Pirmdiena, 03. Oktobris, 2022. Elza, Ilizana

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdes darba kārtība


2019.11.13 Komentāri (0) Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdes darba kārtība

2019.gada 13.novembrī plkst.15.00
Uzvaras ielā 1, Bauskā

1. Par grozījumiem Bauskas Centrālās bibliotēkas nolikumā.
Ziņo: M.Kuļikauska
2. Par Bauskas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu kategorijas klasificēšanu un kolektīvu vadītāju un speciālistu atlīdzības noteikšanu 2020.gadā.
Ziņo: E.Māla
3. Par Bauskas novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Bauskas Novada Vēstis” izdošanas pārtraukšanu  
Ziņo: I.Šomina
4. Par nolikuma “Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem” apstiprināšanu.
Ziņo: I.Šomina
5. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa nolikumā “Bauskas novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas padomes nolikums”.
Ziņo: I.Šomina
6. Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes “Bauskas Valsts ģimnāzija” nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: L.Ģerģe
7. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija noteikumos Nr.15 “Par novada izglītības iestāžu amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta”.
Ziņo: M.Bauvare
8. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2019.gada 26.septembra lēmumā “Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstiem”.
Ziņo: M.Bauvare
9. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2018.gada 26.jūlija lēmumā “Par brīvpusdienu piešķiršanu”.
Ziņo: M.Bauvare
10. Par grozījumiem vispārēja tipa pansionāta “Derpele” nolikumā.
Ziņo: I.Savicka
11. Par bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu.
Ziņo: I.Ruhocka
12. Par finansējuma piešķiršanu biedrības “Bauskas novada Aspazijas” projekta realizēšanai.
Ziņo: D.Romanovska
13. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada Sociālais dienests” nolikumā
Ziņo: D.Romanovska
14. Par sociālajiem pakalpojumiem Bauskas novadā.
Ziņo: D.Romanovska
15. Par saistošo noteikumu ‘Par Bauskas novada pašvaldības sociālo palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu.
Ziņo: D.Romanovska
16. Par saistošo noteikumu “Par Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem” apstiprināšanu.
Ziņo: D.Romanovska
17. Par saistošos noteikumu “Par Bauskas novada pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm, aizbildņiem un daudzbērnu ģimenēm” apstiprināšanu.
Ziņo: D.Romanovska
18. Par biedrības “RAC.LV” iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo: I.Ruhocka

Komitejas priekšsēdētāja: K.Andreika


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas