Otrdiena, 16. Augusts, 2022. Astra, Astrīda

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēde


2018.09.12 Komentāri (0) Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēde

2018.gada 12.septembrī plkst.15


1.Par finansējuma piešķiršanu M.A.
Ziņo: L.Rimševica
2.Par  grozījumiem Bauskas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā „Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu izcenojumu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem”.
Ziņo: M.Dēliņa-Kalniņa
3.Par Griķu pamatskolas attīstības plāna 2018./2019.- 2020./2021.mācību gadam saskaņošanu.
Ziņo: D.Vīlipa
4.Par Bauskas Valsts ģimnāzijas mantojuma izlietošanas saskaņošanu.
Ziņo: R.Žabovs
5.Par grozījumiem Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumā.
Ziņo: B.Grantiņa
6.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā “Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.”
Ziņo: B.Grantiņa
7.Par grozījumu Bauskas novada domes 2018.gada 26.jūlija lēmumā “Par direktora amata pienākumu izpildītāja iecelšanu”.
Ziņo: M.Bauvare
8.Par E.Borkovskas atbrīvošanu no vispārējās izglītības iestādes “Uzvaras pamatskola” direktora amata.
Ziņo: M.Bauvare
9.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27 “Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”.
Ziņo: M.Bauvare
10.Par grozījumiem Bauskas novada domes grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 25.augusta noteikumos Nr. 3 „Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēm, kā arī piešķir pašvaldības finansējumu bērnu no 1,5 gada vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai”.
Ziņo: M.Bauvare


Komitejas priekšsēdētāja: K.Andreika


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas