par ieguldīto darbu sava tēva, dzejnieka Viļa Plūdoņa piemiņas saglabāšanā un memoriālā muzeja izveidošanā un iekārtošanā „Lejeniekos” Varimants Plūdons 1998.gada 17.jūlijā ar līgumu dāvināja „Lejenieku” nekustamo īpašumu – ēkas un 45,7ha zemi ar mežu – Ceraukstes pagastam. Dāvinājuma līgumā Varimants Plūdons ietvēris nosacījumu, ka pagastam, iegūstot šo īpašumu, ir pienākums arī turpmāk uzturēt, labiekārtot un pilnveidot dzejnieka Viļa Plūdoņa memoriālo muzeju. Muzeja galvenā funkcija ir vēstīt par dzejnieka V. Plūdoņa dzīvi un daiļradi, bet paralēli tam apmeklētāji aicināti iepazīties arī ar Zemgales lauku sētu, kas atrodas skaistā, gleznainā vietā Mēmeles upes krastā, un izdzīvot gadskārtu tradīcijas. „Lejenieki” saglabājuši Zemgales tradicionālās lauku sētas raksturu un vidi.

Dzejnieka V. Plūdoņa muzeja ”Lejenieki” ansamblis – sastāv no dzīvojamās mājas un virknes saimnieciska rakstura celtņu, kas kopā veido tipisku Zemgales viensētas apbūves kompleksu. Ansamblis ir valsts nozīmes kultūras vēstures piemineklis (aizsardzības Nr. 8, apstiprināts ar Kultūras Ministrijas 29.10.1998 rīkojumu Nr. 128) ar lielu kultūrvēsturisko un sabiedrisko nozīmīgumu.

Kūts un klēts ēkas līdz mūsu dienām saglabājušās nepilnā apjomā. Kūts (pašlaik dēvēta par ratnīcu), kura novietota paralēli dzīvojamai mājai pagalma pretējā pusē un savulaik bijusi apjomīgākā sētas saimnieciskās apbūves celtne, laika gaitā zaudējusi abos galos piebūvētos šķūņus, savukārt perpendikulāri tai situētā klēts, kas saglabājusies līdz mūsu dienām, bija tikai aptuveni trešdaļa no būves, kāda šeit atradās vēl salīdzinoši nesenā pagātnē. Abas saimnieciskās ēkas ne vien zaudējušas daļu no saviem sākotnējiem apjomiem, bet arī vairākkārtīgi pārbūvētas, visu padomju periodu lietotas tiešajiem saimnieciskiem mērķiem un rezultātā līdz mūsu dienām nonākušas sliktā tehniskā un vizuālā stāvoklī.

 Klēts celta 1879.gadā, ir vienstāvīga, plānā taisnstūra formas ēka, segta ar divslīpju jumtu. Lielākos pārveidojumus klēts ēka piedzīvoja, kad tika nojaukts vāgūzis un pusgraudnieka klētis, kuras atradās zem viena jumta, taču neskatoties uz autentisko elementu zudumiem un slikto tehnisko stāvokli, ēka ir restaurējama, atjaunojot klēts sākotnējo izskatu.

Lai nodrošinātu muzeja turpmāko darbību un objekta pastāvēšanu ilgtermiņā, ir nepieciešams veikt neatliekamus klēts ēkas un ratnīcas ēkas restaurācijas un atjaunošanas darbus, uzlabot drošību, padarot to pieejamāku sabiedrībai. Tādēļ jau 2014.gadā ir izstrādāts kūts (ratnīcas) restaurācijas būvprojekts. Tajā paredzētās darbības – jumta restaurācija/rekonstrukcija, griestu pārseguma rekonstrukcija, ēkas fasādes restaurācija (atjaunojot vēlāk aizbūvēto durvju ailu, likvidējot vēlāk izbūvētās logailas un rekonstruējot ēkas sākotnējo apdari – balsinājumu ar logailu, stūra rustu un cokola dekoratīvo krāsojumu), logu un durvju nomaiņa (maksimāli autentiskā izskatā), ēkas elektroinstalācijas rekonstrukcija, grīdas ieklāšana, pamatu rekonstrukcija/pastiprināšana un drenāžas ierīkošana.

Savukārt 2015.gadā tapa klēts restaurācijas un atjaunošanas būvprojekts, kurā paredzēta klēts ēkas restaurācija un zudušās daļas atjaunošana.

Lai īstenotu minētās aktivitātes Bauskas novada pašvaldība 2016.gada 6.jūnijā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2.“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā iesniedza vērtēšanai divus projektus - „Viļa Plūdoņa muzeja klēts restaurācija un atjaunošana” un „Viļa Plūdoņa muzeja ratnīcas restaurācija”. Abi projekti konkursā tika atbalstīti un no ELFLA saņēma maksimālo pieejamo finansējuma apmēru.

Līgumus par V.Plūdoņa muzeja klēts un ratnīcas restaurāciju un atjaunošanu pašvaldība ar iepirkumā izvēlēto būvfirmu SIA „Warss+” noslēdza 2016.gada 27.oktobrī. Reālus darbus būvnieki uzsāka 2017.gada janvārī. Būvdarbus paredzēts realizēt līdz jūlija mēnesim.

Kopējās klēts restaurācijas izmaksas 97 507,03 EUR, publiskais finansējums 45 000 EUR, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 52 507,03 EUR., savukārt ratnīcas kopējās restaurācijas izmaksas 100 977,79 EUR, publiskais finansējums 45 000 EUR, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 55 977,79 EUR.


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas