Pirmdiena, 30. Janvāris, 2023. Pārsla, Tīna, Valentīna

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Šogad pašvaldības apbalvojumi pasniegti neierasti


Šogad pašvaldības apbalvojumi pasniegti neierasti2020.12.10 Komentāri (0) Šogad pašvaldības apbalvojumi pasniegti neierasti

Ārkārtējā situācija valstī korekcijas izdarījusi visā – arī pasākumu organizēšanā. Šogad iecerētā svinīgā pasākuma vietā pašvaldības apbalvojumi tika pasniegti individuāli, tiekoties ar apbalvojamo, valstī noteiktos drošības pasākumus ievērojot un ņemot vērā arī apbalvojamā vēlmi.

Kopumā pašvaldības vadītājs Arnolds Jātnieks pasniedza divdesmit vienu apbalvojumu. Pašvaldības augstākais apbalvojums „Mūža ieguldījums” tika pasniegts pensionētajam skolotājam Andim Jauntēvam par mūža ieguldījumu pedagoģijā.

 

 

 

 

Par skolotāju A.Jauntēvu

1958.gadā ir absolvējis LVU Fizikas un matemātikas fakultāti. No 1966.gada  strādājis Bauskas 1.vidusskolā  par fizikas skolotāju, mācījis astronomiju un auto mācību.

Kolēģi Andi Jauntēvu atceras kā brīnišķīgu pedagogu, asprātīgu, izpalīdzīgu, ļoti zinošu savā specialitātē, kas labi vienmēr sapraties ar skolēniem. Skolotājs, strādādams  apzinīgi, profesionāli un inovatīvi, vienmēr sekojis līdzi laikam – savā darbā ieviesis jaunās tehnoloģijas, izveidojis labāko fizikas kabinetu rajonā. Strādājis pie mācību materiālu piemērošanas Moodle videi.

Andis Jauntēvs vienmēr  mērķtiecīgi organizējis mācību procesu, izvēloties jēgpilnas, pēctecīgas un savstarpēji saistītas mācību metodes, kas vērstas uz rezultāta sasniegšanu, un rosinājis skolēnus būt motivētiem pozitīva mācību rezultāta sasniegšanā. Skolotājs virzījis  skolēnus uz patstāvīgu darbību - laboratorijas, praktiskajos un pētnieciskajos darbos. Skolēnus mudinājis būt mērķtiecīgiem, būt  pašaizliedzīgiem.

Skolotāja Anda Jauntēva skolēni rajona fizikas olimpiādēs regulāri ieguvuši godalgotas vietas. Skolotāja Anda Jauntēva  skolēni, beidzot vidusskolu, uzrādījuši ļoti labas un teicamas zināšanas fizikā. Skolotājs pratis ieinteresēt sarežģīto fizikas zināšanu apgūšanā ļoti daudzus jauniešus, par to liecina skolēnu tālākizglītība – mācīties fiziku - matemātiku, arī savu dēlu, kurš šobrīd strādā izvēlētajā specialitātē, ieinteresējis mācīties fizikas fakultātē.

Andis Jauntēvs piedalījies valsts vidusskolu sadarbības pasākumos, dalījies pieredzē ar rajona fizikas  skolotājiem.

Skolotājs Andis Jauntēvs  veiksmīgi veicis klases audzinātāja pienākumus, pratis ieklausīties skolēnu problēmās un palīdzēt tās risināt,  bijis  uzticams un labs padomdevējs.  Sarunās ar skolēniem ir bijis atklāts, ar lielisku humora izjūtu. Augsti novērtējis jauniešus, kuriem interesēja fizika, norises sabiedrībā, dabā, sadzīves kultūra un kopīgi sabiedriskie darbi. Regulāri interesējies par skolēnu noskaņojumu  klasē un stiprinājis skolēnu savstarpējās attiecības. Kopīgi ar klases skolēniem realizēts projekts - uzņemta filma par skolas dzīvi. Skolotājs vienmēr ir bijis prasīgs pret sevi un uzstādījis augstus kritērijus arī saviem skolēniem.

Andim  Jauntēvam ir bijusi ļoti laba pieredze darbā ar skolēnu vecākiem. Klases vecāki atzinīgi novērtē skolotāja ieguldīto darbu, ar lielu pateicību tik daudzi baušķenieki runā par savu fizikas skolotāju un savu bērnu audzinātāju.

Skolotājs vienmēr sekojis līdzi  novitātēm izglītības jomā, centies ieviest tās savā darbā, mērķtiecīgi papildinājis savu profesionalitāti.  Skolotāja hobijs ir  fotografēšana un tūrisms. Brīvajā laikā  ir paticis ceļot,  ar velosipēdiem izbraukti ne tikai Karpati kopā ar citiem Bauskas 1.vidusskolas pedagogiem, bet arī pabūts Pamirā, Kaukāzā, Hibīnos, Kamčatkā un uzkāpis Elbrusā, skaistākie atmiņu mirkļi iemūžināti fotogrāfijās. Ilgus gadus Andis Jauntēvs pulcējis ap sevi skolotājus - interesentus tūrismā, noorganizējis komandu, piedalījies Latvijas pedagogu tūrisma sacensībās, izcīnot godalgotas vietas.

Andis Jauntēvs bijis aktīvs Atmodas laika dalībnieks, piedalījies barikāžu pasākumos un Baltijas ceļā, apbalvots ar 1991.gada barikāžu  dalībnieka Piemiņas zīmi.

 

Pašvaldība šogad pasniegusi šādus apbalvojumus:

Goda raksts:

 • Codes pagasta iedzīvotājai Regīnai Madelānei par ilggadēju sabiedrisko aktivitāti, apzinīgu darbu un atsaucību;
 • Codes pagasta iedzīvotājam Dzintaram Lenbergam par ilggadēju darbu valsts policijā un pilsonisko nostāju 2009.gada 31.augusta protesta akcijā Bauskā;
 • Codes pagasta iedzīvotājam Ādolfam Ceplītim par ilggadēju, apzinīgu un saimniecisku darbu zemkopībā un atsaucību aktivitātēs savā pagastā;
 • Bauskas novada Ceraukstes pagasta Ceraukstes bibliotēkas vadītājai Valentīnai Tarvidei par ilggadēju apzinīgu un radošu darbu bibliotēkā un ieguldījumu pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā;
 • Bauskas novada Mežotnes pagasta Jumpravas bibliotēkas vadītājai Aijai Zoliņai par ilggadēju darbu bibliotēkā, radošu un paliekošu ieguldījumu pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā;
 • Vecsaules pagasta iedzīvotājam Viktoram Spangeram par atsaucību un nesavtīgu ieguldījumu pagasta saimnieciskajās aktivitātēs;
 • Codes pagasta iedzīvotājam Vladimiram Vasjukovam par ilggadēju veiksmīgu uzņēmējdarbību un sabiedrisko aktivitāti;
 • Bauskas novada pašvaldības iestādes PII „Pasaulīte” pavārei Irēnai Vaičekonei par ilggadēju, priekšzīmīgu un apzinīgu darbu savā profesijā;
 • Bauskas novada pašvaldības iestādes PII „Pasaulīte” pavārei Rimai Kozlovai par ilggadēju, priekšzīmīgu un apzinīgu darbu savā profesijā;
 • SIA „Bauskas slimnīca” medicīnas māsai Mārītei Voroncovai par ilggadēju profesionālu, darbu medicīnā;
 • Bauskas novada pašvaldības SIA „Bauskas siltums” valdes loceklim Ilmāram Rūsim par profesionālu un mērķtiecīgu darbu pašvaldības uzņēmumā;
 • Codes pagasta iedzīvotājam Alvim Feldmanim par ilggadēju ieguldījumu pašvaldības darbā un saimniecisko devumu Derpeles muižas atjaunošanā;
 • Biedrības „Bauskas vecpilsēta” vadītājai Ievai Bronko-Pastorei par ieguldīto darbu Bauskas vecpilsētas tēla veidošanā un vēsturiskā mantojuma saglabāšanā;
 • Bauskas Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvam „Mēmele” par aktīvu un rezultatīvu radošo darbību divdesmit gadu garumā, par novada vārda popularizēšanu Latvijā piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts” un naudas balvu 1000 (viens tūkstotis) eiro;

 

​​Atzinības raksts:

 • Uzņēmējam Gurijam Bullem par ilggadēju nozīmīgu ieguldījumu sabiedriskajā darbā, lokālpatriotismu un pilsonisko aktivitāti;
 • Bauskas pensionāru kopas „Brūklenājs” vadītājai Irmai Bērziņai par pilsonisko aktivitāti un ieguldījumu sabiedriskajā darbā; 
 • Jauniešu muzikālajai grupai „Bekars” par mērķtiecīgu darbu, muzikālo aktivitāti un dalību dažādos kultūras pasākumos, par novada vārda popularizēšanu Latvijā piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Atzinības raksts” un naudas balvu 500 (pieci simti) eiro;
 • Bauskas novada jaunatnes darba organizatoram Kasparam Kalējam par aktīvu, apzinīgu darbu ar novada jauniešiem un iniciatīvu;
 • Bauskas Kultūras centra vidējās paaudzes deju kopas „Mēmele” vadītājai Ligitai Irbītei un koncertmeistarei Ilzei Bērziņai par radošu un profesionālu darbu ar kolektīvu; deju kolektīva ilggadējiem dalībniekiem: Artūram Masjulim, Aivaram Melderim, Ludmilai Melderei, Dacei Paeglei, Didzim Paeglem, Inesei Sīlei par ilggadēju dalību deju kolektīvā;

 

Pateicības raksts:

 • Invalīdu un sporta un rehabilitācijas biedrības „Bauska” dalībniekiem Aivaram Kamolam, Aivaram Vancānam, Ainai Sluckai, Veronikai Markūnei, Rihardam Gailītim,un Jānim Jegorovam par aktīvu darbu un atsaucību biedrības aktivitātēs.

 

Foto no apbalvojumu pasniegšanas: ŠEIT

 

Andra Matuļenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas