Ceturtdiena, 02. Februāris, 2023. Sonora, Spīdola

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdes darba kārtība


2019.05.15 Komentāri (0) Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdes darba kārtība

2019.gada 15.maijā plkst.15.00

1.Par finansējuma piešķiršanu biedrības „Ābulis” projekta realizācijai.
Ziņo: D.Romanovska
2.Par atbalstu projektam „Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā”.
Ziņo: D.Romanovska
3.Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Vecsaules pamatskola” 2017.gada 27.jūlija nolikumā Nr.40.
Ziņo: L.Bula
4.Par R.Žabova atbrīvošanu no Bauskas Valsts ģimnāzijas direktora amata un direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu Bauskas Valsts ģimnāzijā.
Ziņo: M.Bauvare
5.Par Bauskas Valsts ģimnāzijas mantojuma izlietošanas saskaņošanu.
Ziņo: R.Žabovs
6.Par papildus finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei “Bauskas Valsts ģimnāzija” Polijas delegācijas uzņemšanai.
Ziņo: R.Žabovs
7.Par Bauskas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” organizēto nometņu saskaņošanu.
Ziņo: B.Grantiņa
8.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2018.gada 27.decembra lēmumā „Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem”.
Ziņo: M.Bauvare
9.Par Bauskas 2.vidusskolas, Bauskas sākumskolas un Bauskas pilsētas pamatskolas dalību projektā „Sporto visa klase” 2019./2020.mācību gadā.
Ziņo: M.Bauvare
10.Par valsts budžeta dotāciju sadali mācību līdzekļu un literatūras iegādei.
Ziņo: M.Dēliņa - Kalniņa
11.Par finansējuma piešķiršanu Bauskas novada LBL-2 basketbola komandai.
Ziņo: L.Rimševica
12.Par finansējuma piešķiršanu M.P.
Ziņo: L.Rimševica
13.Par finansējuma piešķiršanu J.P.
Ziņo: L.Rimševica
14. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaulīte”” 2018.gada 6.decembra rīkojumā Nr. 3-7/33.
Ziņo: E.Grigorjeva
15.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2018.gada 26.jūlija Saistošajos noteikumos Nr. 19 “Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu”.
Ziņo: E.Grigorjeva
16.Informācija par Bauskas Valsts ģimnāziju.
Ziņo: M.Bauvare


Komitejas priekšsēdētāja: K.Andreika


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas