Piektdiena, 01. Jūlijs, 2022. Imants, Ingars, Intars, Rimants

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Slimnīcas ielas 4 ēkā plānots uzsākt pārbūves darbus


Slimnīcas ielas 4 ēkā plānots uzsākt pārbūves darbus2022.04.11 Komentāri (0) Slimnīcas ielas 4 ēkā plānots uzsākt pārbūves darbus

Lai nodrošinātu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu, tiks pārbūvēta ēka Slimnīcas ielā 4, Bauskā. Ēka iegūs jaunu veidolu, tiks labiekārtota teritoriju ap ēku un izveidotas autostāvvietas, kuras varēs izmantot arī pilsētas iedzīvotāji un viesi.

Līdz šim ēka bija nodota bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais krusts” un tajā tika izmitināti sociālā aprūpes centra “Derpele” klienti, kuri marta nogalē pārcēlās uz jaunām, svaigi izremontētām telpām “Anckaišos”, Mežotnes pagasta Garozas ciemā. Ar 1.aprīli ēka ir pilnībā atbrīvota un nodota Bauskas novada pašvaldībai, lai varētu uzsākt būvdarbus.

Ēkā plānots izveidot 16 grupu dzīvokļus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un koplietošanas telpas grupu dzīvokļu iemītniekiem un darbiniekiem. Ēkā iecerēts veidot arī pakalpojumu "Atelpas brīdis" pieaugušajiem ar četrām pakalpojuma vietām. “Atelpas brīdis” klientiem tiks piedāvāti arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumi – fizisko aktivitāšu istaba un sensorā istaba. Visā ēkā tiks nodrošināta vides pieejamība, atjaunoti iekšējie inženiertīkli (ūdensapgāde, kanalizācija, ventilācijas sistēma, elektroapgāde, apkures sistēma, elektronisko sakaru un tīklu sistēmas), tiks demontēts esošais žogs un labiekārtota teritorija ap ēku – izveidoti apstādījumi ar dekoratīvo apgaismojumu, bruģēti celiņi, uzstādīti parka soliņi, velonovietnes un izveidotas autostāvvietas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atjaunojot ēku, plānots atjaunot arī ēkas vienstāva piebūves daļu, kurā atrodas Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Zemgales Mutes veselības centrs", lai abas ēkas iegūtu vienotu veidolu pilsētvidē un inženierkomunikācijas katrai ēkai būtu lietojamas un uzskaitāmas atsevišķi. Izmaksas, kas attiecās uz vienstāva ēkas apjomu, tiks iekļautas deinstitucionalizācijas projektā kā neattiecināmās izmaksas.

 

Grupu dzīvokļa pakalpojuma mērķis ir radīt apstākļus un sniegt palīdzību, lai personām ar garīga rakstura traucējumiem būtu iespēja integrēties sabiedrībā, apgūt sadzīves prasmes, iespēja dzīvot neatkarīgu un pilnvērtīgu dzīvi, iesaistīties un piedalīties sabiedrības dzīves norisēs, iegūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas dalībai darba tirgū.

 

Marta mēnesī noslēdzās būvdarbu iepirkuma izvērtēšana un būvdarbu veikšanai ir apstiprināts pretendents SIA “EKOTEH BŪVE”. Būvuzraudzību ēkas pārbūvei veiks SIA “AKORDA”.

 

Projekts Nr.9.3.1.1/19/I/046 “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā” tiek īstenots, pamatojoties uz MK 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr.871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2. "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" ietvaros. Projekta īstenošana noslēgsies 2023.gada nogalē.

 

Vairāk par projektu: ŠEIT

 

Antra Bagone,
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas