Trešdiena, 30. Novembris, 2022. Andrejs, Andrievs, Andris

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Savvaļas putnu gripai izplatoties, mājputnu turētājus aicina ievērot drošības pasākumus


Savvaļas putnu gripai izplatoties, mājputnu turētājus aicina ievērot drošības pasākumus2021.03.04 Komentāri (0) Savvaļas putnu gripai izplatoties, mājputnu turētājus aicina ievērot drošības pasākumus

Ņemot vērā no šī gada 9.februāra līdz 25.februārim konstatētos 29 saslimšanas gadījumus savvaļas putniem ar augsti patogēno putnu gripu dažādās Latvijas vietās, strauji pieaug risks putnu gripas vīrusu ienest mājputnu novietnēs. Saslimšanas sekas mājputnu ganāmpulkos ir ne tikai putnu masveida nobeigšanās un inficētā ganāmpulka pilnīga iznīcināšana, bet arī mājputnu un to produktu pārvietošanas un tirdzniecības, t.sk. eksporta ierobežojumi, tādējādi apdraudot putnkopības nozares uzņēmējdarbību gan reģionos, gan valsts ekonomiku kopumā.

PVD nav iespējams veikt pārbaudi katrā mājputnu turēšanas vietā. Tā kā viens no lielākajiem riskiem putnu gripas izplatībā ir mazie un vidējie mājputnu īpašnieki, kuri ne vienmēr ievēro slimības profilaktiskos pasākumus un ne vienmēr apzinās sekas, ko viņu nevērība var izraisīt.

 

Ministru kabineta 2021.gada 23.februāra noteikumu Nr.124 “Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.291 “Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām””, kas stājas spēkā š.g. 26.februārī, 8.punkts nosaka, ka: “Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs ievēro šādas prasības:

 • 8.1. mājputnus tur slēgtās telpās, novēršot kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem. Par slēgtu telpu uzskatāma kūts vai vieglākas konstrukcijas būve, kurai ir pamati vai to nav un kura no augšas un sāniem ir pietiekami labi pasargāta no savvaļas putnu, sevišķi ūdensputnu, kā arī citu dzīvnieku piekļūšanas mājputnu turēšanas, dzirdināšanas un barošanas vietai. Telpa var būt norobežota ar smalku sietu un noklāta ar drošu ūdensizturīgu jumtu, kā arī tā var būt slēgta nojume.

8.2. ir aizliegta:

 • 8.2.1. izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un inkubējamām olām;
 • 8.2.2. dalība tirgos, izstādēs, skatēs un citos pasākumos, kuros iesaistīti mājputni;
 • 8.2.3. virszemes ūdenskrātuvēs iegūta ūdens izmantošana mājputnu dzirdināšanai;
 • 8.2.4. mājputnu izlaišana savvaļā medījamo putnu krājumu atjaunošanai;
 • 8.3. darbiniekiem ir darba vai maiņas apģērbs un apavi, ko lieto tikai mājputnu turēšanas vietā.”

 

Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumi Nr.291 “Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām” nosaka arī citus biodrošības pasākumus, kas mājputnu īpašniekiem jāievēro jebkurā laika periodā, lai novērstu savu mājputnu saslimšanu un tālāku slimības izplatību.

 

Par putnu gripu! 

 • Putnu gripa ir akūta, lipīga putnu infekcijas slimība. Galvenie vīrusa pārnesēji un izplatītāji ir savvaļas putni, īpaši ūdensputni.

Mājputni

 • Mājputni var inficēties, kontaktējoties ar inficētiem savvaļas putniem, uzņemot vīrusu ar barību vai ūdeni, kā arī uzturoties inficētā (aptraipītā) ārējā vidē. Vīrusu var izplatīt arī ar aptraipītu aprīkojumu, olu kastēm, transportlīdzekļiem, apaviem un apģērbu, pakaišiem, u.c.
 • Ja kaut viens mājputns Tavā saimniecībā saslims ar putnu gripu, slimības apkarošanas procesā būs jālikvidē un jāiznīcina pilnīgi viss mājputnu ganāmpulks. Ap Tavu saimniecību 3 kilometru rādiusā tiks noteikta aizsardzības zona un 10 kilometru rādiusā - uzraudzības zona. Tas nozīmē, ka visām kaimiņu saimniecībām un uzņēmumiem, kas ietilpst šajā teritorijā, būs ierobežojumi mājputnu un no tiem iegūtu produktu tirdzniecībai un pārvietošanai.
 • Ja Tavi mājputni (arī tad, ja tas ir tikai viens) nebūs reģistrēti Lauksaimniecības datu centrā (LDC), Tu nevarēsi saņemt kompensāciju par likvidēto ganāmpulku slimības dēļ.
 • Ja novēro, ka Tavi mājputni mazāk patērē barību un ūdeni, strauji samazinās olu dējība, tie izskatās savārguši vai pat nobeidzas, nekavējoties ziņo veterinārārstam vai tuvākajai PVD teritoriālajai pārvaldei, lai pēc iespējas ātrāk noteiktu, vai mājputni ir inficējušies ar putnu gipas vīrusu un novērstu iespējamu slimības izplatīšanu.

Biodrošība

Visu gadu, lai pasargātu mājputnus no saslimšanas ar putnu gripu, ievēro biodrošību:

 • ierobežo nepiederošu personu piekļūšanu mājputnu turēšanas vietām;
 • ievēro higiēnas pasākumus, veicot darba pienākumus (mazgā rokas ar ziepēm un karstu ūdeni, dezinficē apavus un rokas);
 • glabā mājputnu barību un pakaišus savvaļas putniem nepieejamās vietās;
 • mājputnu barošanu un dzirdināšanu organizē iekštelpās vai norobežotā teritorijā, nepieļaujot savvaļas putnu piekļūšanu;
 • ziņo praktizējošam veterinārārstam vai PVD par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par mājputnu saslimšanu.

 

Laikā no 2021. gada 26. februāra līdz pastiprinātu biodrošības pasākumu atcelšanai (atkarībā no putnu gripas epidemioloģiskās situācijas Latvijā un tuvākajās kaimiņvalstīs):

 • mājputnus turi slēgtās telpās, novēršot to kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem.
 • neveic izbraukuma tirdzniecību ar mājputniem un inkubējamām olām;
 • nepiedalies tirgos, izstādēs, skatēs un citos pasākumos ar mājputnu piedalīšanos; to norise ir aizliegta;
 • neizmanto putnu dzirdināšanā virszemes ūdenskrātuvēs iegūtu ūdeni;
 • nodrošini, ka darbiniekiem ir darba vai maiņas apģērbs un apavi (darba vai maiņas apģērbu un apavus lieto tikai mājputnu turēšanas vietā).

 

Mājputnu turēšanas ierobežojumi, kā arī biodrošības pasākumi attiecas uz pilnīgi visām mājputnu saimniecībām. Arī tādām, kurās tiek turēti tikai viens vai divi mājputni.

 

PVD aicina ziņot par atrastiem beigtiem savvaļas ūdensputniem vai vairākiem vienkopus (vairāk par 3-5) mirušiem savvaļas putniem, zvanot uz PVD uzticības tālruni - automātisko atbildētāju 67027402 vai informējot tuvāko PVD teritoriālajā pārvaldi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas