Piektdiena, 27. Janvāris, 2023. Ildze, Ilze, Izolde

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdes darba kārtība


2019.08.14 Komentāri (0) Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdes darba kārtība

2019.gada 14.augustā plkst.15.00
Uzvaras iela 1, Bauska

1. Par finansējuma piešķiršanu Intai Liepai.
Ziņo: L.Rimševica
2. Par S.Puteles atbrīvošanu no vispārējās izglītības iestādes “Mežgaļu sākumskola” direktora amata. 
Ziņo: M.Bauvare
3. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 25.augusta noteikumos Nr.3 “Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēm, kā arī piešķir pašvaldības finansējumu bērnu no 1,5 gada vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai”.
Ziņo: M.Bauvare
4. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” par sociālā pakalpojuma aprūpe mājās nodrošināšanu.
Ziņo: D.Romanovska
5. Par nekustamā īpašuma Dārza iela 12B, Bauskā nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”.
Ziņo: D.Romanovska
6. Par Bauskas novada Sociālā dienesta dalību pilotprojektā “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”.
Ziņo: D.Romanovska

Komitejas priekšsēdētāja: K.Andreika


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas