Svētdiena, 29. Janvāris, 2023. Aivars, Valērijs

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēde


2018.05.16 Komentāri (0) Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēde

 

Bauskas novada dome

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA  LIETU KOMITEJA

Sēdes darba kārtība

2018.gada 16.maijā plkst.15

1.Par finansējuma piešķiršanu Bauskas novada  ūdens motosporta kluba “Mēmeles sports” komandai.
Ziņo: L.Rimševica

2.Par Bauskas 2.vidusskolas organizētās nometnes darbības saskaņošanu.
Ziņo: V.Grigorjeva

3.Par finansējuma piešķiršanu biedrības “Ābulis” projekta realizācijai.
Ziņo: I.Krūmiņa

4.Par grozījumu Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu”.
Ziņo: I.Krūmiņa

5.Par saistošo noteikumu “Par sociālo aprūpi mājās Bauskas novadā” apstiprināšanu.
Ziņo: I.Krūmiņa

6.Par Īslīces pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: I.Vargušenko

7.Par Uzvaras vidusskolas organizētās nometnes darbības saskaņošanu.
Ziņo: E.Rūtiņa

8.Par Uzvaras pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: E.Rūtiņa

9.Par Dainas Lapkovskas iecelšanu Mežotnes sākumskolas direktora amatā un atbrīvošanu no Mežotnes pamatskolas direktora amata.
Ziņo: M.Bauvare

10.Par Mežotnes sākumskolas nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: D.Lapkovska

11.Par Bauskas novada Teritoriālā mārketinga plāna 2018.- 2022.gadam apstiprināšanu.
Ziņo: I.Šomina

12.Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstu.
Ziņo: I.Ruhocka

13.Par grozījumu Bauskas novada domes 2015.gada 25.novembra lēmumā “Par jaunatnes politikas institucionālās sistēmas attīstību Bauskas novadā”.
Ziņo: I.Ruhocka

14.Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” nolikumā”.
Ziņo: I.Ruhocka

15.Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” nolikumā.
Ziņo: A.Novickis

 

 

Komitejas priekšsēdētāja                                                        K.Andreika


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas